Jump to content

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ


Recommended Posts

Η δουλοκτησία στο ΕΣΥ

H δουλοκτησία υπήρξε η πιο μεγάλη και μελανή περίοδος της ανθρωπότη-

τας. Παλιές γκραβούρες δείχνουν τους μαύρους της Αφρικής να οδη-

γούνται στα πλοία δεμένοι με περιλαίμια, ενώ δίπλα στους ένοπλους δουλο-

κτήτες φιγουράρουν χριστιανοί ιερωμένοι που ευλογούν την πραμάτεια, ώ-

στε να φτάσει ζωντανή στη απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και να δουλέψει

αλυσοδεμένη στις φυτείες βαμβακιού.

Χρειάστηκαν τεράστιες κοινωνικές εξεγέρσεις ώστε να εκλείψει η δουλεία και

να καταγραφεί στα συντάγματα των χωρών διάταξη που τιμωρεί τον εξανα-

γκασμό σε απλήρωτη εργασία. Τέτοια διάταξη υπάρχει και στο δικό μας σύ-

νταγμα (άρθρο 22 παρ. 4)

Ως νοσοκομειακοί γιατροί είμαστε η πρώτη κοινωνική ομάδα που η κυβέρνη-

ση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να επιβάλλει εξαναγκασμό σε απλήρωτη εργασία

μέσω του περίφημου πακέτου εφημέρευσης που εισήγαγε στο νόμο

3868/10 η υπουργός Υγείας κ. Ξενογιαννακοπούλου. Στη θέση των ιερωμέ-

νων που ευλογούσαν τους δούλους της Αφρικής έχουμε πλέον την τρόικα, η

οποία έχει προσλάβει για τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ιερές δια-

στάσεις, υποκαθιστώντας την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, καθώς και τα

Απόκρυφα Ευαγγέλια. Το Μνημόνιο υπεράνω όλων.

Η υπουργός Υγείας και οι μυστικοσύμβουλοί της δεν ονόμασαν ευθέως το

εφεύρημά τους «επίδομα εφημέρευσης», διότι θα έπρεπε να καθορίσουν

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για το επίδομα. Το άφησαν

αβάφτιστο, χωρίς ονομασία, προσδίδοντας του όμως μια πρωτοφανή ιδιότη-

τα: ελαστικότητα!

Κάθε Διοικητής Νοσοκομείου μπορεί να μεταφράζει κατά το δοκούν αυτό το

πακέτο, ώστε να καλύψει με απλήρωτη εργασία όλο το μήνα και δεδομένης

της υποχρεωτικότητας των εφημεριών να προκύπτει εξαναγκασμός σε απλή-

ρωτη εργασία χωρίς να χρειαστεί να κατονομαστεί ως τέτοια.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ αντέδρασε έντονα από την πρώτη στιγμή που

παρουσιάστηκε στο τραπέζι των συζητήσεων το «πακέτο Μαριλίζας», καταγ-

γέλλοντας ότι οδηγεί σε πλήρη ανατροπή τις εργασιακές σχέσεις των νοσο-

κομειακών γιατρών και θα φέρει τεράστια προβλήματα και συγκρούσεις στα

Νοσοκομεία. Μάλιστα η πραγματοποίηση πενθήμερης απεργίας μεσοκαλό-

καιρο είχε αυτό ακριβώς το νόημα: την δήλωση της πλήρους και κατηγορη-

ματικής άρνησης στην απόπειρα του υπουργείου Υγείας να επιβάλλει απλή-

ρωτη και καταναγκαστική εργασία.

O νόμος 3868/10 ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία και άρχι-

σαν από τα μέσα Αυγούστου τα παρατράγουδα στη σύνταξη των προ-

γραμμάτων Σεπτεμβρίου. Η λέξη «αντιστοιχεί» προσέλαβε ιδιότητες μαγικού

λυχναριού. Η υπουργός και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υ-

γείας τηρούσαν σιγή και εξέδιδαν δήθεν διευκρινιστικές εγκυκλίους που απο-

τελούσαν απλή αντιγραφή του νόμου, ενώ τη βρώμικη δουλειά ανέλαβαν ως

πραιτοριανοί οι Διοικητές ΥΠΕ και οι Διοικητές Νοσοκομείων.

Ζητούσαν εκβιαστικά αλλαγή των ασφαλών προγραμμάτων που είχαν εκπο-

νήσει τα Επιστημονικά Συμβούλια χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο

εξαγοράς και εκβιασμού. Ακόμη και την ΟΕΝΓΕ προσπάθησαν να εμφανίσουν

ως σύμφωνη με την καρατόμηση προγραμμάτων! Όπως προσφυώς ανέφερε

συνάδελφος φαίνεται πως πολλοί Διοικητές έχουν υστέρηση ενημέρωσης,

πιστεύοντας ότι η ΟΕΝΓΕ βρίσκεται ακόμη στην εποχή του συμπλέγματος Λα-

οπόδη- Τσούκαλου.

Πρώτο γραπτό δείγμα εντολών μετατροπής εφημεριών υπήρξε από τον Διοι-

κητή της ΥΠΕ Κρήτης1, το οποίο ο Γενικός Γραμματέας του ΥΥ&ΚΑ εσκεμμένα

αποδοκίμασε με θολό και ασαφή τρόπο2. Επακολούθησε το μνημειώδες τρι-

σέλιδο έγγραφο της Διοικητού 2ης ΥΠΕ Χριστίνας Παπανικολάου3, με το οποίο

προσπαθεί να συνετίσει τα διορισμένα μέλη του ΔΣ στο Νοσοκομείο Κω διότι

ενέκριναν για τον Σεπτέμβριο πρόγραμμα εφημέρευσης βάσει αυτού που εί-

χε προτείνει το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Το έγγραφο Παπανικολάου

Η κυρία Παπανικολάου είναι συνάδελφος. Υπήρξε επί πολλά χρόνια στέλεχος

και συνδικαλίστρια του ΚΚΕ. Κάποια στιγμή ανέβλεψε και μεταπήδησε στο

ΠΑΣΟΚ, όπου και πάλι δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά, διατελώντας

Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ το διάστημα 1993-97. Επειδή ο συνδικαλισμός δεν κά-

λυπτε πλέον τις υψηλές φιλοδοξίες της αποφάσισε ότι πρέπει να γίνει κυβερ-

νητικό στέλεχος. Την εποχή Σημίτη υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας Κατα-

ναλωτή- Πρόεδρος ΕΦΕΤ και από το 2004 επανήλθε στο ΕΣΥ. Αρχές του χρό-

νου διορίστηκε και πάλι σε κυβερνητική θέση: Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς

και Αιγαίου.

