Jump to content

Φυσική ΙΙ


KonstantinosMD

Recommended Posts

ΥΛΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΦ. 14,16,17,18,19 & CAMERON ΚΕΦ. 3-11

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 22/09/2015

ΟΜΑΔΑ Β

ΘΕΜΑ Α

1. Σε τι χρησιμέυει το κράνος και η ζώνη; (Γιατί σώζουν ζωές;) Αιτιολογείστε.

2. Άσκηση με εφαρμογή 2ου νόμου του Νεύτωνα: να υπολογίσω αν το κεφάλι θα αντέξει μετά από σύγκρουση με αρχική ταχύτητα που δίνεται, μέγιστη δύναμη που δίνεται και χρόνος σύγκρουσης που δίνεται. (πολύ απλή)

ΘΕΜΑ Β

Να γράψετε τα χαρακτηριστικά ενός καρδιακού κύκλου που αποδίδονται στο ΗΚΓ.

ΘΕΜΑ Γ

1. Τι είναι και περιγράψτε το φαινόνενο της ελεύθερης επαγωγικής απόσβεσης.

2. Να ορίσετε τους χρόνους Τ1 και Τ2 και ποιά η φυσική τους αλληλεπίδραση;

 

ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑ Α

1. Κατηγορίες μυών

2. Άσκηση ίδια με αυτή του βιβλίου σελ. 50 (εικόνα 3.8)

ΘΕΜΑ Β

Ποιος είναι ο ρόλος των κλασικών απαγωγών στο ΗΚΓ; 

ΘΕΜΑ Γ

1. Τι γίνεται στα πυρηνικά σπιν αν εισέλθουν σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο 3Τ; 

2. Πώς γίνεται η επιλογή τομής στο ΠΜΣ;

 

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Πτυχιακή εξέταση 5/11/2015

Ερώτηση 1

α)σχεδιάστε μια καμπύλη δόσης-επιβίωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα . Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη μορφή της?Ποιος ο στόχος της ακτινοθεραπείας και πώς αυτός επιτυγχάνεται;

β)Ορίστε τους χρόνους Τ1 και Τ2 και εξηγήστε τους με σχήμα

 

Ερώτηση 2

Ποιά τα μέρη του στηθοσκοπίου ; Διαφορές κλειστού-ανοιχτού κώδωνα

 

Ερώτηση 3

Τι είναι το προκλητό δυναμικό; Ποια η διαφορά στην επεξεργασία του σε σχέση με ένα κλασσικό ΗΕΚ; (σελ 250 η απάντηση)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μερικά σχόλια για τους πτυχιακούς

Αν έχετε ελάχιστο χρόνο στη διαθεσή σας και δεν προλαβαίνετε να βγάλετε όλη την ύλη(που δεν είναι μικρή αλλά ούτε και μεγάλη μπροστά στα άλλα θηρία) διαβάστε μόνο :

Γεωργίου

-ΠΜΣ και Τ1,Τ2 χρόνους+σχήματα (κεφ 12)

-Κλασματοποίηση/κλασματοποιημένη θεραπεία, καμπύλη δοσης επιβιωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα, στερεοτακτική θεραπεία-ακτινοχειρουργική (κεφ 15)

Cameron

-κεφ 3 τον 2ο νόμο του νεύτωνα (πέφτει 2/3 εξετάσεις ένα θέμα) αλλά και όλο το κεφάλαιο μια ματιά

-κεφ 5 πίεση στην κατάδυση (επίσης πολύ συχνό)

-κεφ 9 ΗΚΓ,ΗΕΓ, δημιουργία δυναμικού ενεργείας

-κεφ 10 για το στηθοσκόπιο

 

Αυτά είναι το απολύτων απαραίτητα.Σχεδόν σίγουρα θα πέσει κάτι από αυτά ΚΑΘΕ φορά και καμιά φορά πέφτουν ΜΟΝΟ από αυτά.

Αν τώρα έχετε λίγο παραπάνω χρόνο προσθέστε :

- τα παραπάνω κεφάλαια ολόκληρα

-κεφ 8 Cameron

-ΑΜΣ Γεωργίου (κεφ 12)

-Παράγοντες που επηρεάζουν την %δόση κεφ 15 γεωργίου ΑΝ και απ ότι φαίνεται δεν είναι από τα πλέον αγαπημένα τους.

 

Από τα υπόλοιπα κεφάλαια έχει χρόνια να πέσει κάτι οπότε αν έχετε λίγο χρόνο μην αναλωθείτε εκεί.Φυσικά και τα παραπάνω δεν καλύτπουν απαραίτητα πάντα αλλά τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα παλιά θέματα στο 90% είστε μέσα.Αν έχω ξεχάσει κάτι και μπορεί κάποιος άλλος ας συμπληρώσει.

 

Πρόσφατα βγήκε καινούργια έκδοση του μπεζ βιβλίου του Γεωργίου η οποία υπάρχει στην βιβλιοθήκη.Από μια γρήγορη ματία δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με την παλία έκδοση μόνο διαφορετική αρίθμηση των κεφαλαίων,αλλά όχι των υποκεφαλαιών του κάθε κεφαλαίου.έτσι τα κεφάλαια 14,17,18,19 του καινούργιου βιβλίου αντιστοιχούν στα κεφάλαια 12,14,15,16 του παλιού βιβλίου και είναι ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ. Στο καινούργιο βιβλίο υπάρχει ένα καινούργιο κεφάλαιο το κεφ 16 για το leiser από το οποίο πέφτουν σε κανονικές και επαναληπτικές εξετάσεις αλλά όχι σε πτυχιακές -μέχρι τώρα.Οπότε δεν υπάρχει άγχος ούτε άμεση αναγκη για να το δανειστείτε,κάνετε τη δουλειά σας μια χαρά και με το παλιό.

Αυτά από μένα,

Καλή επιτυχία!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 5 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις Φυσικής ΙΙ (Απρίλιος 2016)

4 θεματα, επιλέγουμε τα 3

1. Α. Πως μας προστατεύουν οι ζώνες και οι αερόσακοι σε περίπτωση ατυχήματος
     Β. Απλή άσκηση εφαρμογής του 2ου νόμου του Νεύτωνα

2. Α. Διαφορές στηθοσκοπίων ανοικτού - κλειστού κώδωνα
     Β. Πότε χρησιμοποιούμε το καθένα ;

3. Απο τι εξαρτάται η ποιότητα μιας εικόνας ;

4. Περιγραφή δημιουργίας και μεταφοράς δυναμικού στον καρδιακό μυ

 

Ευχαριστώ πολύ για την αποστολή των θεμάτων
 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 months later...

