Jump to content

Νομοθεσία Ιατρικών Συλλόγων (και εκλογική)


Recommended Posts

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αριθμός: 11.10/7.11.1957

Έτος: 1957

ΦΕΚ: Α 225 19571107

Τέθηκε σε ισχύ: 07.11.1957

Ημ.Υπογραφής: 11.10.1957

Τίτλος

Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939.

Προοίμιο

Εχοντες υπ’ όψιν την διάταξιν του άρθρ. 11 του υπ’ αριθ. 1843/51 Α. Νόμου του κυρωθέντος διά του Νόμου 2049/52, την διά της υπ’ αριθ. 11024/18.3.57 αναφοράν του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου υποβληθείσα Ημιν γνωμάτευσιν του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού ως και την υπ’ αριθ. 531/57 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας. Προτάσει του Ημετέρου επί της Κοινωνικής Προνοίας Υφυπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Θέματα

Ιατρικοί σύλλογοι, Πειθαρχικά συμβούλια, Ετήσια δήλωση, Διαγραφές, Συνέλευση, Δ.Σ., Πειθαρχικές ποινές, Εφεση

Σχόλια

Σχετικά με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και τον Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Σύλλογο το Β.Δ. καταργήθηκε από το άρθρο 85 του ν. 1026/1980.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Αι διατάξεις των άρθρ. 48 και επόμεναι μέχρι και του άρθρ. 109 του Α.Ν.

1565/39 "περί Κώδικος ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος" περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων τροποποιούνται, συμπληρούνται και κωδικοποιούνται μεταβαλλομένης και της αριθμήσεως των άρθρων τούτων ως εξής:

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Τίτλος Αρθρου

Περί ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Σχόλια

1. Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 3895/1958. Βλ. και άρθρο 1 του Ν.Δ. 4111/1960.

1. Οι εν τη περιφερεία εκάστου Υγειονομικού Κέντρου Ιατροί, οι ασκούντες νομίμως το επάγγελμα αυτών αποτελούν ιατρικόν Σύλλογον.

2. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εδρεύουν εν τη έδρα του Υγειονομικού Κέντρου.

3. "Εκαστος Ιατρικός Σύλλογος λαμβάνει την επωνυμίαν εκ της πόλεως ένθα εδρεύει το Υγειονομικόν Κέντρον, επί πλειόνων δε Συλλόγων εν τω αυτών Νομώ, εκ της πόλεως ένθα ή έδρα του Συλλόγου. Η σφραγίς των Ιατρικών Συλλόγων φέρει κύκλω μεν την επωνυμίαν εκάστου, εν τω μέσω δε το εθνόσημον".

4. Το Δ.σ. του Ι.Σ. δύναται να ορίση αντιπροσωπείας αυτού κατά τμήματα, την περιφέρειαν και την λειτουργίαν των οποίων ως και τα έργα, καθορίζει δι’ αποφάσεως εγκρινομένης υπό του Π.Ι.Σ. και κυρουμένης υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Αι αποφάσεις αύται δημοσιεύονται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Οι εκτός της έδρας του Υγειονομικού Κέντρου υφιστάμενοι Ιατρικοί Σύλλογοι διαλύονται η δε περιουσία, τα μητρώα και αρχεία αυτών περιέρχονται εις τον Ι.Σ. της έδρας του οικείου Υγειονομικού Κέντρου, πλην των Ι.Σ. ων ο αριθμός των μελών δεν είναι κατώτερος των τριάκοντα μελών. Τα μέλη των διαλυομένων Ιατρικών Συλλόγων θεωρούνται μέλη των Ιατρικών Συλλόγων της Περιφερείας του οικείου Υγειονομικού Κέντρου.

6. Διά Δ/τος δύνανται να συσταθώσι και έτεροι Ιατρικοί Σύλλογοι, καθοριζομένης διά του αυτού Δ/τος της έδρας και της προσωνυμίας τούτων ως και πάσης άλλης λεπτομερείας. Επίσης διά Δ/τος δύναται περιφέρειά τις Συλλόγου να υπαχθή εις έτερον Σύλλογον, εφ’ όσον αι συγκοινωνιακαί συνθήκαι ή έτεροι λόγοι δικαιολογούσι τούτο.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Μέλη του Ι.Σ. είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν τη περιφερεία αυτού επαγγελματικώς εγκατεστημένοι ιατροί και καθ’ οιονδήποτε τρόπον ασκούντες το επάγγελμα κατά την έννοιαν του άρθρ. 1 του Α.Ν. 1565/39.

2. Μόνιμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι ιατροί της Κρατικής Διοικήσεως εις ους απαγορεύεται διά Νομου η ιδιωτική άσκησις του επαγγέλματος, δύνανται να είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, δεν δύνανται όμως να εκλέγωνται μέλη της Διοικήσεως ή των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

3. Ουδείς ιατρός δύναται να είναι συγχρόνως μέλος δύο ιατρικών Συλλόγων.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 1425/1984.

"Αλλοδαποί που δικαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις, σε άσκηση της ιατρικής στην Ελλάδα, αποτελούν υποχρεωτικά μέλη των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και έχουν τις ίδιες με τα λοιπά μέλη υποχρεώσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ούτε του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν οι ομογενείς, μέλη των Ιατρικών Συλλόγων".

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Ο Ιατρικός Σύλλογος τηρεί μητρώον των μελών αυτού, ακριβές αντίγραφον του οποίου υποχρεούται να υποβάλη εις το Υγειονομικόν Κέντρον και τον Π.Ι.Σ. αμέσως δε τας επερχομένας εκάστοτε μεταβολάς. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή του συμφώνως τη επομένη παραγράφω ανασυνταχθησομένου μητρώου και αμέσως των επερχομένων μεταβολών θεωρείται πειθαρχικόν παράπτωμα του Προέδρου και του Γραμματέως του Ιατρικού Συλλόγου και τιμωρείται κατά τας κειμένας διατάξεις.

2. Οι Ι.Σ. υποχρεούνται όπως εντός εξαμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος ανασυντάξωσι το μητρώον αυτών και υποβάλωσιν αντίγραφον του νέου μητρώου εις τον Π.Ι.Σ. και το Υγειονομικόν Κέντρον διαλαμβάνον άπαντας τους κατά το άρθρ. 3 του παρόντος ιατρούς.

3. Εν τω μητρώω του Ιατρικού Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρός εφ’ όσον υποβάλλει την περί εγγραφής αίτησιν αυτού εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της κατά το άρθρ. 2 του Α.Ν. 1565/39 κοινοποιήσεως της αδείας του.

Προ της εγγραφής εις τον οικείον Ιατρικόν Σύλλογον απαγορεύεται η υπό του ιατρού άσκησις του επαγγέλματος αυτού.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η φράση μέσα σε " " προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 4111/1960.

Η αίτησις εγγραφής εις ην απαραιτήτως δέον να αναγράφεται η διεύθυνσις της επαγγελματικής εγκαταστάσεως του ιατρού δέον να συνοδεύεται διά κεκυρωμένου αντιγράφου του πτυχίου ημεδαπής ή αλλοδαπής Ιατρικής Σχολής και αδείας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι, ως και δι’ υπευθύνου δηλώσεως αυτού ότι δεν υπάγεται εις τινα των περιπτώσεων των άρθρ. 5, 6 και 7 του Α.Ν. 1565/39 "και βεβαιώσεως του Τ.Σ.Α.Υ. ότι κατεβλήθη το δικαίωμα εγγραφής του εις αυτό".

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

1. Η περ. α’ της παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 3895/1958. 2. Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.Δ. 3895/1958. 3. Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3895/1958.

1. Ο εν τω μητρώω του Ιατρικού Συλλόγου εγγεγραμμένος Ιατρός υποχρεούται καθ’ έκαστον έτος και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, να υποβάλη εις τον Σύλλογον ούτινος είναι μέλος δήλωσιν, περιέχουσαν τα εξής στοιχεία.