Πρόσφατα έκανε περιοδεία στα Νοσοκομεία των νησιών του Αιγαίου και οι

συνάδελφοι έμειναν έκπληκτοι από τον σκαιό τρόπο που τους αντιμετώπισε.

Τουναντίον φαίνεται πως είναι απόλυτα συμβατές με τις αντιλήψεις της κ.

Παπανικολάου συμπεριφορές όπως αυτή του Διοικητή του Νοσοκομείου Νά-

ξου, τον οποίο έχουν καταγγείλει κατ΄ επανάληψη η ΟΕΝΓΕ και άλλοι ιατρικοί

φορείς.

Τούτων δοθέντων μπορούμε να δώσουμε μια αδρή ερμηνεία της οργής που

εκδηλώνει η κ. Παπανικολάου για την περίπτωση του Νοσοκομείου Κω, όπου

τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν ασφαλή προγράμματα εφημέρευσης. Σε τρισέλιδο

έγγραφό της και με ύφος που δείχνει πως η κυρία βρίσκεται εκτός εαυτού ε-

κτοξεύει απειλές στα διορισμένα μέλη ότι «μπορούν αυτεπαγγέλτως να βρε-

θούν υπόλογα για παράβαση καθήκοντος».

Στη συνέχεια η κ. Παπανικολάου δίνει ρεσιτάλ των γνώσεων νομοθεσίας που

κατέχει, τις οποίες επιθυμεί να μεταλαμπαδεύσει στους υπόδικους που ενέ-

κριναν ασφαλή προγράμματα, στα οποία τους οδήγησαν «αβασάνιστα και

αφοριστικά» οι εκπρόσωποι του Ιατρικού σώματος. Αποφαίνεται λοιπόν η κ.

Διοικητής ότι «το συνολικό ποσόν εφημεριών κάθε γιατρού είναι προϋπολο-

γισμένο και για την κατάρτιση των προγραμμάτων εφημεριών θα πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη δύο σαφείς περιορισμοί:

α) ο οικονομικός που θέτει το πλαφόν του παρόντος προϋπολογισμού και

β) το συνταγματικό πλαφόν, δηλαδή τον περιορισμό της υπέρβασης του ορί-

ου αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου».

Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι η κ. Παπανικολάου, αν και γιατρός ΕΣΥ και

επί χρόνια κυβερνητικό στέλεχος, αγνοεί ποια είναι τα δύο πλαφόν αποδο-

χών στους γιατρούς ΕΣΥ, τα οποία εν τη αγνοία της συνέπτυξε σε ένα. Μπο-

ρούσε βεβαίως να ρωτήσει έναν νομικό πριν γράψει αρλούμπες και τις συ-

μπεριλάβει σε έγγραφο που ερμηνεύει νόμους και γραφάς. Μάλιστα η κ. Δι-

οικητής φαίνεται πως δεν πληροφορήθηκε ακόμη κάτι: ότι δεν υπάρχει πλέον

πλαφόν Προέδρου Αρείου Πάγου, αλλά έχουμε πέσει στον Εφέτη!

Aφού η κ. Παπανικολάου απείλησε και νομοθέτησε επιτέλους ηρεμεί και

γράφει στους ταραξίες:

«Ο νόμος από μόνος τους εμπεριέχει το στοιχείο της ελαστικότητας σε ότι

αφορά στο είδος των εκτελούμενων εφημεριών, το οποίο μπορείτε με καλή

θέληση και σε συνεργασία με τη Διοίκηση να προσαρμόσετε στις δικές σας

ανάγκες».

Εντέλει η κ. Παπανικολάου κατανάλωσε τρείς σελίδες, ώστε να γράψει όλα

εκείνα που η υπουργός Υγείας απέφυγε επιμελώς να πει, ώστε να μην εκτε-

θεί. Να τονίσουμε πως όσα αναφέρει η κ. Παπανικολάου περί αυτεπάγγελτης

δίωξης του ΔΣ έγκυροι νομικοί τα θεωρούν επιεικώς ως πομφόλυγες. Τα μέ-

λη του ΔΣ ενήργησαν σύμφωνα με το νόμο (3754 άρθρο 1) και θα διωχθούν

εάν εγκρίνουν μη ασφαλή προγράμματα και κινδυνεύσει η υγεία ασθενούς.

Εξάλλου η ίδια ομολογεί πως μπορούν να προκύψουν ασφαλή προγράμματα

με πρόσθετες εφημερίες από το Υπουργείο, τις οποίες όμως εκείνο προσπα-

θεί να περιορίσει στο ελάχιστο και ει δυνατόν να μηδενίσει, ώστε να μην υ-

περβεί τα 400 εκατ. ευρώ.

Συμπεράσματα

Σήμερα που επιχειρείται από αρκετούς Διοικητές νοσοκομείων είτε η αυθαί-

ρετη περικοπή των προγραμμάτων, είτε η μετατροπή ενεργών εφημεριών με

αποκλειστικά λογιστικά κριτήρια, αποδεικνύεται ότι αυτό που προέχει είναι

να πάρουν οι Ενώσεις Γιατρών ΕΣΥ και τα Επιστημονικά Συμβούλια την κα-

τάσταση στα χέρια τους και να επιβάλλουν στις Διοικήσεις την απαρέγκλιτη

εφαρμογή του μοντέλου εφημερίας που εξασφαλίζει επιστημονικά αποδε-

κτή στελέχωση των τμημάτων και επάρκεια ιατρικής φροντίδας όλων των ει-

δικοτήτων, καλώντας τις ταυτόχρονα να απαιτήσουν από τις ΥΠΕ και το Υ-

πουργείο Υγείας την συμπληρωματική επιχορήγηση με τα απαραίτητα ποσά

για την αποπληρωμή των εφημεριών που θα πραγματοποιούνται. Κάθε υπο-

χώρηση από αυτό το στόχο κινδυνεύει να δημιουργήσει τετελεσμένα μη α-

ναστρέψιμα στο μέλλον. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη λογική ειδικο-

τήτων «πρώτης» ή «δεύτερης» γραμμής, ούτε τη λογική του επιδόματος ε-

φημερίας που νομοθέτησε η κυβέρνηση και την αντιστοιχία του σε εφημερί-

ες, γιατί αυτή είναι λογική που προτάσσει τον έλεγχο του κόστους και όχι την

κάλυψη των πραγματικών αναγκών, υποβαθμίζοντας αναγκαστικά τις παρε-

χόμενες υπηρεσίες. Προφανώς δεν πρόκειται να ανεχθούμε απλήρωτη υ-

περωριακή εργασία και αυτό οφείλουμε να το καταστήσουμε σαφές στο

Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση.