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 24/6/2016
Θέμα 1ο
ΟΜΑΔΑ Α
Διαφορές κωνίων ραβδίων όσον αφορά α)επιφάνεια β)ευαισθησία γ)χρώματα
Θέμα 2ο
α)Ιστόγραμμα
Τι είναι? σχεδιάστε ένα ιστόγραμμα και περιγράψτε το
β)Τι είναι το ADC και σε τι χρησιμεύει
γ)Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ADC
Θέμα 3ο
ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 3.8 σελ 55
 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Κανονικοί Εαρινό εξάμηνο 2016

Ομάδα Β

1) Τι σχέση έχει το Laser φως με τη συμφασικότητα και τη μονοχρωματικότητα;

2) α) Με ποιούς τρόπους γίνεται η καταγραφή ηλεκτρικού σήματος στους μυς;

β) Περιγραφή του ηλεκτρικού σήματος στην καρδιά: (σελ.  236)

γ) Απαγωγές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ στο ΗΚΓ

3) α) Πρόβλημα 10.1 σελ. 266 Ήχος και ομιλία.

β) Πρόβλημα 10.3 και 10.4 σελ.266 

Τροποποιήθηκε από brudzinski
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 10 months later...

Πτυχιακές εξετάσεις Φυσικης ΙΙ (Μαΐου 2017)

επιλέγαμε 3 απο τα 4 θέματα:

1. α) Τι συμβαίνει σε δείγμα πυρήνων Η όταν εισέρχονται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο 3T; Γιατί χρησιμοποιούνται βραχέα κύματα για τη διέγέρση αυτών των πυρήνων;
    β) Πως γίνεται η επιλογή τομής στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμου;

2. α) η άσκηση της εικόνας 3.5 του Cameron
    β) η άσκηση της εικόνας 3.6 του Cameron

3. Αυτό το θέμα ήταν για το ΗΜΓ ( υποκεφάλαιο 9.3 του Cameron ) αλλά δε θυμάμαι ακριβώς τα υποερωτήματα γιατί δεν το επέλεξα

4. α) Σχεδιάστε ένα τυπικό ΗΚΓ για την απγωγή II και σε ποιο μέρος του καρδιακού κύκλου αντιστοιχεί κάθε μέρος του διαγράμματος
    β) Που παράγεται, πως διαδίδεται και τι προκαλεί το ηλεκτρικό σήμα στην καρδιά

(Από ανάρτηση στο group των επί πτυχίω στο facebook)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 year later...

Πτυχιακές εξετάσεις Ιουνίου 2018

4 θέματα από τα οποία επιλέγαμε τα 3

1. Ποιά είναι η διαφορά ανοιχτού και κλειστού κώδωνα;  Για την ακρόαση ποιών ήχων χρησιμοποιείται ο κάθε ένας;

2. α) Ορίστε τους  χρόνους Τ1, Τ2 

β) Πώς επιλέγεται η τομή στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού;

3. Αν το 50% του βάρους ενός ατόμου 70kg ασκείται πάνω από τον 5ο Οσφυϊκό σπόνδυλο, ποιά είναι η δύναμη που ασκείται στο σπόνδυλο και ποιά η τάση αν το εμβαδόν διατομής είναι 30cm2;

4. Ερώτηση για ΗΚΓ (τα 2 υποερωτήματα μου διαφεύγουν. Συγγνώμη...!)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 months later...

Πτυχιακή εξέταση Οκτωβρίου 2018

Επιλέξτε τα 3 από τα 4 θέματα

1. Ποιες παράμετροι και με ποιο τρόπο χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα ενός CCD. Χρησιμοποιήστε παράδειγμα.

2. α) Τι εννοούμε με τον όρο >>ύπνος REM>>.

    β) Τι είναι τα κύματα α σε ένα ΗΕΓ και πότε τα παρατηρούμε.

3. Περιγράψτε τα βασικά μέρη του στηθοσκοπίου. Πως ακροαζόμαστε καρδιακούς ήχους (χαμηλής συχνότητας) και πως ήχους των πνευμόνων (υψηλής συχνότητας);

4. Εξηγήστε τι είναι τα βαθμιδωτά επίπεδα (gradients), γιατί χρησιμοποιούνται και σε τι χρησιμεύουν στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) καθώς και πως επιτυγχάνεται η επιλογή τομής κατά την ΑΜΣ.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 months later...
 • 2 months later...

Τα θέματα επαναλαμβάνονται και μόνο με παλιά περνάτε χαλαρά. 

Επαναληπτική Κανονικών Σεπτεμβρίου 2018

 1.Παραθυριοποίηση(windowing) σχετικά με την αξονική τομογραφία.


2. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αμύελων και εμμυελων νευρικών ινών.


3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα διάδοσης ενός δυναμικού δράσης 


4. Τι είναι το σήμα επαγωγικής απόσβεσης στο μαγνητικό συντονισμό.


5. Να ορίσετε τους χρόνους Τ1 Τ2 και με ποια φυσική αλληλεπίδραση σχετίζεται ο καθένας.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 months later...

Πτυχιακή 15/4

Επιλογη 3 απο 4 θεματα

1. Ασκηση εικονα 3.8 Cameron (ή παρόμοια)
2. ποιοι παραγοντες επηρεαζουν την αποτελεσματικοτητα του ADC
3. 3 χαρακτηριστικα του laser
4. παραγοντες που επηρεαζουν το SAR
 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 5 weeks later...

Κανονική Εαρινού 13/6/2019

Επιλογή 3 από 4 θέματα

1) Πώς βοηθά το laser στην διόρθωση της μυωπίας;

2)  Με ποιόν τρόπο η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία αυξάνει τη θερμοκρασία των βιολογικών ιστών;

3) Στηθοσκόπια ανοικτού - κλειστού κώδωνα: Τι διαφορές έχουν; Πού χρησιμέυει το καθένα;

4) Άσκηση με ένα άνθρωπο που στέκεται στο ένα πόδι και να υπλογίσετε δυνάμεις (Φυσική Γ΄ Λυκείου με ΣFχ=0, ΣFy=0, Στ=0) 😂

 

Τροποποιήθηκε από Xristos.Amc
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 4 months later...