α) "Το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός, όνομα μητρός, τόπον γεννήσεως, ιθαγένειαν, διεύθυνσιν κατοικίας και του ιατρείου, την ιατρικήν ειδικότητα ην ασκεί νομίμως".

β) Βεβαίωσιν ότι ούτος ασκεί πράγματι το λειτούργημα του Ιατρού διατηρών ίδιον ιατρείον ή Κλινικήν ή από κοινού μετ’ άλλου ιατρού, ούτινος δέον να αναφέρη το ονοματεπώνυμον ως και αν παρέχη τας υπηρεσίας του εις φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον επί παγία αντιμισθία ή κατ’ αποκοπήν ή επί επισκέψει, δηλών και το ονοματεπώνυμον ή την επωνυμίαν του φυσικού ή νομικού προσώπου, την διεύθυνσιν αυτού και το ποσόν της αντιμισθίας ή αμοιβής κατ’ επίσκεψιν, ως επίσης αν λαμβάνη σύνταξιν τινά και το ποσόν αυτής και

γ) Δεν υπάρχει εις το επίσημον κείμενον.

δ) Βεβαίωσιν ότι ο δηλών δεν υπάγεται εις τι των υπό των άρθρ. 5, 6, 7, του Α.Ν. 1565/39 ή του άρθρ. 3 του παρόντος προβλεπομένων κωλυμάτων και ασυμβιβάστων.

2. "Η δήλωσις είναι απαράδεκτος εφ’ όσον δεν συνοδεύεται υπό αντιγράφου εφ’ απλού της αποδείξεως περί καταβολής της εις τον Ιατρικόν Σύλλογον οφειλομένης πρώτης δόσεως της ετησίας εισφοράς".

"3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκάστου Ιατρικού Συλλόγου δι’ αποφάσεως ητιολογημένης δύναται να διαγράφη εκ της δυνάμεώς του τους ιατρούς, οίτινες παρά τας επανειλημμένας υπομνήσεις του Συλλόγου δεν υπέβαλον την κατά τον Νόμον δήλωσίν των".

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Η κατά το προηγούμενον άρθρον δήλωσις επισυνάπτεται εις το κατά το άρθρ. 5 του παρόντος μητρώου του Συλλόγου και κατατίθεται εν τω δι’ έκαστον ιατρόν μέλος του Συλλόγου, τηρουμένω ατομικώ φακέλλω.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Εις τον υποβάλοντα εμπροθέσμως πλήρη δήλωσιν χορηγείται δελτίον ταυτότητος ιατρού ισχύον μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επομένου της εκδόσεως έτους, ως και παν άλλον έγγραφον δυνάμενον να εξυπηρετή αυτόν εν τη ενασκήσει του λειτουργήματος. Το Δελτίον υπογράφεται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως του Συλλόγου και του κατόχου και σφραγίζεται διά της σφραγίδος του Συλλόγου, ανανεουμένης της ισχύος αυτού κατ’ έτος.

2. Εν περιπτώσει απωλείας του Δελτίου δύναται το Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου να επιτρέψη την χορήγησιν νέου δελτίου ισχύοντος μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του έτους της εκδόσεώς του.

3. Η μη εμπρόθεσμος υποβολή δηλώσεως πληρούσης πάντας τους όρους του άρθρ. 7 ως και η υποβολή ανειλικρινούς τοιαύτης αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα τιμωρούμενον κατά τας κειμένας διατάξεις.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Το Δ.Σ. εκάστου Συλλόγου υποχρεούται να διαγράψη τους εντός του έτους παραιτουμένους ιατρούς, τους μετατιθεμένους ή μετοικούντας, τους αποθνήσκοντας, τους λαμβάνοντας σύνταξιν γήρατος ή προσκαίρου ανικανότητος παρά του Τ.Σ.Α.Υ. τους εις ους τελεσιδίκως επεβλήθη η ποινή της οριστικής παύσεως και τους οπωσδήποτε αποβαλόντας την ιδιότητα του ιατρού, προκαλούν ταυτοχρόνως εφ’ όσον συντρέχει τοιαύτη περίπτωσις και την περί ανακλήσεως της αδείας πράξιν του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Οι Εισαγγελείς των Δικαστηρίων και οι Ληξίαρχοι ως και το Τ.Σ.Α.Υ. υποχρεούνται να αποστείλωσι αμελλητί εις τον οικείον Σύλλογον αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων κατά των ιατρών, των ληξιαρχικών πράξεων αυτών, ως και της συνταξιοδοτήσεως ολικής ή μερικής αυτών.

2. Οι απομακρυνόμενοι εκ της περιφερείας του Ι.Σ. ούτινος είναι μέλη πλέον του τριμήνου, οφείλουν να δηλώσουν τούτο εγγράφως, γνωρίζοντες άμα και τον χρόνον απουσίας, τον τόπον και εν καιρώ την νέαν διεύθυνσιν αυτών.

Οι απουσιάζοντες εκ της εις τον Ι.Σ. γνωστής επαγγελματικής εγκαταστάσεως αυτών ιατροί, πέραν του έτους άνευ γνωστοποιήσεως τούτου προς τον οικείον Ι.Σ., ή άνευ ανανεώσεως της ισχύος του δελτίου ταυτότητος θεωρούνται διαγραφέντες εκ των μητρώων του Συλλόγου.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Σκοπός των Ι.Σ. είναι η μέριμνα περί της διατηρήσεως του ιατρικού σώματος ικανού από επιστημονικής και ηθικής απόψεως να εξυπηρετήση μετά προθυμίας και αυταπαρνήσεως την δημοσίαν υγιεινήν και τους αρρώστους, ως και η εναρμόνισις των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων μεταξύ των μελών αυτού, και τούτων προς το γενικώτερον συμφέρον του λαού και του Κράτους.

2. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται ιδία:

1) Διά της μερίμνης περί της αρτιωτέρας επιστημονικής μορφώσεως των ιατρών.

2) Διά της περιφρουρήσεως της αξιοπρεπείας των μελών αυτών και της ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας επί των τυχόν παρεκτρεπομένων. 3) Διά της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος και ομαλών σχέσεων μεταξύ των ιατρών, επί σκοπώ της εξυπηρετήσεως των αρρώστων και της δημοσίας υγείας.

4) Διά της εποπτείας επί της πιστης τηρήσεως των νόμων και κανονισμών των αφορώντων τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ιατρών.

5) Διά της μελέτης των υγειονομικών συνθηκών της χώρας, της παρακολουθήσεως των προς βελτίωσιν αυτών λαμβανομένων μέτρων ως και της υποβολής προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών αφορωσών την

ποτελεσματικότητα ή την βελτίωσιν των μέτρων τούτων και της υγειονομικής εν γένει νομοθεσίας.

6) Διά της συνάψεως Συλλογικών συμβάσεων μετά Οργανισμών ή Σωματείων κ.λ.π. έναντι των οποίων υπάρχει δέσμευσις ενός ή περισσοτέρων ιατρών περί παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Αι αποφάσεις των Ιατρικών Συλλόγων είναι υποχρεωτικαί διά τα μέλη αυτών, πάσα δε παράβασις αυτών αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απ’ ευθείας προς όλας τας τοπικάς Αρχάς και τους ιδιώτας, προς δε τας κεντρικάς Αρχάς μόνον μέσω του Π.Ι.Σ. όταν πρόκειται περί γενικής φύσεως ζητημάτων.

Τα έγγραφα υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως και σφραγίζονται διά της σφραγίδος του Ι.Σ. και καταχωρούνται εις ίδιον πρωτόκολλον.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να βοηθούν τας Δημοσίας Αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την δημοσίαν υγείαν και το ιατρικόν επάγγελμα και να παρέχουν εις αυτάς πάσαν αναγκαίαν πληροφορίαν.

2. Αι Δημόσιαι Αρχαί παρέχουν εις τους Ιατρικούς Συλλόγους πάσαν δυνατήν ενίσχυσιν ως και πάσαν πληροφορίαν αναγκαίαν διά την εκπλήρωσιν των σκοπών αυτών.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Οργανα διοικήσεως του Ιατρικού Συλλόγου είναι η Συνέλευσις και το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Εις την Συνέλευσιν του Ι.Σ. ανήκει.

1) Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. ως και ο έλεγχος των υπό τούτου πεπραγμένων.

2) Η εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3) Η εκλογή της κατά το άρθρ. 30 Εξελεγκτικής Επιτροπής η ψήφισις του υπό του Δ.Σ. υποβαλλομένου ετησίου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, η εξέλεγξις της διαχειρήσεως και η έγκρισις του απολογισμού. 4) Η απόφασις περί παντός ζητήματος αναγομένου εις τους σκοπούς του Συλλόγου, το οποίον ήθελε υποβάλλει εις αυτήν το Δ.Σ. ή ήθελε ζητήσει εγγράφως ο νόμιμος αριθμός των μελών.

5) Η έγκρισις ή τροποποίησις του εσωτερικού κανονισμού της λειτουργίας αυτής και του Δ.Σ. Τον κανονισμόν τούτο καταρτίζει το Δ.Σ. και υποβάλλει εις την συνέλευσιν εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Το άρθρο 16 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.Δ. 3895/1958.

"Η Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς εντός διμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους, εκτάκτως δε οσάκις αποφασίζει τούτο το Διοικητικόν Συμβούλιον ή επί τη εγγράφω αιτήσει, αναγραφούση και τον λόγον της συγκλήσεως μελών του Συλλόγου κατά την κάτωθι αναλογίαν. Επί Συλλόγων αριθμούντων α) μέχρι 100 μελών το ήμισυ πλέον ενός, β) από μελών 101-500 το 1/3, γ) από μελών 501-1000 το 1/4 και δ) από μελών 1001 και άνω, το 1/8. Η έγγραφος αίτησις υποβάλλεται εις τον Πρόεδρον, όστις υποχρεούται να καλέση την Συνέλευσιν εντός μηνός από της υποβολής ταύτης.

Οι αιτούντες δέον να είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι. Οφείλουσι να παρίστανται κατά την Γενικήν Συνέλευσιν, αδικαιολόγητος δε απουσία τούτων εκ ταύτης αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα".

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.Δ. 3895/1958 και οι τελευταίες διατάξεις προστέθηκαν με το άρθρο 33 του ν.δ. 4111/1960.

1. Τα μέλη του Ι.Σ. καλούνται υπό του Προέδρου είτε διά προσωπικών ατομικών προσκλήσεων αναγραφουσών κατά σειράν και τα συζητητέα θέματα, είτε διά της γενικής προσκλήσεως δημοσιευομένης εις μίαν ή δύο ημερησίας τοπικάς Εφημερίδας και τοιχοκολλουμένης εις το κατάστημα του Συλλόγου τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρας προ της ημέρας της συνεδριάσεως της συνελεύσεως.

2. Εν τη προσκλήσει ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως, ως και τα συζητητέα θέματα.

3. Τα προσερχόμενα εις συνεδρίασιν μέλη υπογράφουν εις ίδιον κατάλογον τηρούμενον δι’ εκάστην συνεδρίαν, χρήσιμον προς βεβαίωσιν της απαρτίας ή εις ειδικόν βιβλίον.

4. "Δικαίωμα ψήφου έχουσιν οι ανανεώσαντες το υπό του άρθρ. 9 προβλεπόμενον δλτίον ταυτότητος" "δεκαπέντε ημέρας προ των

αρχαιρεσιών".

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Προς συγκρότησιν νομίμου απαρτίας απαιτείται όπως επί αριθμού εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών μέχρι 100 δέον να παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός, επί αριθμού μελών μέχρι 500 δέον να παρίσταται τουλάχιστον το 1/3, και επί αριθμού μελών άνω των 500 δέον να παρίσταται το 1/4 των εγγεγραμμένων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.

2. Καταργήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.Δ. 4111/1960.

3. Ματαιωθείσης της συνεδριάσεως ελλείψει απαρτίας ο Σύλλογος καλείται και αύθις εις συνεδρίασιν εντός 15 ημερών, ότε λογίζεται εν απαρτια εάν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των κατά την πρώτην παράγραφον οριζομένων μελών.

Της λεπτομερείας ταύτης δέον να γίνεται μνεία εν τω προσκλητηρίω και εις τα πρακτικά.

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Αι αποφάσεις της συνελεύσεως εξαιρέσει των αρχαιρεσιών λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων ανακοινούνται δε άπασαι εις τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον.

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Διά του εσωτερικού κανονισμού εκδιδομένου εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος και εγκρινομένου υπό της Γεν. Συνελεύσεως του Π.Ι.Σ. κανονισθήσονται εν ταις λεπτομερείας τα της διεξαγωγής των εργασιών της Συνελεύσεως και του Δ.Σ., τα της βεβαιώσεως της απαρτίας, του τρόπου της υποβολής των ζητημάτων προς συζήτησιν, τα των συζητήσεων, της τηρήσεως και επικυρώσεως των πρακτικών, τα των δικαιωμάτων του Προέδρου διά την τήρησιν της τάξεως, ο τρόπος της ψηφοφορίας και παν άλλο σχετικόν ζήτημα.

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Το άρθρο 21 αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 1425/1984.

"Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και ένα σύμβουλο όταν ο αριθμός των μελών του Συλλόγου δεν υπερβαίνει τους 50, τρεις συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 150, πέντε συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους 250, επτά συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 1.000, εννιά συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τις 3.000, έντεκα συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι μέχρι 10.000 και δεκατρείς συμβούλους όταν ο αριθμός των μελών είναι πάνω από 10.001".

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

1. Το πρώτο εδάφιο μέσα σε " " αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.Δ. 3895/1958. 2. Με το άρθρο 33 Ν.Δ. 4111/1960 αντί της φράσης "ένα μήνα" τέθηκε "δεκαπέντε ημέρας" και αντί "10 ημέρας" τέθηκε "οκτώ ημέρας".

"Ο αριθμός των κατά το προηγούμενον εδάφιον εκλεκτέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κανονίζεται επί τη βάσει του αριθμού των τρεις μήνας προ των αρχαιρεσιών εγγεγραμμένων εν τω μητρώω μελών. Δικαίωμα να ψηφοφορήσουν εις τας προς εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου αρχαιρεσίας, έχουσιν οι εγγεγραμμένοι εν τω μητρώω ιατροί μη διατελούντες υπό προσωρινήν παύσιν και έχοντες ανανεώσει το υπό του άρθρ. 9 προβλεπόμενον Δελτίον ταυτότητος".

Προς βεβαίωσιν των ανωτέρω, καταρτίζεται υπό του Δ.Σ. και εκτίθεται εις τα γραφεία του Συλλόγου (ένα μήνα) τουλάχιστον προ της εκλογής, κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών υποκείμενος εις τον έλεγχον παντός μέλους του Συλλόγου και διορθούμενος υπό του Δ.Σ., επί αιτήσει προσηκόντως βεβαιουμένη και δεκτή μόνον (10) ημέρας τουλάχιστον προ της προς εκλογήν συνεδριάσεως.

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 1425/1984.

"1. Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα των Ιατρικών Συλλόγων έχουν τα μέλη που ανανέωσαν το δελτίο ταυτότητας και δεν τιμωρήθηκαν τελεσίδικα με την ποινή της προσωρινής παύσεως άσκησης του επαγγέλματος.

Τελεσίδικη ποινή που επιβάλλει την προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος συνεπάγεται την έκπτωση του τιμωρηθέντα από όλα τα αξιώματα τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ.".

2. Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι οι τελεσιδίκως τιμωρηθέντες πειθαρχικώς πριν ή παρέλθη έτος από της τιμωρίας των.

3. Πάσα τελεσίδικος πειθαρχική τιμωρία επιβαλλομένη υπό των Πειθαρχικών Συμβουλίων, πλην της επιπλήξεως, συνεπάγεται την έκπτωσιν εκ της εν τω Δ.Σ. θέσεως.