Οι ενέργειες που μπορούμε να προβούμε είναι πολλές. Πέραν της υποβολής

αναφορών4 για ανάληψη ποινικής και αστικής ευθύνης εκ μέρους των Διοι-

κητών που παραποιούν προγράμματα εφημέρευσης μπορούμε να προβούμε

και σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών. Μπορούν ακόμη να υπάρξουν μαζι-

κά διαβήματα στη διάρκεια συνεδρίασης του ΔΣ του Νοσοκομείου, κατάληψη

των γραφείων του Διοικητή, ανοιχτές συνεδριάσεις στις οποίες θα κληθούν

πολίτες και υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές. Ήδη σε αρκετά Νοσοκομεία

άρχισε να συζητείται το ξεκίνημα κινητοποιήσεων, ακόμη και υποβολής πα-

ραιτήσεων, ενδεχόμενα τα οποία θα συζητήσουμε στο προσεχές Γενικό Συμ-

βούλιο της ΟΕΝΓΕ, ώστε να γίνουν πανελλαδικά και οργανωμένα.

Σε κάθε περίπτωση υπερασπιζόμαστε ανένδοτα τα προγράμματα εφημέ-

ρευσης.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας

Πρόεδρος ΟΕΝΓΕ

varnava1@otenet.gr

http://www.ygeianet.gr/box/cal/18331.pdf

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
  • Απαντήσεις 442
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Μην τρομάξεις αν δεις το έγγραφο που ανέβασες εδώ στη στήλη Νομοθεσία στο ygeianet Προσπαθούν εδώ και ώρα να το ανεβάσουν

Posted Images

Ωραία τα γράφει ο κύριος Βαρνάβας αλλά δεν βλέπω να έχει κερδίσει το παραμικρό όλο αυτόν τον καιρό...δυστυχώς...συρθήκαμε σε επισχέσεις επί επισχέσεων και λεφτά δεν είδαμε...επίσης το νέο συστημα εφημέρευσης έγινε νόμος του κράτους πλέον κι εφαρμόζεται και στην πράξη. Τι από όσα έχουν εξαγγελθεί από την ΟΕΝΓΕ ότι θα διεκδικηθούν έχουν πραγματικά τελεσφορήσει? Δυστυχώς ελάχιστα πράγματα. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί όλοι αυτοί που κατέχουν αυτές τις θέσεις είναι λίγο ως πολύ βολεμένοι...Είδωμεν λοιπόν και επιφυλλασόμαστε γιατί τα χειρότερα είναι μπροστά μας...

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτό που σιγουρα τελεσφορεισε απο αυτα που διεκδικισε η ΟΕΝΓΕ ηταν να γινουν ολοι διευθυντες, οπως εχω ξαναγραψει και να βολευτουν ολοι αυτοι που κατεχουν τις θεσεις στην ΟΕΝΓΕ, με τις κλαδικες συμφωνιες που εκαναν. και εμεις να περιμενουμε ακομα να διοριστουμε απο τις θεσεις που μας εταζε ο αβραμοπουλος και μετα η ξενογιανακοπουλου.και για οσους ακομα δεν το εχουν καταλαβει ενας καινουριος γιατρος που τελειωνει ειδικοτητα δεν μπορει πουθενα να δουλεψει.θεσεις σε νοσοκομεια δεν βγαινουν, οσες βγαινουν κανουν χρονια να κριθουν, και αν κανεις τον ιδιωτη ,ταμειο δεν παιρνεις που να χτυπιεσαι π.χ. ΙΚΑ. Παγωσαν και τους επικουρικους, και σε λιγο μονο τις σερβιτορες στα νησια θα μπορουμε να κανουμε.

και δεν βλεπω να ιδρωνει κανενος συνδικαλιστη το αυτι του ουτε να ασχολειται η ΟΕΝΓΕ με ολα αυτα.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Για όσους συναδέλφους είχαν την απορία για το τι θα γίνει με τους ειδικευόμενους που κάνουν λιγότερες από 7 εφημερίες

Προφανώς η διατύπωση του νόμου είναι ασαφής "άδειας, απουσίας ή άλλου λόγου του γιατρου" και άφηνε παραθυράκι κάποιοι να κάνουν λιγότερες εφήμεριες και να διεκδικίσουν το πλήρες ποσό που αντιστοιχεί στις 7.

Προφανώς κάποιοι στη διοίκηση είδαν τον κίνδυνο.

Στο τμήμα μου λοιπόν στο οποίο οι ειδικευόμενοι κάνουμε λιγότερες από 7 εφημερίες (σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος και του νοσοκομείου) καταθέσαμε το πρόγραμμα ,με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή, ως συνήθως λαμβάνοντας υπόψην τις ανάγκες του νοσοκομείου και φυσικά περιμέναμε ότι θα πληρωθούμε για τον αριθμό των εφημεριών που θα κάνει ο καθένας μας.

Ήρθε έγγραφο από τη διοίκηση που ουσιαστικά ζητάει στην περίπτωση που σε ένα τμήμα οι γιατροί κάνουν λιγότερες εφημεριές από αυτές που προβλέπει ο νέος νόμος να καταθέσει ο διευθυντής χαρτί που να λέει ότι αυτό γίνεται γιατί είναι λιγότερες οι ανάγκες του τμήματός του αλλά και ο κάθε ειδικευόμενος άλλο χαρτί χωριστά όπου θα δηλώνει ότι ο ΙΔΙΟΣ δεν επιθυμεί να κάνει περισσότερες εφημερίες.

Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση κανένας ειδικευόμενος να υπογράψει κάτι τέτοιο αφού είμαστε με βάση την σύμβαση μας υποχρεωμένοι να εφημερεύουμε ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου τις οποίες δεν ορίζουμε εμείς οι ειδικευόμενοι.

Το μπαλάκι πάει στον διευθυντή που θα πρέπει μάλλον να μας βάλει να εφημερεύουμε 7 εφημερίες (δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι μαζί κτλ)

Τι γίνεται σε άλλα νοσοκομεία σε τμήματα που οι ειδικευόμενοι έκαναν ως τον Αύγουστο <7 εφημερίες? Αλλαξατε τα προγράμματά σας?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

στο δικο μας θα κανουμε 6 θα πληρωθουμε 7 αφου δεν οφειλεται σε δικη μας υπευθυνοτητα

για συναδερφους μικροβιολογους σε αλλα νοσοκομεια θα κανουν 7 εφημεριες 3 ατομα μεσα αλλα θα το σπασουν σε 8ωρο οποτε ''τυποις'' εντος νομου ειναι

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Εμείς καταθέσαμε <7 και ΑΝ ποτέ πληρωθούμε εφημερίες Σεπτεμβρίου........θα δούμε πόσες θα πληρωθούμε :D

Πάντως ο διευθυντής μας το απέκλεισε να "γράφουμε" εφημερίες και να είμαστε σπίτια μας (είτε σπάζοντάς το σε 8ώρα είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο).

Το άλλο καταπληκτικό που άκουσα είναι ότι ο υποδιοικητής του "Άγιος Σάββας" είπε πως αν οι ειδικευόμενοι κάνουν τις πρωινές αιμοληψίες, τότε θα μπορούν στις εφημερίες τους να πηγαίνουν σπίτια τους!!!!!!Τι άλλο θα σκεφθούν..... emeleos

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

arrow%20up.gif

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ????!!!!Θα στείλει και έγγραφο στο υπουργείο να το στηρίξει αυτό???

Φαντάζομαι η αντίδραση πηγαίνει στα λεγόμενα του υποδιοικητή. Η νοοτροπία του είναι άκρως ανησυχητική ως προς το εξής. Πετάει διάφορα κόκαλα (πάντα στο προφορικό!), ώστε να αποδεχθούν οι ειδικευόμενοι να δουλεύουν περισσότερο (αντί για <7 να κάνουν 7), χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συζήτηση για τις συνθήκες εφημερίας (ύπνος, φαγητό), όπως και για την πληρωμή αυτών των εφημεριών. Αντίθετα, μάλιστα, ο συγκεκριμένος έχει παραδεχθεί σε συζητήσεις με ειδικευόμενους του "Άγιος Σάββας" ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα κονδύλια για τους μήνες μετά τον Ιούλιο. Αλλά και η ΟΕΝΓΕ φωνάζει συνεχώς ότι για το 2010 τα κονδύλια των εφημεριών είναι λιγότερα από αυτά του 2009. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω την κωλοπιλάλα που έχει πιάσει αρκετούς από αυτούς που συζητάω να βάλουν στους εαυτούς τους περισσότερες εφημερίες από αυτές που έκαναν μέχρι σήμερα (<7), με την προοπτική να παίρνουν περισσότερα λεφτά σε ένα αδιευκρίνιστο μέλλον. Αντίθετα, θα ήταν καλύτερο να προσπαθούμε όλοι να κάνουμε τις απολύτως απαραίτητες εφημερίες αμοιβόμενοι ανθρώπινα.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Συμφωνώ ότι είναι καλύτερο να κάνουν όλοι τις εφημερίες που ορίζουν οι ανάγκες των νοσοκομείων αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα πρέπει να βάλω την υπόγραφή μου ότι παιρνώ εγώ την οποιαδήποτε ευθύνη γι αυτό. Δεν είναι δουλειά του ειδικευόμενου!!!

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Έχετε ξεφύγει μου φαίνεται μερικοί.....

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε στο πρόγραμμα εφημεριών και την ίδια ώρα να είστε σπιτάκι σας όταν δεν έχετε ιδέα τί γίνετε στο τμήμα σας????Άν γίνει μία στραβή να ξέρετε ότι θα κληθείτε κανονικά να καταθέσετε σε κάποια ενδεχόμενη ΕΔΕ ή ακόμα χειρότερα στον εισαγγελέα.Να σας θυμίσω ότι η απουσία εν ώρα εφημερίας είναι παράπτωμα και διώκεται σε βαθμό ανάλογο με την βλάβη που έχει επέλθει στον ασθενή ή ότι άλλο αποφασίσει ο εισαγγελέας!!!!

Κοιτάτε τους επιμελητές σας να παίζουν κορώνα γράμματα το κεφάλι τους και την καριέρα τους και αντί να τους λυπάστε έτσι όπως κατάντησαν, τους ζηλεύεται??? Αν είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε την άδεια άσκησης της ιατρικής που μόλις πήρατε στα χέρια σας ,για 200€ τον μήνα(που έτσι και αλλιώς δεν παίρνατε πριν) τότε απλά είστε άξιοι της μοίρας σας.Δηλαδή αν κάποια στιγμή γίνετε επιμελητές του ΕΣΥ τι θα κάνετε??? Θα βάζετε ενεργή εφημερία και θα τα σπάτε στα μπουζούκια???

Άλλοι πάλι ψάχνουν μόντες και χωρίζουν την εφημερία στα εργαστήρια(δεν μιλάω για τα μικροβιολογικά καθώς εκεί γίνεται πραγματικά πανικός σε γενική εφημερία) σε 8ωρα....Σιγά μη πάθετε τίποτα από την κούραση και το άγχος.Να το κάνουν αυτό οι ορθοπεδικοί, οι χειρουργοί και οι παθολόγοι το καταλαβαίνω , αλλά σιγά μην αρχίσουν να βάζουν 2πλές και τριπλές εφημερίες και οι κυτταρολόγοι ,δερματολόγοι και ενδοκρινολόγοι.