Πτυχιακη 8/11/19

1)Τα χαρακτηριστικα του laser  και πειτε λιγα λογια για αυτα

2) κατι για το ιξωδες  

3) Ορισμος Τ1 και Τ2 και σε ποιες φυσικες διαδικασιες παρατηρουμε το καθενα ( καπως ετσι)

4) τι ειναι το ADC? Πιοι παραγοντες επηρεαζουν την αποτελεσματικοτητα του

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 8 months later...

Ιατρική Φυσικη ΙΙ Πτυχιακή 23/07/2020
1. Ποιο είναι το σύστημα 10-20 εφαρμογης των ηλεκτροδιων στο ΗΕΓ
2. Ποιες είναι οι κλασσικές απαγωγές στο ΗΚΓ και που τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια
3. Τι είναι τα βαθμιδωτα επίπεδα (gradients), γιατί χρησιμοποιούνται και τι χρησιμεύουν στην ΑΜΣ και πως γίνεται η επιλογή τομής στην ΑΜΣ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Κανονική 27/7/20

1. Παράμετροι ποιότητας ιατρικής εικόνας (διακριτική ικανότητα χώρου, χρόνου, αντίθεσης)

2. Σχεδιάστε απαγωγή ΙΙ και περιγράψτε. Τι διαφορά έχουν οι κλσικές από τις ενισχυμένες απαγωγές άκρων.

3. Χαρακτηριστικά ακτινοβολίας laser

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 4 months later...

ΠΤΥΧΙΑΚΗ 18/12/20

 

1. Επίπεδο έντασης ήχου ίσο με 0 Bell (σε σχέση με το όριο ακουστότητας του 5% του πληθυσμού στη συχνότητα συντονισμού του έξω ωτός) σημαίνει ότι:

α) δεν υφίσταται ήχος

β) ο ήχος δεν είναι ακουστός σε καμία περίπτωση

γ) ο ήχος είναι ίσης έντασης με το όριο ακουστότητας

δ) ο ήχος είναι μεγαλύτερος από το όριο ακουστότητας

 

2. Για την ακρόαση ήχων υψηλής συχνότητας θα χρησιμοποιήσω:

α) τον κλειστό κώδωνα στηθοσκοπίου

β) τον ανοικτό κώδωνα στηθοσκοπίου

γ) είτε τον ανοικτό είτε τον κλειστό κώδωνα στηθοσκοπίου

δ) μέθοδο διαφορετική του στηθοσκοπίου

 

3. Ο ήχος αποτελεί:

α) εγκάρσιο κύμα

β) διαμήκες κύμα που διαδίδεται σε οποιοδήποτε μέσο

γ) σύνθετο κύμα

δ) διάμηκες κύμα που διαδίδεται σε αέρια

 

4. Κατά την ανάκλαση του ήχου παραμένουν σταθερά:

α) η συχνότητά του

β) το πλάτος του ηχητικού κύματος και η συχνότητα του

γ) η ταχύτητα διάδοσης του ήχου

δ) το μήκος κύματος του ηχητικού κύματος

 

5. Οι κρύσταλλοι μετάλλων που υπάρχουν στα οστά προσλαμβάνουν άτομα ασβεστίου ασκώντας σε αυτά:

α) Ηλεκτρικές δυνάμεις

β) Μηχανικές δυνάμεις

γ) Μαγνητικές δυνάμεις

δ) Τίποτα από τα παραπάνω

 

6. Καθώς ακουμπάμε τη φτέρνα μας στο έδαφος όταν περπατάμε ασκούνται σε αυτή (από το έδαφος):

α) Μία δύναμη κάθετη

β) Μία δύναμη οριζόντια

γ) Μία δύναμη υπό γωνία

δ) Δύο δυνάμεις οριζόντιες, με αντίθετη φορά

 

7. Άτομο περπατά με v=1 m/s και χτυπά κατά λάθος σε δοκάρι το οποίο καλύπτεται από ελαστική βάτα 2 cm. Αν το κεφάλι σταματάει περίπου σε Δt=0.04 s και η μάζα του είναι 3 Kg, τότε η δύναμη που θα ασκηθεί σε αυτό θα είναι:

α) 300 Nt

β) -300 Nt

γ) 150 Nt

δ) -75 Nt

 

8. Η αλληλουχία των φάσεων του δυναμικού δράσης στον νευράξονα είναι:

α) Εκπόλωση, Επαναπόλωση, Υπερπόλωση

β) Επαναπόλωση, Εκπόλωση, Υπερπόλωση

γ) Εκπόλωση, Υπερπόλωση, Επαναπόλωση

δ) Υπερπόλωση, Εκπόλωση, Επαναπόλωση

 

9. Στη φάση της εκπόλωσης του δυναμικού δράσης στο νευράξονα:

α) η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης (Vεσ-Vεξ) μειώνεται

β) η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης (Vεσ-Vεξ) αυξάνεται

γ) η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης παραμένει αμετάβλητη

δ) τίποτα από τα παραπάνω

 

10. Για την καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας των μυών χρησιμοποιούνται:

α) ηλεκτρόδια επιφανείας

β) ηλεκτρόδια βελόνας

γ) τα Α, Β

δ) τίποτα από τα παραπάνω

 

11. Η ταχύτητα διάδοσης του δυναμικού δράσης επηρεάζεται από:

α) τη χωρητικότητα μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης

β) την ηλεκτρική αντίσταση στο εσωτερικό του άξονα

γ) τα Α,Β

δ) τίποτα από τα παραπάνω

 

12. Στο ΗΚΓ: (α) Οι κλασσικές απαγωγές είναι 3 και (β) οι ενισχυμένες απαγωγές είναι 6:

α) (α) σωστό, (β) λάθος

β) (α) λάθος, (β) σωστό

γ) (α) λάθος, (β) λάθος

δ) (α) σωστό, (β) σωστό

 

13. Όταν το σώμα βρίσκεται υπό πίεση (π.χ. σε κατάδυση):

α) το οξυγόνο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) διαλύεται στο αίμα μέσω των κυψελίδων

β) το άζωτο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) διαλύεται στο αίμα μέσω των κυψελίδων

γ) το οξυγόνο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) ενώνεται χημικά με την αιμοσφαιρίνη

δ) το άζωτο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) ενώνεται χημικά με την αιμοσφαιρίνη

ε) τα Α και Δ ή τα Β και Γ

 

14. Η νόσος των δυτών θεραπεύεται:

α) με αντιβίωση

β) με αντιφλεγμονώδη

γ) με χαλάρωση

δ) με ελεγχόμενη πίεση και αποσυμπίεση

ε) με καρδιοαναπνευστική ανάνηψη

 

15. Ο ρυθμός ροής (παροχή) ενός υγρού:

α) είναι ανάλογος της ακτίνας του σωλήνα

β) είναι αντιστρόφως ανάλογος της επιφάνειας διατομής του σωλήνα

γ) είναι ανάλογος του συντελεστή εσωτερικής τριβής (γλοιότητα) του υγρού

δ) είναι αντιστρόφως ανάλογος του συντελεστή εσωτερικής τριβής (γλοιότητα) του υγρού

ε) είναι ανάλογος του μήκους του σωλήνα

 

16. Η μυωπία συνήθως οφείλεται:

α) σε μεγαλύτερη του φυσιολογικού καμπυλότητα του κερατοειδή

β) σε αυξημένη τιμή του δείκτη διάθλασης του φακού

γ) σε μικρότερη του φυσιολογικού απόσταση φακού - αμφιβληστροειδή

δ) σε μεγαλύτερη του φυσιολογικού καμπυλότητα του φακού

ε) όλα τα παραπάνω

 

17. Ο φακός του οφθαλμού:

α) έχει σταθερή θέση και σταθερό σχήμα

β) γίνεται πιο σφαιρικός όταν εστιάζουμε σε μακρινά αντικείμενα

γ) η ισχύς του φακού προσαρμόζεται ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου

δ) το φυσιολογικό εγγύτερο σημείο ευκρινούς όρασης είναι σε απόσταση 50 εκατοστών

ε) το θεωρητικό απώτερο σημείο ευκρινούς όρασης είναι σε απόσταση ενός χιλιομέτρου

 

18. Τα κύτταρα κωνία, ως φωτοϋποδοχείς στον αμφιβληστροειδή χιτώνα:

α) είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα ραβδία

β) είναι υπεύθυνα για την όραση στο σκοτάδι

γ) είναι υπεύθυνα για τη μακρινή όραση

δ) διακρίνουν τα χρώματα

ε) παρουσιάζουν χαμηλή συγκέντρωση στην περιοχή της ωχράς κηλίδας

 

19. Η ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπευτική τεχνική που αποσκοπεί:

α) στην εναπόθεση φορτίου σε έναν καρκινικό όγκο με σκοπό να θανατωθεί

β) στην εναπόθεση ενέργειας ιοντίζουσας ακτινοβολίας στα κύτταρα του όγκου προκειμένου τα τελευταία να θανατωθούν

γ) στην προστασία των υγειών ιστών από την φαρμακευτική αγωγή που θα λάβει ο ασθενής

δ) όλα τα παραπάνω

 

20. Η τεχνική της κλασματοποίησης χρησιμοποιείται στην ακτινοθεραπεία για να:

α) να αυξήσει την διάρκεια της θεραπείας

β) να προστατέψει τους υγιείς ιστούς δίνοντάς τους χρόνο να διορθώσουν τις ακτινοπροκλητές βλάβες

γ) να δώσει τον χρόνο στα καρκινικά κύτταρα να απορροφήσουν την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

δ) καταφέρει ο γραμμικός επιταχυντής να εκπέμψει την ιοντίζουσα ακτινοβολία που απαιτείται για την θανάτωση των κυττάρων

 

21. Η μορφή της καμπύλης δόσης-επιβίωσης από ακτινοβόληση εξαρτάται από:

α) το είδος του ιστού από τον οποίο προέρχονται τα κύτταρα

β) το είδος και την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

γ) τον ρυθμό χορήγησης της ακτινοβολίας

δ) όλα τα παραπάνω

 

22. Η κατανομή δόσης βάθους των φωτονίων εξαρτάται από:

α) την ενέργεια των φωτονίων

β) την μάζα των φωτονίων

γ) το φορτίο των φωτονίων

δ) κανένα από τα παραπάνω

 

23. Η επιλογή τομής κατά την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) πραγματοποιείται με τη χρήση:

α) του ισχυρού στατικού μαγνητικού πεδίου 

β) βαθμιδωτού μαγνητικού πεδίου

γ) των πεδίων ραδιοσυχνοτήτων

δ) όλων των παραπάνω

 

24. Το σήμα που μετράμε στη μαγνητική τομογραφία είναι: 

α) η εγκάρσια μαγνήτιση Mxy

β) η διαμήκης μαγνήτιση Mz

γ) η συνισταμένη των Mxy και Mz

δ) η ολική μαγνήτιση Μ0

 

25. Ο έντονος ακουστικός θόρυβος εντός της αίθουσας του μαγνητικού τομογράφου οφείλεται κυρίως: 

α) στο ισχυρό στατικό μαγνητικό πεδίο 

β) στα βαθμιδωτά μαγνητικά πεδία 

γ) στα πεδία ραδιοσυχνοτήτων 

δ) στα επαγωγικά ρεύματα (eddy currents)

 

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΦ ΙΙ - ΠΤΥΧΙΟ (05/02/2021)
Περιγραφή:

1. Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης διακρίνονται σε:

Α. Tεχνικές προβολής και τομογραφικές τεχνικές

Β. Tεχνικές ανάκλασης και τομογραφικές τεχνικές

Γ. Tεχνικές προβολής και σκέδασης

Δ. Τεχνικές προβολής, σκέδασης και τομογραφικές τεχνικές

 

2. Κατά την ψηφιοποίηση μίας εικόνας η κβαντοποίηση (ακρίβεια) σχετίζεται με:

Α. Την ταχύτητα λήψης των δεδομένων

Β. Τον αριθμό bits ανά εικονοστοιχείο

Γ. Το μέγεθος της εικόνας (γραμμές x στήλες)

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

3. (α) Η διακριτική ικανότητα στο χώρο σχετίζεται με τον αριθμό των pixels ανά μονάδα επιφάνειας της εικόνας, και (β) η ικανότητα αντίθεσης αποτελεί ένα μέτρο διάκρισης μικρών διαφορών στη φωτεινότητα.

Α. (α) λάθος, (β) λάθος

Β. (α) σωστό, (β) λάθος

Γ. (α) λάθος, (β) σωστό

Δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

4. Η οξύτητα σχετίζεται με το ρυθμό λήψης δεδομένων κατά την καταγραφή της εικόνας, και (β) η διακριτική ικανότητα στο χρόνο σχετίζεται με το ρυθμό μεταβολής της φωτεινότητας.