Εφ’ όσον ο υπό πειθαρχικήν δίωξιν διατελών ήσκησε νόμιμα ένδικα μέσα, δεν εκπίπτει μεν από της θέσεως αυτού, αναπληρούται όμως προσωρινώς εις τα καθήκοντά του κατά τον χρόνον τούτον διά του κατά σειράν επιλαχόντος.

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ. 3895/1958. Η προθεσμία των 40 ημερών της παρ. 1 παρατάθηκε σε 20, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου εβδόμου Ν. 1425/1984 (ΦΕΚ Α' 30)

"1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται εν τακτική συνεδριάσει του Συλλόγου, συγκαλουμένης συνελεύσεως ειδικώς προς τούτο, εν ημέρα Κυριακή του μηνός Απριλίου εκάστης τριετίας, οριζομένης δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ήτις λαμβάνεται 40 τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της εκλογής".

Εν τη αποφάσει τούτου ορίζεται και ο αριθμός των εκλεκτέων μελών.

2. Τα μέλη καλούνται δι’ ατομικών προσκλήσεων αποστελλομένων προς ταύτα 15 τουλάχιστον ημέρας προ της εκλογής. Εις τας προσκλήσεις σημειούται η ημέρα και η ώρα της ενάρξεως της συνεδριάσεως, το κατάστημα της ψηφοφορίας και ο αριθμός των εκλεκτέων μελών, του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.Δ. 3895/1958. Οι παρ. 2 και7 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο τρίτο παρ. 1 του ν. 1425/1984.

1. Την εκλογήν ενεργεί επιτροπή αποτελουμένη εκ του Προέδρου, του Γραμματέως του Ι.Σ. και τριών ψηφολεκτών, ως και τριών προς αναπλήρωσίν των οριζομένων υπό της συνελεύσεως προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας, ως και εκπροσώπου της οικείας Νομαρχίας. Διά την εκλογήν της ως άνω επιτροπής η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία οσαδήποτε μέλη και άνω είναι παρόντα.

"2. Η εκλογή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Ο κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες όσες αναλογούν στον αριθμό των ψήφων που έλαβε.

Για το σκοπό αυτόν ο συνολικός αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου καιτ ης Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το πηλίκο που προκύπτει από την κάθε διαίρεση είναι το εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός για κάθε όργανο, τόσους και εκλέγει αυτός. Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό μέτρο ή μεγαλύτερο από αυτόν, εκλέγεται μόνος.

Αν από την πρώτη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες (θέσεις για το Δ.Σ., το Π.Σ. και την Ε.Ε.), τότε για την πλήρωση των εδρών αυτών ακολουθεί δεύτερη κατανομή, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση των υπολοίπων που έχουν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί που μετείχαν στην πρώτη κατανομή και των ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την α κατανομή. Για το λόγο αυτόν αθροίζονται όλα αυτά και το άρθοισμά τους διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων εδρών. Το πηλίκο δίνει το νέο εκλογικό μέτρο και όσες φορές χωράει αυτό στο σύνολο των υπολοίπων κάθε συνδυασμού που πήρε θέση από την πρώτη κατανομή ή στο σύνολο των ψηφοδελτίων που πήραν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν πήραν έδρα από την α κατανομή τόσες έδρες δίνονται σ αυτόν.

Στη δεύτερη κατανομή συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που δεν έχουν εκλεγεί από την πρώτη κατανομή.

Αν και μετά τη δεύτερη κατανομή παραμείνουν αδιάθετες έδρες ή κανείς συνδυασμός ή μεμονωμένες υποψήφιος δεν πάρει έδρα, γίνεται τρίτη κατανομή. Σ αυτή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν μέρος στις εκλογές.

Την αδιάθετη ή αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, των οποίων ο αριθμός των υπόλοιπων ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς και το σύνολο των ψηφοδελτίων για τους συνδυασμούς που δεν πήραν έδρα στην Α και Β κατανομή και για τους μεμονωμένους, είναι πιο κοντά στο μέτρο της πρώτης κατανομής, με τη σειρά, μέχρι να διατεθεί και η τελευταία έδρα.

Οσοι έχουν δικαίωμα ψήφου εκφράζουν την προτίμησή τους με σταυρό που μπαίνει πλάι στο όνομα του υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβουλίο, την Εξελεγκτική Επιτροπή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο κάθε εκλογέας μπορεί να προτιμήσει κατ ανώτατο όριο τόσους υποψήφιους όσος και ο αριθμός των εκλεγόμενων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα. Περισσότεροι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης. Θεωρείται ότι έλαβαν το σύνολο των ψηφοδελτίων της παράταξης που ανήκουν".

3. Eις έτερον ψηφοδέλτιον αναγράφονται τα ονόματα του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τριών ή πέντε τακτικών μελών αυτού ως και τα ονόματα του Αντιπροέδρου και ισαρίθμων αναπληρωματικών μελών, αναλόγως της δυνάμεως του Συλλόγου. Και διά την εκλογήν των μελών του Π.Σ. ισχύει η παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Πάντα τα τυχόν προκύπτοντα κατά την εκλογήν ζητήματα λύονται κατά πλειοψηφίσαν υπό της επιτροπής.

5. Καταργήθηκε από το άρθρο 9 του Ν.Δ. 3895/1958.

6. Εις ους Συλλόγους υπάρχουσιν εγγεγραμμένα εν τω μητρώω πλείονα των χιλίων εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών η εκλογή δύναται να ενεργηθή κατά τμήματα ορίζονται δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, έκαστον δε τούτων δέον να περιλαμβάνη μέχρι 1500 εκλογείς κατά σειράν του αύξοντος αριθμού του εκλογικού καταλόγου. Υπόλοιπον εκλογέων εάν μεν υπερβαίνη τους 250 αποτελεί ίδιον τμήμα, άλλως ενσωματούνται εις το προηγούμενον. Κατά τα λοιπά μερίμνη του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού Συλλόγου λαμβάνονται μέτρα προς διευκόλυνσιν της ψηφοφορίας και εξασφάλισιν της μυστικότητος αυτής. Προς τούτοις κατά πάσαν προς εκλογήν συνεδρίασιν ο Πρόεδρος προτείνει δι έκαστον τμήμα προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας τρεις ψηφολέκτας ως και τρεις προς αναπλήρωσιν τούτων, δι έκαστον τμήμα, οίτινες μετά του Προέδρου και του Γραμματέως του Ι.Σ. αποτελούν την εφορευτικήν επιτροπήν. "7. Κατά το χρόνο της ψηφοφορίας στα εκλογικά τμήματα απαγορεύεται η παραμονή άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, των αντιπροσώπων των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και φυσικά αυτών που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις εντολές της εφορευτικής επιτροπής. Οι συνδυασμοί ορίζουν σε κάθε εκλογικό τμήμα έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή από τους γιατρούς που έχουν δικαίωμα ψήφου".

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Το άρθρο 26 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 3895/1958.

"Η ανακήρυξις υποψηφίων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενεργείται κατόπιν αιτήσεως των υποψηφίων υποβαλλομένης εις τον Πρόεδρον του Ι.Σ. 30 ημέρας προ της εκλογής. Εντός τριών ημερών από της εκπνοής της προθεσμίας ταύτης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου ανακηρύσσει δι’ εγγράφου ανακοινώσεως, τοιχοκολλουμένης εις το κατάστημα του Συλλόγου, τους ως είρηται υποψηφίους, περί ων υπεβλήθησαν αι σχετικαί αιτήσεις".

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν.Δ. 3895/1958.

"Η αίτησις είναι απαράδεκτος εφ’ όσον δεν συνοδεύεται υπό βεβαιώσεως του Συλλόγου περί της εις αυτόν εγγραφής και της ανανεώσεως του υπό του άρθρ. 9 προβλεπομένου δελτίου ταυτότητος".