Αν θέλετε να είστε λίγο διαφορετικοί από τους από πάνω σας που έχουν καταστρέψει τα πάντα, κάντε ένα χαρτί πρός την διοίκηση και πείτε ότι τα παραπάνω χρήματα που αντιστοιχούν σε εφημερίες που περισσεύουν σε κάθε τμήμα να πάνε για τις επιπλέον εφημερίες των υπολοίπων ειδικευόμενων που θα κάνουν περισσότερες από 7(πραγματικές)εφημερίες.

Δεν ξέρω αν αυτό γίνετε αλλά σίγουρα θα βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν απλήρωτοι ειδικευόμενοι σε ένα τμήμα και χαραμοφάιδες σε ένα άλλο.

Αλλάξτε επιτέλους αυτή τη διμοσιο-υπαλληλική σκέψη,κάθομαι ,δεν παράγω και μου τα σκάνε.Στην αληθινή ζωή θα εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Σχετικα με τις εφημερειες με το καινοθριο νομοσχεδιο ... μπορει καποιος συναδελφος να με διαφωτισει σχετικα?? αν γνωριζει?? Κανω αγροτικο και ανηκω σε συγκεκριμενο κεντρο υγειας... παρολα αυτα τις 7 εφημερειες μου τις κανω στο νοσοκομειο λογω ελλειψης προσωπικου.... ΟΛΑ ΚΑΛΑ μεχρι εδω αλλα τις προαλλες ο διοικητης αποφασισε να βαλει σε καποιους απο εμας παραπανω εφημερειες >7 σε ενα αλλο κεντρο υγειας το οποιο πασσχει και αυτο απο ελλειψη προσωπικου ...... μηπως γνωριζει καποιος το νομικο καθεστως ?? ειμαι υποχρεωμενος να καλυψω και τις αναγκες εκτος απο το νοσοκομειο αλλα και ενος αλλου κεντρου υγειας στο οποιο δεν ανηκω ???..... και αν ναι δικαιουμε κατι σε επιπεδο οδοιπορικων η οτι δηποτε αλλο....???

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δικαιούσαι να του ζητήσεις ένα χαρτί που θα λέει ότι οι παραπάνω εφημερίες είναι εξασφαλισμένες ως προς την πληρωμή τους και επίσης μπορείς να επικαλεστείς αδυναμία μετακίνησης και ότι θες μεταφορικό μέσο για να πάς στο άλλο ΚΥ.Αν σε κάτι από τα 2 απαντήσει αρνητικά ,απλά δεν πας και τελείωσε η υπόθεση.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Σε ευχαριστω ... Να συμπληρωσω οτι τους προηγουμενους 2 μηνες βοηθησαμε το συγκεκριμενο κεντρο υγειας αλλα πηγαμε αφου πρωτα μας ρωτησανε..... τωρα εκτος απο αγροτικους ο διοικητης εχει επιστρατευσει και 3 επιμελητες παλι απο το κεντρο υγειας το οποιο ανηκω για να βγει το προγραμμα.... μιλαμε για κεντρο υγειας που στα 15 χλμ υπαρχει και αλλο κεντρο υγειας αλλοθ νομου ομως.... Απεχει 70 χλμ απο το κεντρο υγειας που ανηκω εγω και θελω παγια εξοδα να παω μονο 40 ευρω αν υπολογισεις βενζινη και φαγητο.... επισης το νοσοκομειο ειναι καταχρεωμενο και δεν εχει πληρωσει εφημερειες απο το μαιο....

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Έχετε ξεφύγει μου φαίνεται μερικοί.....

Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε στο πρόγραμμα εφημεριών και την ίδια ώρα να είστε σπιτάκι σας όταν δεν έχετε ιδέα τί γίνετε στο τμήμα σας????Άν γίνει μία στραβή να ξέρετε ότι θα κληθείτε κανονικά να καταθέσετε σε κάποια ενδεχόμενη ΕΔΕ ή ακόμα χειρότερα στον εισαγγελέα.Να σας θυμίσω ότι η απουσία εν ώρα εφημερίας είναι παράπτωμα και διώκεται σε βαθμό ανάλογο με την βλάβη που έχει επέλθει στον ασθενή ή ότι άλλο αποφασίσει ο εισαγγελέας!!!!

Κοιτάτε τους επιμελητές σας να παίζουν κορώνα γράμματα το κεφάλι τους και την καριέρα τους και αντί να τους λυπάστε έτσι όπως κατάντησαν, τους ζηλεύεται??? Αν είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε την άδεια άσκησης της ιατρικής που μόλις πήρατε στα χέρια σας ,για 200€ τον μήνα(που έτσι και αλλιώς δεν παίρνατε πριν) τότε απλά είστε άξιοι της μοίρας σας.Δηλαδή αν κάποια στιγμή γίνετε επιμελητές του ΕΣΥ τι θα κάνετε??? Θα βάζετε ενεργή εφημερία και θα τα σπάτε στα μπουζούκια???

Άλλοι πάλι ψάχνουν μόντες και χωρίζουν την εφημερία στα εργαστήρια(δεν μιλάω για τα μικροβιολογικά καθώς εκεί γίνεται πραγματικά πανικός σε γενική εφημερία) σε 8ωρα....Σιγά μη πάθετε τίποτα από την κούραση και το άγχος.Να το κάνουν αυτό οι ορθοπεδικοί, οι χειρουργοί και οι παθολόγοι το καταλαβαίνω , αλλά σιγά μην αρχίσουν να βάζουν 2πλές και τριπλές εφημερίες και οι κυτταρολόγοι ,δερματολόγοι και ενδοκρινολόγοι.

Αν θέλετε να είστε λίγο διαφορετικοί από τους από πάνω σας που έχουν καταστρέψει τα πάντα, κάντε ένα χαρτί πρός την διοίκηση και πείτε ότι τα παραπάνω χρήματα που αντιστοιχούν σε εφημερίες που περισσεύουν σε κάθε τμήμα να πάνε για τις επιπλέον εφημερίες των υπολοίπων ειδικευόμενων που θα κάνουν περισσότερες από 7(πραγματικές)εφημερίες.

Δεν ξέρω αν αυτό γίνετε αλλά σίγουρα θα βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν απλήρωτοι ειδικευόμενοι σε ένα τμήμα και χαραμοφάιδες σε ένα άλλο.