Α. (α) λάθος, (β) λάθος

Β. (α) σωστό, (β) λάθος

Γ. (α) λάθος, (β) σωστό

Δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

5. Κατά την παραθυροποίηση (windowing) εικόνων αξονικής τομογραφίας: (α) μπορούμε να μεταβάλουμε το εύρος του παραθύρου των HUs που θέλουμε να δούμε με διαφορετικές αποχρώσεις, αλλά (β) δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τη θέση του παραθύρου.

Α. (α) λάθος, (β) λάθος

Β. (α) σωστό, (β) λάθος

Γ. (α) λάθος, (β) σωστό

Δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

6. Η τεχνική της κλασματοποίησης χρησιμοποιείται στην ακτινοθεραπεία για να :

Α. Να αυξήσει την διάρκεια της θεραπείας

Β. Να προστατέψει τους υγιείς ιστούς δίνοντάς τους χρόνο να διορθώσουν τις ακτινοπροκλητές βλάβες

Γ. Να δώσει τον χρόνο στα καρκινικά κύτταρα να απορροφήσουν την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Δ. Καταφέρει ο γραμμικός επιταχυντής να εκπέμψει την ιοντίζουσα ακτινοβολία που απαιτείται για την θανάτωση των κυττάρων

 

7. Η μορφή της καμπύλης δόσης-επιβίωσης εξαρτάται από:

Α. Το είδος του ιστού από τον οποίο προέρχονται τα κύτταρα

Β. Το είδος και την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Γ. Τον ρυθμό χορήγησης της ακτινοβολίας

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

8. Η κατανομή δόσης βάθους των φωτονίων εξαρτάται από:

Α. Την ενέργεια των φωτονίων

Β. Την μάζα των φωτονίων

Γ. Το φορτίο των φωτονίων

Δ. Όλα τα παραπάνω

 

9. Για να ληφθούν εικόνες βαρύτητας (στάθμισης) πυκνότητας πρωτονίων στην τεχνική spin echo επιλέγουμε:

Α. Μικρό χρόνο επανάληψης ΤR και μικρό χρόνο αντήχησης ΤΕ

Β. Μικρό χρόνο επανάληψης ΤR και μεγάλο χρόνο αντήχησης ΤΕ

Γ. Μεγάλο χρόνο επανάληψης ΤR και μικρό χρόνο αντήχησης ΤΕ

Δ. Μεγάλο χρόνο επανάληψης ΤR και μεγάλο χρόνο αντήχησης ΤΕ

 

10. Η επιλογή τομής κατά την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) πραγματοποιείται με τη χρήση:

Α. Του ισχυρού στατικού μαγνητικού πεδίου

Β. Βαθμιδωτού μαγνητικού πεδίου

Γ. Των πεδίων ραδιοσυχνοτήτητων

Δ. Όλων των παραπάνω

 

11. Επιλέξτε το σωστό:

Α. Η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασία απώλειας φάσης, ενώ η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασία απώλειας ενέργειας

Β. Η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασία απώλειας ενέργειας, ενώ η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασία απώλειας φάσης

Γ. Η αποκατάσταση Τ1 και η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασίες απώλειας ενέργειας

Δ. Η αποκατάσταση Τ2 και η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασίες απώλειας φάσης

 

12. To σήμα που μετράμε στη μαγνητική τομογραφία είναι:

Α. Η εγκάρσια μαγνήτιση Mxy

Β. Η διαμήκης μαγνήτιση Mz

Γ. Η συνισταμένη των Mxy και Μz

Δ. Η ολική μαγνήτιση Μ0

 

13. Τα είδη μοχλών που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα είναι:

Α. 1

Β. 2

Γ. 3

Δ. 4

 

14. Οι κρύσταλλοι μετάλλων που υπάρχουν στα οστά προσλαμβάνουν άτομα ασβεστίου ασκώντας σε αυτά:

Α. Ηλεκτρικές δυνάμεις

Β. Μηχανικές δυνάμεις

Γ. Μαγνητικές δυνάμεις

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

 

15. Οι μυς παράγουν δύναμη:

Α. Κατά τη συστολή τους

Β. Κατά τη διαστολή τους

Γ. Το Α,Β

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

 

16. Κατά την κίνηση του αντιβραχίου γύρω από τον αγκώνα:

Α. Τόσο ο δικέφαλος όσο και ο τρικέφαλος συστέλλονται

Β. Τόσο ο δικέφαλος όσο και ο τρικέφαλος διαστέλλονται

Γ. Όταν ο δικέφαλος συστέλλεται ο τρικέφαλος διαστέλλεται, και αντίστροφα

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

 

17. Θεωρούμε ότι κρατάμε ένα αντικείμενο (βάρους W) στην παλάμη μας έτσι ώστε ο βραχίονας να είναι κάθετος σε σχέση το αντιβράχιο (μάζας m). Στο αντιβράχιο θα ασκούνται:

Α. 4 δυνάμεις

Β. 3 δυνάμεις

Γ. 2 δυνάμεις

Δ. 1 δύναμη

 

18. Θεωρούμε ότι κρατάμε ένα αντικείμενο (βάρους W) στην παλάμη μας έτσι ώστε το αντιβράχιο να είναι υπό γωνία φ σε σχέση με τον βραχίονα.

Α. Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται δεν εξαρτάται από την φ

Β. Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται εξαρτάται γραμμικά από την φ

Γ. Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται εξαρτάται γραμμικά από το ημίτονο της φ

Δ. Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται εξαρτάται γραμμικά από το συνημίτονο της φ

 

19. Στη φάση της επαναπόλωση του δυναμικού δράσης στο νευράξονα:

Α. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης (Vεσ-Vεξ) μειώνεται

Β. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης (Vεσ-Vεξ) αυξάνεται

Γ. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης παραμένει αμετάβλητη

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

 

20. Το ηλεκτρικό σήμα: (α) στο φλεβόκομβο προκαλεί εκπόλωση των κοιλιών και (β) στον κολποκοιλιακό κόλπο προκαλεί εκπόλωση των κόλπων.