Εντός τριών ημερών από της εκπνοής της προς υποβολήν αιτήσεως υποψηφιοτήτων προθεσμίας το Δ.Σ. ανακηρύσσει δι’ αποφάσεως αυτού τοιχοκολλουμένης εις το Κατάστημα του Συλλόγου, τους υποψηφίους περί ων υπεβλήθησαν κανονικαί αιτήσεις.

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3895/1958

"1. Την λήξιν της ψηφοφορίας αποφασίζει η επιτροπή εφ’ όσον δεν προσέρχονται ψηφοφόροι, ουχί όμως προ της δύσεως του ηλίου. Η επιτροπή δύναται να κηρύξη την λήξιν της ψηφοφορίας και προ της δύσεως του ηλίου, εφ’ όσον εψήφισαν πάντες οι ιατροί υπογεγραμμένοι εν τω καταλόγω των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών".

2. Μετά την λήξιν της ψηφοφορίας άρχεται η διαλογή των ψηφοδελτίων, άτινα αριθμούνται και μονογραφούνται υπό των μελών της επιτροπής και παραδίδονται εις τον Πρόεδρον συντασσομένου πίνακος εν τω οποίω αναγράφονται τα ονόματα των ψηφισθέντων και αντιστοίχως ο αριθμός των ψήφων ας έκαστος έλαβεν.

3. Επιτυχόντες θεωρούνται οι λαβόντες την σχετικήν πλειοψηφίαν των ψηφισάντων μελών. Εν περιπτώσει ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.

4. Περί της διαλογής συντάσσεται ιδιαίτερον πρακτικόν, υπογραφόμενον υπό των μελών της επιτροπής.

5. Αι ενστάσεις κατά του κύρους των αρχαιρεσιών υποβάλλονται εις τον Ι.Σ. το βραδύτερον εντός οκτώ ημερών από της διενεργείας αυτών.

6. Διά την επικύρωσιν των αρχαιρεσιών υποβάλλει ο Σύλλογος πάντα τα έγγραφα και τας ενστάσεις εις τον οικείον Νομάρχην, όστις υποχρεούται εντός μηνός να εκδώση την απόφασίν του.

7. Εν περιπτώσει μερικής ή ολικής ακυρώσεως εκλογής τινος ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος διενεργεί νέαν εκλογήν εντός το πολύ δύο μηνών τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.Δ. 3895/1958.

1. Μετά την οριστικήν επικύρωσιν της εκλογής το πρεσβύτερον εκ των μελών καλεί εντός οκτώ ημερών τους εκλεγέντας συμβούλους προς εκλογήν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέως και Ταμίου κατά την μνημονευομένην τάξιν. Εκλέγεται ο συγκεντρώσας την απόλυτον πλειοψηφίαν.

2. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται αμέσως αν το Συμβούλιον ευρίσκεται εν ολομελεία, εν εναντία περιπτώσει η εκλογή επαναλαμβάνεται μετά τρεις ημέρας.

3. Κατά την δευτέραν ψηφοφορίαν η εκλογή είναι έγκυρος και διά σχετικής μόνον πλειοψηφίας. Εν ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος.

4. "Κενουμένης θέσεως συμβούλου ταύτην καταλαμβάνει ο κατά σειράν επιλαχών και εν ελλείψει τοιούτου ενεργείται εκλογή εντός το πολύ δύο μηνών από της κενώσεως της θέσεως".

5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής και Π.Σ. είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα.

6. Ο επί πέντε συνεχεις συνεδριάσεις αδικαιολογήτως αποσχών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. αντικαθίσταται υποχρεωτικώς δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. κατά τας περί κενουμένων θέσεων συμβούλων, διατάξεις. Κατά της αποφάσεως ταύτης χωρεί έφεσις εντός οκτώ ημερών από της κοινοποιήσεως ενώπιον του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. όπερ αποφασίζει αμετακλήτως εντός 15 ημερών.

7. Εντός οκτώ ημερών από της καταρτίσεως εις Σώμα του Δ.Σ. υποβάλλονται εις τον Π.Ι.Σ. και το Υγειον. Κέντρον η σύνθεσις του Δ.Σ. ως και δείγμα υπογραφής απάντων των μελών του Δ.Σ. ως και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Η Συνέλευσις του Ι.Σ. εκλέγει ταυτοχρόνως με τας αρχαιρεσίας προς ανάδειξιν Δ.Σ. και Π.Σ. τρεις ελεγκτάς εκ των μελών του Συλλόγου ως και ισαρίθμους αναπληρωματικούς οίτινες λέγχωσι τα βιβλία και την εν γένει οικονομικήν διαχείρισιν του Δ.Σ. και υποβάλλους την έκθεσιν αυτών εις τον Πρόεδρον του Ι.Σ. 15 ημέρας τουλάχιστον προ της συνελεύσεσως προς ην θα λογοδοτήση το Δ.Σ.

2. Η εξελεγκτική επιτροπή ειδοποιουμένη υπό του Προέδρου του Ι.Σ. μετά την έγκρισιν των αρχαιρεσιών υπό της Νομαρχίας, συνέρχεται εν τοις γραφείοις του Συλλόγου και εκλέγει τον Πρόεδρον εκ την μελών αυτής. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής προβαίνει εις έλεγχον της διαχειρίσεως του Συλλόγου, οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον. Η σχετική έκθεσις υποβάλλεται κατά τα εν τη παρ. 1 οριζόμενα.

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλη την έκθεσιν ταύτην εντός 15 ημερών και εις τον Π.Ι.Σ. και να παρέχη αντίγραφον προς πάντα αιτούντα. Η έκθεσις αναγιγνώσκεται ενώπιον της Συνελεύσεως κατά την ετησίαν λογοδοσίαν του Δ.Σ.

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Το Διοικ. Συμβούλιον διοικεί και διαχειρίζεαι τας υποθέσεις εν γένει του Συλλόγου και εκτελεί πάντα τα διά του παρόντος ανατιθέμενα αυτώ έργα.

2. Αι αποφάσεις του Δ.Σ. υπόκεινται μόνον εις τον έλεγχον της Συνελεύσεως του Συλλόγου, του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας και του Π.Ι.Σ. τον ασκούμενον κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1565/39 και του παρόντος.

3. Παρασκευάζει όλας τας υποθέσεις, αίτινες ανήκουν εις την Γεν. Συνέλευσιν.

4. Εκτελεί τας αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως.

5. Εκπροσωπεί τον Ι.Σ.

6. Καταρτίζει οιασδήποτε συμβάσεις, δι’ ων ο Ιατρικός Σύλλογος αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις.

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει καλούμενον υπό του Προέδρου αυτού, οφείλοντος να καλή αυτό εντός 15 ημερών, όταν ζητηθή τούτο εγγράφως υπό δύο μεν τουλάχιστον μελών, επί πενταμελών, τριών δε τουλάχιστον μελών επί πολυαριθμοτέρων Συμβουλίων.

2. Το Δ.Σ. ευρίσκεται εν απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος των απόντων. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν επί δε ισοψηφίας η πρότασις απορρίπτεται. Αι αποφάσεις λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας, οσάκις πρόκειται περί προσωπικών ζητημάτων ή οσάκις ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός.

3. Περί των Συνεδριάσεων, τηρούνται εν ιδίω βιβλίω πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως εν οις καταχωρίζονται αι αποφάσεις και επί τη αιτήσει μέλους τινός αι μειοψηφούσαι γνώμαι ή προτάσεις.

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Καταργήθηκε από το άρθρο τρίτο παρ. 2 του ν. 1425/1984.

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συνεδριάσεις της Γεν. Συνελεύσεως και του Δ.Σ. και εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον πάσης δικαστικής ή άλλης αρχής και παντός τρίτου.

2. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο αρχαιότερος κατά την άσκησιν του επαγγέλματος εκ των μελών του Δ.Σ.

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Ο Γραμματεύς συντάσει τα πρακτικά της συνεδριάσεως του Συλλόγου και του Συμβουλίου, άτινα υπογράφονται υπό τε του Προέδρου και αυτού, τηρεί δε μητρώον των μελών και τα διά την υπηρεσίαν του Συλλόγου χρήσιμα βιβλία πλην των του Ταμείου.