Αλλάξτε επιτέλους αυτή τη διμοσιο-υπαλληλική σκέψη,κάθομαι ,δεν παράγω και μου τα σκάνε.Στην αληθινή ζωή θα εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.

Οκ, καλά όλα αυτά να συμφωνήσω, αυτός είναι και ο λόγος που σε πρώτη φάση καταθέσαμε το πρόγραμμα εφημεριών ως είχε, με πολύ λιγότερες από 7 εφημερίες έκαστος γιατί πολύ απλά δεν χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω.

Αλλά να βάλω την υπογραφή μου σε χαρτί στο οποίο θα λέω ότι εγώ προσωπικά θέλω να κάνω τον τάδε αριθμό εφημεριών είναι ανήκουστο!!!! Κατ΄αρχάς από πότε έχουν δικαιοδοσία οι ειδικευόμενοι να αποφασίζουν πόσες εφημερίες θέλει ο καθένας και σε τελική ανάλυση ποιος μπόρει να μου εγγυηθεί ότι ένα τέτοιο χαρτί δεν μπόρει να χρησιμοποιήθει εναντίον μου (πχ όταν είναι να παρείς βεβαίωση ευδοκίμου παρακολούθησης ειδικότητας).

Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι το αυτονόητο: να κάνουμε όσες εφημερίες μας αντιστοιχούν και να αμοιβόμαστε για αυτές (το αν η αμοιβή είναι ανθρώπινη είναι άλλη ιστορία)

Αλλά σήμερα και το αυτονόητο είναι παράλογο και πρέπει να βρεις πως θα το διεκδικήσεις...

Τέλος πάντων από ότι κατάλαβα από τους συναδέλφους το συγκεκρίμενο θέμα μπορεί να αφορά μόνο την δική μας διοίκηση οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε.

Αν παρόμοιο θέμα έχει προκύψει και αλλού παρακαλώ ενημερώστε!!

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Σχετικα με τις εφημερειες με το καινοθριο νομοσχεδιο ... μπορει καποιος συναδελφος να με διαφωτισει σχετικα?? αν γνωριζει?? Κανω αγροτικο και ανηκω σε συγκεκριμενο κεντρο υγειας... παρολα αυτα τις 7 εφημερειες μου τις κανω στο νοσοκομειο λογω ελλειψης προσωπικου.... ΟΛΑ ΚΑΛΑ μεχρι εδω αλλα τις προαλλες ο διοικητης αποφασισε να βαλει σε καποιους απο εμας παραπανω εφημερειες >7 σε ενα αλλο κεντρο υγειας το οποιο πασσχει και αυτο απο ελλειψη προσωπικου ...... μηπως γνωριζει καποιος το νομικο καθεστως ?? ειμαι υποχρεωμενος να καλυψω και τις αναγκες εκτος απο το νοσοκομειο αλλα και ενος αλλου κεντρου υγειας στο οποιο δεν ανηκω ???..... και αν ναι δικαιουμε κατι σε επιπεδο οδοιπορικων η οτι δηποτε αλλο....???

Μετάθεση προσωπικού από κέντρο υγείας σε άλλο δεν έχει ο διοικητής του νοσοκομείου που ανήκουν τα δύο Κ.Υ., αλλά ο διοικητής της ΥΠΕ και ο Υπουργός Υγείας, η χρονική διάρκεια της μετάθεσης του ιατρού με βάση την απόφαση του διοικητής της ΥΠΕ δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 6 μήνες.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Σε ευχαριστω ... Να συμπληρωσω οτι τους προηγουμενους 2 μηνες βοηθησαμε το συγκεκριμενο κεντρο υγειας αλλα πηγαμε αφου πρωτα μας ρωτησανε..... τωρα εκτος απο αγροτικους ο διοικητης εχει επιστρατευσει και 3 επιμελητες παλι απο το κεντρο υγειας το οποιο ανηκω για να βγει το προγραμμα.... μιλαμε για κεντρο υγειας που στα 15 χλμ υπαρχει και αλλο κεντρο υγειας αλλοθ νομου ομως.... Απεχει 70 χλμ απο το κεντρο υγειας που ανηκω εγω και θελω παγια εξοδα να παω μονο 40 ευρω αν υπολογισεις βενζινη και φαγητο.... επισης το νοσοκομειο ειναι καταχρεωμενο και δεν εχει πληρωσει εφημερειες απο το μαιο....

ΠΑΡΑΝΟΜΑ
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΓΕΝ . ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Κ . ΥΓΕΙΑΣ 2010

ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

1 ) Εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα

Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό

Μη εφημερεύουσα Χειρουργική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή μεικτή και ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό υπηρετούντων γιατρών οι Χειρουργικές κλινικές μένουν ακάλυπτες 15 ημέρες από ειδικευμένο γιατρό και 15 ημέρες από ειδικευόμενο γιατρό.Φυσικά δεν θα υπάρχει δεύτερος ειδικευμένος σε ετοιμότητα εάν χρειασθεί να κληθεί για έκτακτο χειρουργείο γιά 20 ημέρες2 ) Εφημερεύουσα Παθολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα

Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό

Μη εφημερεύουσα Παθολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή μεικτή και ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό υπηρετούντων γιατρών οι Παθολογικές κλινικές μένουν ακάλυπτες 15 ήμερες από ειδικευμένο γιατρό και υπάρχει μόνο ένας ειδικευόμενος για να καλύπτει την κλινική και τα επείγοντα

3 ) Καρδιολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό υπηρετούντων γιατρών μένει η Καρδιολογική κλινική ακάλυπτη από ειδικευμένο γιατρό 10 ημέρες και 15 ημέρες από ειδικευόμενο

4 )Ορθοπεδική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό υπηρετούντων γιατρών η Ορθοπεδική κλινική καλύπτεται οριακά λόγω των επικουρικών γιατρών που τυγχάνει να υπάρχουν προς το παρόν.Φυσικά δεν θα υπάρχει δεύτερος ειδικευμένος σε ετοιμότητα εάν χρειασθεί να κληθεί για έκτακτο χειρουργείο γιά 15 ημέρες