Α. (α) σωστό, (β) λάθος

Β. (α) λάθος, (β) σωστό

Γ. (α) λάθος, (β) λάθος

Δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

21. Στο ΗΚΓ: (α) Οι κλασσικές απαγωγές λαμβάνονται στο μετωπιαίο επίπεδο και (β) οι ενισχυμένες απαγωγές λαμβάνονται στο εγκάρσιο επίπεδο:

Α. (α) σωστό, (β) λάθος

Β. (α) λάθος, (β) σωστό

Γ. (α) λάθος, (β) λάθος

Δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

22. Στο ΗΚΓ (α) το έπαρμα P αντιστοιχεί στην εκπόλωση των κόλπων και (β) το έπαρμα QRS αντιστοιχεί στην εκπόλωση των κοιλιών:

Α. (α) σωστό, (β) λάθος

Β. (α) λάθος, (β) σωστό

Γ. (α) λάθος, (β) λάθος

Δ. (α) σωστό, (β) σωστό

 

23. Στο ΗΕΓ το διεθνές σύστημα 10-20 περιλαμβάνει:

Α. 20 ηλεκτρόδια επιφανείας

Β. 10 ηλεκτρόδια επιφανείας

Γ. 15 ηλεκτρόδια επιφανείας

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

 

24. Στο ΗΕΓ ενός ατόμου που είναι σε ηρεμία θα παρατηρήσουμε:

Α. Κύματα α

Β. Κύματα β

Γ. Κύματα γ

Δ. Κύματα δ

 

25. Η ένταση της φωνής κατά την ομιλία εξαρτάται κυρίως:

Α. Από τη θεμελιώδη συχνότητα

Β. Από το σχήμα της φωνητικής οδού

Γ. Από την πίεση που παρέχουν οι πνεύμονες

Δ. Από την τάση και τα χαρακτηριστικά των φωνητικών χορδών

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Πτυχιακές 3/2021

1. Οι ήχοι Korotkoff δημιουργούνται από: 

Α.    συστολές του καρδιακού μυός

Β.    κλείσιμο των βαλβίδων της καρδιάς

Γ.     στροβιλώδη (τυρβώδη) ροή του αίματος

Δ.    παλμική κίνηση του αίματος κατά τη ροή

Ε.    όλα τα παραπάνω

 

2. Όταν το σώμα βρίσκεται υπό πίεση (π.χ. σε κατάδυση):

Α.    το οξυγόνο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) διαλύεται στο αίμα μέσω των κυψελίδων

Β.    το άζωτο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) διαλύεται στο αίμα μέσω των κυψελίδων

Γ.     το οξυγόνο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) ενώνεται χημικά με την αιμοσφαιρίνη

Δ.    το άζωτο από τους πνεύμονες (κατά κύριο λόγο) ενώνεται χημικά με την αιμοσφαιρίνη

Ε.    τα Α και Δ ή τα Β και Γ

 

3. Σε χώρο που υπάρχει θύμα από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, πρέπει:

Α.    να απομακρύνουμε την πηγή του μονοξειδίου του άνθρακα

Β.    να αερίσουμε το χώρο

Γ.     να προβούμε σε τεχνητή αναπνοή

Δ.    να μεταφέρουμε το θύμα σε διάταξη παροχής οξυγόνου υπό πίεση

Ε.    όλα τα παραπάνω

 

4. Ο ρυθμός ροής (παροχή) ενός υγρού:

Α.    είναι ανάλογος της ακτίνας του σωλήνα

Β.    είναι αντιστρόφως ανάλογος της επιφάνειας διατομής του σωλήνα

Γ.     είναι ανάλογος του συντελεστή εσωτερικής τριβής (γλοιότητα) του υγρού

Δ.    είναι αντιστρόφως ανάλογος του συντελεστή εσωτερικής τριβής (γλοιότητα) του υγρού

Ε.    είναι ανάλογος του μήκους του σωλήνα

 

5. Το αίμα στο σώμα μας:

Α.    είναι ανομοιογενές υγρό

Β.    εκτελεί παλμική κίνηση

Γ.     σε ορισμένα σημεία η ροή του είναι στροβιλώδης (τυρβώδης)

Δ.    ο ρυθμός ροής του εξαρτάται από τη θερμοκρασία του σώματος

Ε.    όλα τα παραπάνω

 

6. Η δημιουργία καθαρού ειδώλου στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, επηρεάζεται από:

Α.    την καμπυλότητα του κερατοειδή χιτώνα

Β.    την καμπυλότητα και το πάχος του φακού του οφθαλμού

Γ.     την απόσταση φακού - αμφιβληστροειδή

Δ.    το δείκτη διάθλασης κερατοειδή, φακού, υδατοειδούς υγρού, υαλώδους σώματος (ή υαλοειδούς υγρού)

Ε.    όλα τα παραπάνω

 

7. Η μυωπία συνήθως οφείλεται:

Α.    σε μεγαλύτερη του φυσιολογικού καμπυλότητα του κερατοειδή

Β.    σε αυξημένη τιμή του δείκτη διάθλασης του φακού

Γ.     σε μικρότερη του φυσιολογικού απόσταση φακού - αμφιβληστροειδή

Δ.    σε μεγαλύτερη του φυσιολογικού καμπυλότητα του φακού

Ε.    όλα τα παραπάνω

 

8. Τα κύτταρα ραβδία, ως φωτοϋποδοχείς στον αμφιβληστροειδή χιτώνα:

Α.    είναι λιγότερα από τα αντίστοιχα κωνία

Β.    είναι υπεύθυνα για την όραση στο σκοτάδι

Γ.     είναι υπεύθυνα για την όραση σε φωτεινό περιβάλλον

Δ.    διακρίνουν τα χρώματα

Ε.    κυριαρχούν στην ωχρά κηλίδα

 

9. Τα κύτταρα κωνία, ως φωτοϋποδοχείς στον αμφιβληστροειδή χιτώνα:

Α.    είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα ραβδία

Β.    είναι υπεύθυνα για την όραση στο σκοτάδι

Γ.     είναι υπεύθυνα για τη μακρινή όραση

Δ.    διακρίνουν τα χρώματα

Ε.    παρουσιάζουν χαμηλή συγκέντρωση στην περιοχή της ωχράς κηλίδας

 

10. Ο φακός του οφθαλμού:

Α.    έχει σταθερή θέση και σταθερό σχήμα

Β.    γίνεται πιο σφαιρικός όταν εστιάζουμε σε μακρινά αντικείμενα

Γ.     η ισχύς του φακού προσαρμόζεται ανάλογα με την απόσταση του αντικειμένου

Δ.    το φυσιολογικό εγγύτερο σημείο ευκρινούς όρασης είναι σε απόσταση 50 εκατοστών