Εν περιπτώσει κωλύματος ο Γραμματεύς αναπληρούται υπό ετέρου Συμβούλου υποδεικνυομένου υπό του Δ.Σ.

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

1. Ο Ταμίας φυλάττει την χρηματικήν και πάσαν άλλην περιουσίαν του Συλλόγου, παραλαμβάνει τας εισφοράς των μελών, τηρεί βιβλίον απογραφής της περιουσίας του Συλλόγου και τα τακικά βιβλία εσόδων και εξόδων, ων οφείλει να υποβάλη κατάστασιν οσάκις ζητηθή, προς τε τον Σύλλογον και το Συμβούλιον και να δίδη ακριβή απολογισμόν κατά το τέλος εκάστου οικονομικού έτους.

2. Πάσα είσπραξις επ’ ονόματι του Ιατρικού Συλλόγου ενεργείται υπό του Ταμείου ή του εντεταλμένου υπαλλήλου του Συλλόγου.

3. Τα βιβλία αριθμούνται και μονογραφούνται υπό του Προέδρου του Συλλόγου.

4. Πάσα πληρωμή ενεργείται δι’ εγγράφου εντολής του Προέδρου και του Γραμματέως.

5. Εν περιπτώσει κωλύματος ο Ταμίας αναπληρούται υπό άλλου μέλους του Δ.Σ. υποδεικνυομένου υπό τούτου. Οσάκις τα εισπραττόμενα υπερβαίνουσι τα συνήθη μηνιαία έξοδα του Συλλόγου υποχρεούται ο Ταμίας, όπως καταθέση ταύτα εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις μίαν εκ των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Τραπεζών καθοριζομένην υπό του Δ.Σ.

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Τα καθήκοντα τ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αριθμός: 3895

Έτος: 1958

ΦΕΚ: Α 194 19581111

Τέθηκε σε ισχύ: 11.11.1958

Ημ.Υπογραφής: 10.11.1958

Τίτλος

Περί τροποποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και τινων άλλων διατάξεων.

Θέματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Οδοντιατρικός Σύλλογος, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ειδικότητα Παιδοχειρουργού, Ειδική Σχολή Διοικήσεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ταμείο Συντάξεως και Ασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Λήμματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Τροποποιήσεις του ΒΔ 11.10/7.11.1957

Κείμενο Αρθρου

Εις το από 11.10.1957 Β. Δ/μα "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939" επιφέρονται αι ακόλουθοι τροποποιήσεις:

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

1. (Η περίπτωσις α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται).

2. (Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται).

3. (Εις το αυτό άρθρον προστίθεται παράγραφος 3η).

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Το άρθρον 16 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Το α' εδάφιον του άρθρου 22, αντικαθίσταται).

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 1 και 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 καταργείται).

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Το άρθρον 26 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 27 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 4 του άρθρου 29 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Το άρθρον 39 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Εις το τέλος του άρθρου 44 προστίθεται παρ. υπ' αριθ. 11).

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Το άρθρον 48 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παρ. 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Το άρθρον 53 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 αντικαθίσταται).

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Λήμματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Υπορχεώσεις προσωπικού

Κείμενο Αρθρου

1. Δια του υπό του αρθρ. 20 του από 11.10.1957 Δ/τος προβλεπομένου εσωτερικού Κανονισμού εγκρινομένου υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας κανονισθήσονται και τα ειδικά υπηρεσιακά καθήκοντα και αι υποχρεώσεις του προσωπικού των Ιατρικών Συλλόγων όπου υφίστανται τοιούτον.

2. (Καταργήθηκε με το ΝΔ 492/1970).

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Λήμματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Μεταβατικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

1. Η υπό του άρθρ. 7 του από 11.10.57 Δ/τος προβλεπομένη δήλωσις δύναται να υποβληθή εντός διμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, της προς τον Σύλλογον εισφοράς καταβαλλομένης άνευ προσαυξήσεως. Ωσαύτως η προβλεπομένη υπό του άρθρ. 5 προθεσμία δια την ανασύνταξιν των μητρώων λήγει την 30 Ιουν. 1959.

2. Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι ων αι αρχαιρεσίαι δια την ανάδειξιν Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, δεν

επραγματοποιήθησαν ή διεξαχθείσαι ηκυρώθησαν, προκηρύσσουν τοιαύτας εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Μέχρι της διενεργείας τούτων παραμένουσιν αι υφιστάμεναι Διοικήσεις και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 56 παρ. 1 του από 11.10.57 Δ/τος.

Αι μετά τας αρχαιρεσίας των ανωτέρω Ι.Σ. επακολουθούσαι τοιαύται θα διενεργηθώσιν συγχρόνως μετά των λοιπών Ι.Σ. κατ' Απρίλιον 1961.

3. Αι πρώται αρχαιρεσίαι δια την ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. και Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ιατρικών (Α.Π.Σ.Ι.) προκηρύσσονται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 1959.

Μέχρι της χρονολογίας ταύτης παραμένει το υφιστάμενον Διοικητικόν Συμβούλιον, και το Α.Π.Σ.Ι. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 56 παρ. 1 του Δ/τος της 11.10.57.

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Τίτλος Αρθρου

Περί συμμετοχής του Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου εις Συμβούλια

Λήμματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Τμήμα Δημόσας Υγείας Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου, Συμμετοχή Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου στα Συμβούλια του Τμήματος

Κείμενο Αρθρου

Εις το Τμήμα Δημοσίας Υγείας του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου μετέχει ο Πρόεδρος του Π.Ο.Σ., τούτον δε κωλυόμενον αναπληροί ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής.

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Λήμματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Επιστημονικά Συμβούλια, Συμμετοχή Πανελληνίου Οδοντιατρικού συλλόγου

Κείμενο Αρθρου

Εις το υπό του από 8 Μαίου 58 Δ/τος "περί της διαδικασίας και του τρόπου πληρώσεως Ιατρικών θέσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 και του καθορισμού των προσόντων, της ηλικίας των υποψηφίων, της θητείας των διοριζομένων, ως και της συνθέσεως των Επιστημονικών Συμβουλίων" προβλεπόμενον Επιστημονικόν Συμβούλιον μετέχει και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού προκειμένου περί κρίσεως οδοντιάτρου.

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Τίτλος Αρθρου

Επέκτασις επί Οδοντιατρικών Συλλόγων

Λήμματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Εφαρμογή των διατάξεων στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις του παρόντος περί Ιατρικών Συλλόγων, εφαρμόζονται και επί των ασκούντων το Οδοντιατρικόν επάγγελμα και επί των Οδοντιατρικών Συλλόγων.

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Προστίθεται εδάφ. 2ον εις την παρ. 1 του άρθρ. 25 Νόμ. 3796/1957).

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΥ

Λήμματα

Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πλήρωση θέσεων

Κείμενο Αρθρου

Η έννοια της παρ. 9 του άρθρου 2 του από 8.5.1958 Β.Δ. "περί της διαδικασίας και του τρόπου πληρώσεως των ιατρικών θέσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 κ.λπ." είναι ότι κατά την πρώτην εφαρμογήν του Β.Δ. τούτου η πλήρωσις των υφισταμένων κενών ιατρικών θέσεων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 ενεργείται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 2 του αυτού ως άνω Β. Διατάγματος.

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Προστίθεται περίοδος εις το εδάφ. Β' της παρ. 8 άρθρ. 11 Ν.Δ.

3796/57).

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ

Λήμματα

Ειδικότητα Παιδοχειρουργού, Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας

Κείμενο Αρθρου

Εις τας υπό του άρθρ. 11 του Ν.Δ. 3366/1955 "περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων κ.λπ." οριζομένας ιατρικάς ειδικότητας συναφείς προς την ειδικότητα της χειρουργικής, προστίθεται και η ειδικότης της χειρουργικής των παίδων.