5 )Μαιευτική Γυναικολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τους υπηρετούντες γιατρούς η Γυναικολογική κλινική μένει ακάλυπτη από ειδικευμένο γιατρό για 5 ημέρες και 15 από ειδικευόμενο.Φυσικά δεν θα υπάρχει δεύτερος ειδικευμένος σε ετοιμότητα εάν χρειασθεί να κληθεί για έκτακτο χειρουργείο γιά 15 ημέρες

6 ) Ουρολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία ή μεικτή και ένας σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό υπηρετούντων γιατρών η Ουρολογική κλινική μένει ακάλυπτη απο ειδικευμένο γιατρό για 10 ημέρες και 15 ημέρες απο ειδικευόμενο.Φυσικά δεν θα υπάρχει δεύτερος ειδικευμένος σε ετοιμότητα εάν χρειασθεί να κληθεί για έκτακτο χειρουργείο γιά 20 ημέρες

7 )Παιδιατρική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή και ένας σε ετοιμότητα

τις καθημερινές

Δύο ειδικευμένοι σε ετοιμότητα τα Σ / Κ

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό των υπηρετούντων γιατρών η Παιδιατρική κλινική μένει ακάλυπτη απο ειδικευμένο γιατρό για 10 ημέρες

8 )Ωτορυνολαρυγγολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό τα Σ / Β

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα τα Σ / Β

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Μένει ακάλυπτη για 10 ημέρες.

9 ) Nευρολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ή ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βασει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό των υπηρετούντων γιατρών μένει ακάλυπτη η Νευρολογική κλινική για 20 ημέρες απο ειδικευμένο γιατρό και 20 απο ειδικευόμενο .

10 ) Νεφρολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ή σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό των υπηρετούντων γιατρών η Νεφρολογική κλινική μένει ακάλυπτη 20 ημέρες απο ειδικευμένο γιατρό και 15 απο ειδικευόμενο .

11 ) Ψυχιατρική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ήσε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Δέν υπάρχει γιατρός για να καλύψει . :anavwfwties:

12 ) Νευροχειρουργική κλινική

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό εφημερία και ένας σε ετοιμότητα

Με βάσει την προπληρωμένη εργασία και τον αριθμό υπηρετούντων γιατρών η Νευροσειρουργική κλινική μένει ακάλυπτη για 10 ημέρες και φυσικά δεν υπάρχει για 15 ημέρες γιατρός σε ετοιμότητα εαν χρειασθεί να κληθεί για έκτακτο χειρουργείο .

13 ) Αγγειοχειρουργική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σεμεικτή ή σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτη 20 ημέρες .

14 ) Παιδοχειρουργική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ή σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτη 20 ημέρες

15 ) Θωρακοχειρουργική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ή σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτη 20 ημέρες .

16 ) Γναθοχειρουργική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ή σε ετοιμότητα

Δέν υπηρετεί γιατρός .

17 ) Αιματολογική κλινική + μεσογειακή αναιμία :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή μεικτή και ένας σε ετοιμότητα εκτός ΣΚ

Μένει ακάλυπτη για 20 ημέρες .

18 ) Πνευμονολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σεμεικτή ή σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτη για 20 ημέρες .

19 ) Ογκολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ή σε ετοιμότητα

Δέν υπηρετεί γιατρός .

20 ) Δερματολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

21 ) Οφθαλμιατρική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό τα Σ / Κ

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Μένει ακάλυπτη 15 ημέρες .

22 ) Ανατομοπαθολογικό τμήμα :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

23 ) Γαστρεντερολογική κλινική :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτη 20 ημέρες .

24 ) Μικροβιολογικό τμήμα :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Μένει ακάλυπτο 20 ημέρες .

25 ) Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα :

Κλασικό :

Ένας ειδικευμένος σεμεικτή ή σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Μένει ακάλυπτο 20 ημέρες .

Αξονικός - Μαγνήτης :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε μεικτή

Μένει ακάλυπτο 15 ημέρες .

26 ) Αναισθησιολογικό τμήμα :

Δύο ειδικευμένοι σε ενεργό τα ΣΚ και αργίες

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε μεικτή τις καθημερινές

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

27 ) Φυσιατρικό τμήμα :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτο 20 ημέρες .

28 ) Οδοντιατρικό τμήμα :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

29 ) Αιμοδοσία :

Ένας ειδικευμένος σε μεικτή ή σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτηγια20ημέρες .

30 ) Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό ή σε ετοιμότητα

Δέν υπηρετεί γιατρός .

31 ) Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών :

Δύο ειδικευμένοι σε ενεργό

Δύο ειδικευόμενοι σε ενεργό

Μένει ακάλυπτο για 40 εφημερίες από ειδικευμένο γιατρό .

32 ) Μονάδα Εντατικής Θεραπείας :

Δύο ειδικευμένοι σε ενεργό εφημερία τα ΣΚ και αργίες

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας σε μεικτή τις καθημερινές

Μένει ακάλυπτη για 20 εφημερίες απο ειδικευμένο γιατρό .

33 ) Μονάδα Τεχνητού Νεφρού :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

Μένει ακάλυπτη για 15 ημέρες .

34 ) Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας :

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό

Δέν υπηρετεί γιατρός .

35) Βιοχημικό - Αιματολογικό :

Ένας ειδικευμένος σε ετοιμότητα

Ένας ειδικευόμενος σε ενεργό

Μένει ακάλυπτο για 15 ημέρες .

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - ΕΜΠΩΝΑΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ

1) Ένας ειδικευμένος σε ενεργό

2) Ένας αγροτικός γιατρός σε ενεργό

3) Ένας παιδίατρος σε ετοιμότητα

4) Ένας οδοντίατρος σε ετοιμότητα

ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ

Ένας Γεν . Ιατρικής σε ενεργό και ένας αγροτικός

Μένει ακάλυπτο γιά 20 ημέρες .

ΠΠΙ ΧΑΛΚΗΣ

Ένας ειδικευμένος σε ενεργό και ένας αγροτικός

Μένει ακάλυπτο για 20 ημέρες .

ΠΠΙ ΤΗΛΟΥ

Ένας Γεν . Ιατρικής ή Παθολογίας σε ενεργό και ένας αγροτικός

Μένει ακάλυπτο για 20 ημέρες .

ΠΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Ένας Γεν . Ιατρικής ή Παθολογίας σε ενεργό και ένας αγροτικός

Μένει ακάλυπτο για 15 ημέρες .

Π.Ι. ΚΑΣΟΥ

Ένας Γεν . Ιατρικής σε ενεργό και ένας αγροτικός

Μένει ακάλυπτο για 20 ημέρες .

ΥΣ. : Επισημαίνεται ότι η τήρηση του προγράμματος θα υπόκεινται σε έλεγχο από οιονδήποτε ελεγκτικό όργανο ( ΣΔΟΕ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ κ.λ.π )

ΟΠΟΙΟΣ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΓΙΑΤΡΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ .

ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αναρτήθηκε από basileios kinous στις 12:45 π.μ.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
  • 2 weeks later...

Λοβέρδος: Οι νοσοκομειακοί γιατροί "να βάλουν πλάτη"

ΑΘΗΝΑ 21/09/2010

«Να βάλουν πλάτη» ζήτησε ο υπουργός Υγείας, Αν. Λοβέρδος, από τους γιατρούς της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), μέσω των εκπροσώπων τους, προκειμένου να επιτύχει η προσπάθεια, που γίνεται, για επίλυση των προβλημάτων στον χώρο της Υγείας, καθώς «όλες οι λύσεις προϋποθέτουν καλή συνεργασία σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα».

Ο υπουργός ήταν ξεκάθαρος στο θέμα των δαπανών για την Υγεία, δήλωσε ότι θα μειωθούν και ότι θα προχωρήσει σε υποκοστολογήσεις παντού.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των διορισμών και την κωλυσιεργία, που παρατηρείται εξαιτίας των συμβουλίων κρίσεων, αλλά και άλλων παραγόντων, τόνισε ότι αν δεν έκανε ο ίδιος τις αιφνιδιαστικές επισκέψεις, τις τελευταίες ημέρες, στα νοσοκομεία, «δεν θα μαθαίναμε ποτέ πού κολλάνε οι διορισμοί και οι προσλήψεις» και υποσχέθηκε στους γιατρούς ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με ρυθμίσεις, που θα γίνουν, οι προσλήψεις θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

«Αναλαμβάνω να σας δείχνω ανά νοσοκομείο, πού βρίσκεται η κάθε πρόσληψη», δεσμεύτηκε ο υπουργός στους γιατρούς. Για το ζήτημα των υπερωριών τους, ανέφερε ότι υπέγραψε τις υπερωρίες του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ για εκείνο, των συγχωνεύσεων νοσοκομείων, είπε πως «δεν έχει συζητηθεί».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Δ. Βαρνάβας, είπε ότι «εμείς θα βάλουμε πλάτη, αλλά αν διαπιστώσουμε ότι μένουν εκτός περίθαλψης κοινωνικές ομάδες, τότε θα αλλάξουμε τακτική».

Οι γιατροί αντιδρούν στις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων, θέμα για το οποίο, ωστόσο, παραδέχθηκαν ότι δεν έχουν γίνει ακόμη συζητήσεις, ενώ στο άλλο, της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων, εμφανίζονται αρνητικοί. Επισήμαναν, δε, στον υπουργό ότι «αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν προχωρήσουν άμεσα οι προσλήψεις και δοθούν επιπλέον χρήματα για τις πρόσθετες ώρες εργασίας τους».

Τροποποιήθηκε από Nomad
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Προχθές συναντήθηκε ο Λοβέρδος με τους διοικητές των νοσοκομείων και μπήκε μέσα με τον τσαμπουκά του ψευτόμαγκα και είπε κατά λέξη " Θέλω να εξαφανισθούν οι πλασματικές εφημερίες εδώ και τώρα και να εξοικονομήσετε 20% από το κονδύλι για τις εφημερίες για να επιστραφεί στον προυπολογισμό".

Του εξήγησαν πως έχει η κατασταση στα νοσοκομεία και πως δεν γίνονται πια πλασματικές εφημερίες και μετά με παρακαλετό τόνο είπε πως πρέπει να βρεθεί τρόπος να βρεθούν αυτά τα χρήματα και καλό θα είναι ειδικότητες που δεν χρειάζονται να μην εφημερεύουν.

Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί. Όπως φαίνεται, τώρα προσανατολίζονται να βγάλουν κανονιστική που θε λέει ποιές ειδικότητες θα εφημερεύουν και ποιες θα κοπούν και η μηνιαία αποζημίωση ΔΕΝ θα ισχύει για όλους τους ιατρούς του νοσοκομείου ή θα το αφήσουν σιωπηλά να καθιερωθεί με απόφαση του εκάστοτε διοικητή του νοσοκομείου.

Τα σχέδια για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης εξακολουθούν ακόμη να τρέχουν και να μαγειρεύονται.

Αυτά προς το παρόν από το μέτωπο της απίστευτης μ@%#λακίας...

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

.....ώστε να εξαναγκαστούν οι ειδικότητες που δεν θα εφημερεύουν να κάνουν απογευματινά ιατρεία στα πλαίσια της ολοήμερης για να αντισταθμίσουν το εισόδημά τους από την απώλεια των εφημεριών.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν συζητήθηκαν τα απογευματινά ιατρεία καθόλου.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν συζητήθηκαν τα απογευματινά ιατρεία καθόλου.

Ο Βαρνάβας γράφει ότι συζητήθηκαν. Εσύ ήσουν εκεί?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δεν αναφέρομαι στη συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ που είναι ένα αστείο, αλλά στη συνάντηση με τους διοικητές των νοσοκομείων,

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Είμαι νέα ειδικευόμενη στην Παιδιατρική σε επαρχιακό νοσοκομείο και θέλω να μάθω από πότε με βάση τον νόμο πρέπει να αρχίσω εφημερίες??Παρακαλώ απαντήστε μου άμεσα!

Ευχαριστώ

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

δηλαδη πιστευεις οτι υπαρχει νομος που λεει οτι ο ειδικευομενος ξεκιναει εφημεριες μετα την 20η π.χ. ημερα εργασιας του?

οποτε σου ζητηθει ξεκινας. στη δικια μας κλινικη συνηθως ξεκιναμε εφημεριες 1 μηνα αφου διοριστουμε παντως για να ειμαστε πιο ετοιμοι να ανταπεξελθουμε.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.