Ε.    το θεωρητικό απώτερο σημείο ευκρινούς όρασης είναι σε απόσταση ενός χιλιομέτρου

 

11. Τα είδη μοχλών που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα είναι:

Α.    1

Β.    2

Γ.     3

Δ.    4

 

12. Οι κρύσταλλοι μετάλλων που υπάρχουν στα οστά προσλαμβάνουν άτομα ασβεστίου ασκώντας σε αυτά:

Α.    Ηλεκτρικές δυνάμεις

Β.    Μηχανικές δυνάμεις

Γ.     Μαγνητικές δυνάμεις

Δ.    Τίποτα από τα παραπάνω

 

13. Οι μυς παράγουν δύναμη:

Α.    κατά τη συστολή τους

Β.    κατά τη διαστολή τους

Γ.     το Α,Β

Δ.    τίποτα από τα παραπάνω

 

14. Κατά την κίνηση του αντιβραχίου γύρω από τον αγκώνα:

Α.    τόσο ο δικέφαλος όσο και ο τρικέφαλος συστέλλονται.

Β.    τόσο ο δικέφαλος όσο και ο τρικέφαλος διαστέλλονται.

Γ.     όταν ο δικέφαλος συστέλλεται ο τρικέφαλος διαστέλλεται, και αντίστροφα

Δ.    τίποτα από τα παραπάνω

 

15. Θεωρούμε ότι κρατάμε ένα αντικείμενο (βάρους W) στην παλάμη μας έτσι ώστε ο βραχίονας να είναι κάθετος σε σχέση το αντιβράχιο (μάζας m). Στο αντιβράχιο θα ασκούνται:

Α.    4 δυνάμεις

Β.    3 δυνάμεις

Γ.     2 δυνάμεις

Δ.     1 δύναμη

 

16. Θεωρούμε ότι κρατάμε ένα αντικείμενο (βάρους W) στην παλάμη μας έτσι ώστε το αντιβράχιο να είναι υπό γωνία φ σε σχέση με τον βραχίονα.

Α.    Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται δεν εξαρτάται από την φ.

Β.    Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται εξαρτάται γραμμικά από την φ.

Γ.     Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται εξαρτάται γραμμικά από το ημίτονο της φ.

Δ.     Η μυϊκή δύναμη που απαιτείται εξαρτάται γραμμικά από το συνημίτονο της φ.

 

17. Θεωρούμε ότι κρατάμε ένα αντικείμενο (βάρους W) στην παλάμη μας έτσι ώστε το χέρι μας (μάζας m) να είναι σε οριζόντια θέση στο ύψος του ώμου. Στο χέρι μας θα ασκούνται:

Α.    4 δυνάμεις

Β.    3 δυνάμεις

Γ.     2 δυνάμεις

Δ.     1 δύναμη

 

18. Για την διατήρηση της ισορροπίας του ανθρωπίνου σώματος σε όρθια στάση θα πρέπει η κάθετη προβολή του κέντρου μάζας να παραμένει:

Α.    έξω από την περιοχή που καλύπτεται από την επιφάνεια των πελμάτων

Β.    μέσα στην περιοχή που καλύπτεται από την επιφάνεια των πελμάτων

Γ.     στο όριο της περιοχής που καλύπτεται από την επιφάνεια των πελμάτων

Δ.    οπουδήποτε, δεν παίζει ρόλο

 

19. Στη φάση της επαναπόλωση του δυναμικού δράσης στο νευράξονα:

Α.  η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης (Vεσ-Vεξ) μειώνεται.

Β.  η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης (Vεσ-Vεξ) αυξάνεται.

Γ.  η διαφορά δυναμικού μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού της μεμβράνης παραμένει αμετάβλητη.

Δ.  τίποτα από τα παραπάνω

 

20. Η διάδοση του δυναμικού δράσης γίνεται:

Α.    παράλληλα στη διατομή του άξονα.

Β.    προς τη φορά του άξονα που το πλησιάζει προς το κυτταρικό του σώμα.

Γ.     προς τη φορά του άξονα που το απομακρύνει από το κυτταρικό του σώμα.

Δ.    τίποτα από τα παραπάνω

 

21. (α) Το ηλεκτρόδιο βελόνας μετρά τη δραστηριότητα μίας κινητικής μονάδας και (β) το ηλεκτρόδιο επιφανείας μετρά τη δραστηριότητα πολλών κινητικών μονάδων.

Α.    (α) σωστό, (β) λάθος

Β.    (α) λάθος, (β) σωστό

Γ.     (α) λάθος, (β) λάθος

Δ.    (α) σωστό, (β) σωστό

 

22. Το ηλεκτρικό σήμα: (α) στο φλεβόκομβο προκαλεί εκπόλωση των κοιλιών και (β) στον κολποκοιλιακό κόλπο προκαλεί εκπόλωση των κόλπων.

Α.    (α) σωστό, (β) λάθος

Β.    (α) λάθος, (β) σωστό

Γ.     (α) λάθος, (β) λάθος

Δ.    (α) σωστό, (β) σωστό

 

23. Στο ΗΚΓ: (α) Οι κλασσικές απαγωγές λαμβάνονται στο μετωπιαίο επίπεδο και (β) οι ενισχυμένες απαγωγές λαμβάνονται στο εγκάρσιο επίπεδο:

Α.    (α) σωστό, (β) λάθος

Β.    (α) λάθος, (β) σωστό

Γ.     (α) λάθος, (β) λάθος

Δ.    (α) σωστό, (β) σωστό

 

24. Στο ΗΚΓ (α) το έπαρμα P αντιστοιχεί στην εκπόλωση των κόλπων και (β) το έπαρμα QRS αντιστοιχεί στην εκπόλωση των κοιλιών:

Α.    (α) σωστό, (β) λάθος

Β.    (α) λάθος, (β) σωστό

Γ.     (α) λάθος, (β) λάθος

Δ.    (α) σωστό, (β) σωστό

 

25. Στο ΗΕΓ το διεθνές σύστημα 10-20 περιλαμβάνει:

Α.    10 ηλεκτρόδια επιφανείας

Β.    15 ηλεκτρόδια επιφανείας

Γ.     20 ηλεκτρόδια επιφανείας

Δ.    τίποτα από τα παραπάνω

 

26. Στο ΗΕΓ ενός ατόμου που είναι σε ηρεμία θα παρατηρήσουμε:

Α.    κύματα α

Β.    κύματα β

Γ.     κύματα γ

Δ.    κύματα δ

 

27. Με τον όρο «ύπνος REM» εννοούμε:

Α.    την εναλλαγή χαμηλών-υψηλών συχνοτήτων στο ΗΕΓ κατά την διάρκεια του ύπνου.