Η σχετική άδεια δύναται να χορηγήται εις ιατρούς κεκτημένους την ειδικότητα του χειρουργού και εγκύψαντος ιδιαιτέρως εις την Χειρουργικήν των παίδων, επί τη υποβολή α) αδείας χρησιμοποιήσεως τίτλου ειδικότητος χειρουργικής και β) πιστοποιητικού μεταγενεστέρας ασκήσεως επί διετίαν τουλάχιστον εις ανεγνωρισμένην χειρουργικήν κλινικήν παίδων ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δια Β. Δ/τος προτάσει του Υπουργού Κοιν. Προνοίας εκδιδομένου μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Ιατρικών Ειδικοτήτων, λαμβανομένην κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν δύνανται να προστίθενται και έτεραι συναφείς ειδικότητες, καθοριζομένου άμα και του χρόνου ασκήσεως των υποψηφίων, ως και των λοιπών προσόντων δια την χορήγησιν της ειδικής αδείας χρησιμοποιήσεως του τίτλου της συναφούς ειδικότητος.

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ

Λήμματα

Ειδική Σχολή Διοικήσεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Σύσταση, Λειτουργία και Δαπάνες Σχολής

Κείμενο Αρθρου

1. Δια την εκπαίδευσιν και μετεκπαίδευσιν Διοικητικών Διευθυντών και λοιπού προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συνιστάται Σχολή υπό την επωνυμίαν "Ειδική Σχολή Διοικήσεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων", αποτελούσα τμήμα της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών.

Ο τρόπος και ο χρόνος της λειτουργίας της Σχολής, τα διδακτέα μαθήματα, ο χρόνος της εκπαιδεύσεως ή μετεκπαιδεύσεως, ο αριθμός των εισακτέων, η ηλικία αυτών, το διδακτικόν προσωπικόν ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται δια Β. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Αι δαπάναι λειτουργίας της Σχολής βαρύνουσι τον προϋπολογισμόν της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών.

2. Εν τη ως άνω Ειδική Σχολή εισάγονται υποχρεωτικώς προς

μετεκπαίδευσιν άπαντες οι ήδη υπηρετούντες Διοικητικοί Διευθυνταί εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Δ. 2592/53 κατά την δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας καθοριζομένην σειράν.

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ

Λήμματα

Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΝΔ 2592/1953, Διοικητικά Συμβούλια Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Ανανέωση μελών Διοικητικών Συμβουλίων

Κείμενο Αρθρου

Επιτρέπεται η ανανέωσις μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 μετά παρέλευσιν έτους από του διορισμού των και μέχρι του 1/3 του αριθμού των μελών δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λήμματα

Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγεινομικών (ΤΣΑΥ)

Κείμενο Αρθρου

Οι μέχρι και του 1948 εγγεγραμμένοι μέτοχοι της παρ. 3 του άρθρ. 34 του Ν.Δ. 3348/55, εξερχόμενοι καθ' οιονδήποτε τρόπον της Υπηρεσίας εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος και έχοντες υπέρ 35ετή συντάξιμον υπηρεσίαν και 30ετή συμμετοχήν εις την ασφάλισιν, δικαιούνται πλήρους συντάξεως.

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Κατηργήθηκε με το άρθρο 4 ΝΔ 4111/1960).

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Λήμματα

Ιατρικοί Σύλλογοι, Τροποποιήσεις διατάξεων

Κείμενο Αρθρου

Εις τας κειμένας περί Ταμείου Συντάξεως και Ασφαλίσεως Υγειονομικών διατάξεις, επέρχονται αι κάτωθι τροποποιήσεις:

1. Δια Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοιν. Προνοίας δύναται να αυξομειούται το ποσοστόν της συντάξεως του επιζώντος συζύγου ως και των τέκνων.

2. Αι μη καταβληθείσαι οφειλαί του άρθρ. 12 παρ. 3 του Ν.Δ. 3348/55, αναπροσαρμοζόμεναι κατά τας διατάξεις τας ισχύουσας την 31ην Δεκ. 1954 και κεφαλαιοποιούμεναι μετά παγίου τέλους, ίσου προς 5% της οφειλής εξοφλούνται ατόκως, εντός πενταετίας εις ίσας μηνιαίας δόσεις, εφ' όσον εντός εξαμήνου υποβληθή σχετική αίτησις. Καθυστέρησις 6 μηνιαίων δόσεων καθιστά αμέσως απαιτητήν την υπόλοιπον οφειλήν, προσαυξανομένην δια προσθέτου τέλους 10%. Αι επιβαρύνσεις της δευτέρας περιόδου της ανωτέρω παραγράφου καταργούνται αφ' ης ίσχυσαν.

3. Αι μέχρι της 31 Δεκ. 1957 οφειλαί των Κλινικών εξ εισφορών, κεφαλαιοποιούμεναι προς 8% ετησίως αφ' ης οφείλονται, καταβάλλονται ατόκως εις ίσας μηνιαίας δόσεις, και εντός 2ετίας από της ισχύος του παρόντος, εφ' όσον εντός τριμήνου υποβληθή σχετική αίτησις.

Καθυστέρησις τριών δόσεων καθιστά αμέσως απαιτητήν την υπόλοιπον οφειλήν.

4.-5. (Ερμηνεύονται η παρ. 14 εδάφ. α' και β' του άρθρ. 40 Κ.Ν. 5943/34 και η παρ. 6 άρθρ. 6 Ν.Δ. 3348/55).

6. Εκ του εδαφ. Β' περίπτ. ς' του άρθρ. 58 του Κ.Ν. 5944/34, διαγράφονται αι λέξεις "κείμενον εντός των σχεδίων πόλεων Αθηνών και Πειραιώς".

7. Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής των Υγειονομικών Αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων επί διετίαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 11.11.1958

Ημ/νία Ισχύος: 11.11.1958

Κείμενο Αρθρου

(Προστίθεται εδάφ. 2 εις το άρθρ. 1 Ν.Δ. 3626/1956).

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αριθμός: 4111

Έτος: 1960

ΦΕΚ: Α 163 19961009

Τέθηκε σε ισχύ: 09.10.1960

Ημ.Υπογραφής: 09.10.1960

Τίτλος

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων αυτών περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων.

Προοίμιο

Εχοντες υπ’ όψει τας διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 8 Οκτωβρίου 1960 σύμφωνον γνώμην κατά της κατά παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Θέματα

Ιατρικοί - Οδοντιατρικοί σύλλογοι, Ιατροί, Οδοντίατροι, Τ.Σ.Α.Υ., Φαρμακευτικοί σύλλογοι, Φαρμακευτικά σκευάσματα, Υγειονομικοί σταθμοί, Προσωπικό νοσομείων, Προσθήκη φράσης σε αρ. 6 Β.Δ. της 11-10/7-11-57, Αντικατάσταση αρ. 70 παρ. 3 Β.Δ. της 11-10-57, Κατάργηση αρ. 1 παρ. 5 α, β Ν.Δ. 3623/1956, αρ. 17 παρ. 7β Ν. 3796/1957, αρ. 33 Ν.Δ. 3895/1958, αρ. μόνο παρ. 1-2 Ν. 3319/1955, Διαγραφή φράσης σε αρ. 8 παρ. 2 Ν.Δ. 3623/1956, Αντικατάσταση αρ. 7 Ν.Δ. 2229/1952, Τροποποίηση αρ. 8 παρ. 2 Ν.Δ. 3623/1956, Τροποποίηση αρ. 8 παρ. 2 εδ. η Ν.Δ. 3366/1955, Αντικατάσταση αρ. 1 παρ. 2 Ν.Δ.3340/1955, Αντικατάσταση αρ. 67 παρ. 3 Ν. 3601/1928, Κατάργηση αρ. 16 Α.Ν. 1384/1938, αρ. 16 παρ. 3 Α.Ν. 27-6-35, αρ. 14 παρ. 2 Α.Ν. 1384/1938, Προσθήκη λέξεων σε αρ. 8 περ. β’ Ν. 206/1947, Αντικατάσταση αρ. 10 παρ. 9 Ν. 3487/1955, Αντικατάσταση αρ. 1 1παρ. 2 Ν. 3487/1955, Αντικατάσταση αρ. 13 παρ. 6 Ν. 3487/1955, Αντικατάσταση αρ. 15 παρ. 5 ν. 3487/1995, Αντικατάσταση αρ. 15 παρ. 5 Ν. 3487/1955, Αντικατάσταση αρ. 16 παρ. 3, 4 Ν. 4487/1955, Προσθήκη περίπτωσης σε αρ. 16 παρ. 5 Ν. 3487/1955, Αντικατάσταση αρ. 22 παρ. 1 ν. 3487/1955, Προσθήκη β’ παρ. σε αρ. 1 Β.Δ. της 19.5.1937, Αντικατάσταση φράσεων σε αρ. 22 Β.Δ. 7.11.1957, Προσθήκη φράσης σε αρ. 5 Ν.Δ. 3895/1958