Β.    τις χαμηλές συχνότητες στο ΗΕΓ κατά την διάρκεια του ύπνου.

Γ.     τις υψηλές συχνότητες στο ΗΕΓ κατά την διάρκεια του ύπνου.

Δ.    το σταθερό δυναμικό στο ΗΕΓ κατά την διάρκεια του ύπνου.

 

28. Επίπεδο έντασης ήχου ίσο με 0 Bell (σε σχέση με το όριο ακουστότητας του 5% του πληθυσμού στη συχνότητα συντονισμού του έξω ωτός) σημαίνει ότι:

Α.    δεν υφίσταται ήχος

Β.    ο ήχος δεν είναι ακουστός σε καμία περίπτωση

Γ.     ο ήχος είναι ίσης έντασης με το όριο ακουστότητας

Δ.    ο ήχος είναι μεγαλύτερος από το όριο ακουστότητας

 

29. Για την ακρόαση ήχων υψηλής συχνότητας θα χρησιμοποιήσω:

Α.    τον κλειστό κώδωνα στηθοσκοπίου

Β.    τον ανοικτό κώδωνα στηθοσκοπίου

Γ.     είτε τον ανοικτό είτε τον κλειστό κώδωνα στηθοσκοπίου

Δ.    μέθοδο διαφορετική του στηθοσκοπίου

 

30. Ο ήχος αποτελεί:

Α.    εγκάρσιο κύμα

Β.    διαμήκες κύμα που διαδίδεται σε οποιοδήποτε μέσο

Γ.     σύνθετο κύμα

Δ.    διάμηκες κύμα που διαδίδεται σε αέρια

 

31. Κατά την ανάκλαση του ήχου παραμένουν σταθερά:

Α.    η συχνότητά του

Β.    το πλάτος του ηχητικού κύματος και η συχνότητα του

Γ.     η ταχύτητα διάδοσης του ήχου

Δ.    το μήκος κύματος του ηχητικού κύματος

 

32. Η ένταση της φωνής κατά την ομιλία εξαρτάται κυρίως:

Α.    από τη θεμελιώδη συχνότητα

Β.    από το σχήμα της φωνητικής οδού

Γ.     από την πίεση που παρέχουν οι πνεύμονες

Δ.    από την τάση και τα χαρακτηριστικά των φωνητικών χορδών

 

33. Η τεχνική της κλασματοποίησης χρησιμοποιείται στην ακτινοθεραπεία για να :

Α.    να αυξήσει την διάρκεια της θεραπείας

Β.    να προστατέψει τους υγιείς ιστούς δίνοντάς τους χρόνο να διορθώσουν τις ακτινοπροκλητές βλάβες

Γ.    να δώσει τον χρόνο στα καρκινικά κύτταρα να απορροφήσουν την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Δ.    καταφέρει ο γραμμικός επιταχυντής να εκπέμψει την ιοντίζουσα ακτινοβολία που απαιτείται για την θανάτωση των κυττάρων

 

34. Η μορφή της καμπύλης δόσης-επιβίωσης εξαρτάται από :

Α.    το είδος του ιστού από τον οποίο προέρχονται τα κύτταρα

Β.    το είδος και την ενέργεια της ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Γ.     τον ρυθμό χορήγησης της ακτινοβολίας

Δ.    όλα τα παραπάνω

 

35. Η κατανομή δόσης βάθους των φωτονίων εξαρτάται από :

Α.    την ενέργεια των φωτονίων

Β.    την μάζα των φωτονίων

Γ.     το φορτίο των φωτονίων

Δ.    κανένα από τα παραπάνω

 

36. Για να ληφθούν εικόνες βαρύτητας (στάθμισης) πυκνότητας πρωτονίων στην τεχνική spin echo επιλέγουμε:

Α.    μικρό χρόνο επανάληψης ΤR και μικρό χρόνο αντήχησης ΤΕ

Β.    μικρό χρόνο επανάληψης ΤR και μεγάλο χρόνο αντήχησης ΤΕ

Γ.     μεγάλο χρόνο επανάληψης ΤR και μικρό χρόνο αντήχησης ΤΕ

Δ.    μεγάλο χρόνο επανάληψης ΤR και μεγάλο χρόνο αντήχησης ΤΕ

 

37. Η επιλογή τομής κατά την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) πραγματοποιείται με τη χρήση:

Α.    του ισχυρού στατικού μαγνητικού πεδίου

Β.    βαθμιδωτού μαγνητικού πεδίου

Γ.     των πεδίων ραδιοσυχνοτήτητων

Δ.    όλων των παραπάνω

 

38. Επιλέξτε το σωστό:

Α.    Η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασία απώλειας φάσης, ενώ η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασία απώλειας ενέργειας

Β.    Η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασία απώλειας ενέργειας, ενώ η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασία απώλειας φάσης

Γ.     Η αποκατάσταση Τ1 και η αποκατάσταση Τ2 είναι διαδικασίες απώλειας ενέργειας

Δ.    Η αποκατάσταση Τ2 και η αποκατάσταση Τ1 είναι διαδικασίες απώλειας φάσης

 

39. To σήμα που μετράμε στη μαγνητική τομογραφία είναι:

Α.    η εγκάρσια μαγνήτιση Mxy

Β.    η διαμήκης μαγνήτιση Mz

Γ.     η συνισταμένη των Mxy και Μz

Δ.    η ολική μαγνήτιση Μ0

 

40. Ο έντονος ακουστικός θόρυβος εντός της αίθουσας του μαγνητικού τομογράφου οφείλεται κυρίως:

Α.    στο ισχυρό στατικό μαγνητικό πεδίο

Β.    στα βαθμιδωτά μαγνητικά πεδία

Γ.     στα πεδία ραδιοσυχνοτήτητων

Δ.    στα επαγωγικά ρεύματα (eddy currents)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 6 months later...

Καλησπέρα, 

Μήπως έχει κανείς τα θέματα της εξ αποστάσεως εξέτασης του μαθήματος Ιατρική Φυσική της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 09/09/21;

Ευχαριστώ!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.