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Λήμματα

Ιατρικοί - Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, Επωνυμία, Αποφάσεις Γ.Σ., Προσθήκη φράσης σε αρ. 6 Β.Δ. της 11-10/7-11/57, Αντικατάσταση αρ. 70 παρ. 3 Β.Δ. της 11-10/7-11-57

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

1. Εκαστος Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος έχει την επωνυμίαν του Υγειονομικού Κέντρου, η δε σφραγίς αυτού φέρει κύκλω μεν την επωνυμία αυτού, εν τω μέσω δε το ενθόσημον.

Επί πλειόνων Συλλόγων εν τω αυτώ Νομώ ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος λαμβάνει την ονομασίαν της πόλεως ένθα η έδρα του Συλλόγου.

2. Εις το τέλος του άρθρου 6 του από 11/10-7.11.57 Β.Δ. "περί τροποποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων διατάξεων", ως νυν τούτο ισχύει, προστίθεται φράσις έχουσα ούτω "και βεβαιώσεως του Τ.Σ.Α.Υ. ότε κατεβλήθη το δικαίωμα εγγραφής του εις αυτό".

3. Αι αποφάσεις εις τας Γενικάς Συνελεύσεις των τοπικών Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων και των Πανελληνίων τούτων λαμβάνονται α) δι ανατάσεως, β) δι ονομαστικής κλήσεως, προκειμένου περί γενικών σοβαρών ζητημάτων και εφ όσον υποβληθή πρότασις έγγραφος ή προφορική του 1/4 των παρότων μελών και γ) διά μυστικής διά ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, οσάκις πρόκειται περί εκλογής προσώπων ή προσωπικών ζητημάτων και οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

Η παρ. 2 του άρθρου 18 του Β.Δ. 11.10.57 "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν. 1565/1939", καταργείται.

4. Αι αρχαιρεσίαι των Πανελληνίων, Ιατρικού και Οδοντιατρικού, Συλλόγων επικυρούνται δι αποφάσεως του Υπουργού Προνοίας.

(5. Καταργήθηκε με την παρ. 2 άρθρου τρίτου Ν. 1425/1984, ΦΕΚ Α' 30).

6. Η παρ. 3 του άρθρου 70 του από 11-10-57 Β. Διατάγματος ως αύτη αντικατεστάθη διά του άρθρου 20 του Ν.Δ. 3895/58 αντικαθίσταται.

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Λήμματα

Ιατρικοί - Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, Πειθαρχικά Συμβούλια, Κανονισμοί, Κυρώσεις, Δικαστική παράσταση

Σχόλια

Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από το Ν.Δ. 492/1970.

Κείμενο Αρθρου

1. Επί καταδίκης διά παράνομον άσκησιν του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος η έφεσις δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της προσβαλλομένης αποφάσεως, η δε καταγνωσθείσα ποινή φυλακίσεως δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν.

2. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δύναται δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή πειθαρχικών Συμβουλίων των Τοπικών ιατρικών συλλόγων δι’ εκδίκασιν των παραπτωμάτων αυτών εις Πειθαρχικόν Συμβούλιον ετέρου ιατρικού συλλόγου είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου. Ο τιμωρηθείς ιατρός ή και το Διοικητικόν Συμβούλιον του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εις περίπτωσιν μη ομοφώνου απαλλακτικής αποφάσεως δικαιούται να εκκαλέση την απόφασιν του Πειθ. Συμβουλίου τούτου ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικών τηρουμένων των διατάξεων του άρθρ. 70 του από 11.10.1957 Διατάγματος.

Τα ανωτέρω ισχύουσιν αναλόγως και διά τον Π. Οδοντ. Σύλλογον.

3. Αι τελεσίδικοι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται καθ’ όσον αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και τα έξοδα της διαδικασίας κατά τας περί εκτελέσεως διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, επιμελεία του Προέδρου του Συλλόγου, παρ’ ω εδρεύει το Πειθαρχικόν Συμβούλιον, αφού προηγουμένως ο Ειρηνοδίκης της έδρας του Πειθαρχικού Συμβουλίου περιάψη εις το διαβιβαζόμενον εις αυτόν αντίγραφον της αποφάσεως τον τύπον της εκτελέσεως. Απασαί αι πράξεις αι σχετικαί προς την εκτέλεσιν ταύτην διεξάγονται υπό του Προέδρου του Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου ατελώς. Τα αυτά ως άνω ισχύουν προκειμένου και περί των Πανελληνίων Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων.

4. Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται, ιδίω ονόματι ή ασκούντες τα δικαιώματα των ιατρών και οδοντιάτρων, να εγείρωσιν αγωγάς, υποβάλλωσι μηνύσεις, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και γενικώς κέκτηνται τα εκ της Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας απορρέοντα δικαιώματα του διαδίκου ή αδικηθέντος διά πάσαν παράβασιν των διατάξεων των Νόμων και Κανονισμών των αφορώντων εις τα δικαιώματα και καθήκοντα των ιατρών και οδοντιάτρων, πλην αν ούτοι αντιτίθενται ρητώς εις την τοιαύτην δικαστικήν ενέργειαν των Συλλόγων των. Ωσαύτως οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι και οι Πανελλήνιοι τούτων θεωρούνται έχοντες έννομον συμφέρον και δικαιούνται να παρεμβαίνουν εις πάσαν δίκην ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου σχέσιν έχουσαν με την άσκησιν του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, την ιατρικήν και οδοντιατρικήν αμοιβήν και την εφαρμογήν των διατάξεων περί ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων.

"5. Τα του Κανονισμού Διοικητικής Οργανώσεως εντάξεως του προσωπικού των Ιατρικών, Οδοντιατρικών, Φαρμακευτικών Συλλόγων και των Πανελληνίων τοιούτων, ως και τα της ιδρύσεως νέων θέσεων ή καταργήσεως τοιούτων κανονισθήσονται διά Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, Προεδρίας της Κυβερνήσσεως και Οικονομικών, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού ή Φαρμακευτικού Συλλόγου και τοιαύτης του Διοικητικού Συμβουλίου του αντιστοίχου Πανελληνίου Συλλόγου".

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Λήμματα

Ιατρικοί - Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, Επιτροπή ν. 2049/1952

Κείμενο Αρθρου

Διά πάσαν αίτησιν προς την Επιτροπήν του Νόμου 2049/52 απαιτείται καταβολή παραβόλου δραχμών 500 εις τον οικείον Ιατρικόν ή Οδοντιατρικόν Σύλλογον επί τη εκδόσει σχετικού γραμματείου.

Της υποχρεώσεως ταύτης εξαιρούνται οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Λήμματα

Ιατροί, Οδοντίατροι, Κατοχή δεύτερης θέσεως, Φυλακές, Δεύτερο οδοντιατρείο, Πανεπιστημιακά εργαστηρια, Προσμέτρηση υπηρεσίας, Κατάργηση αρ. 1 παρ. 5 α,β Ν.Δ. 3623/1956, αρ. 17 παρ. 7β Ν. 3796/1957, αρ. 33 Ν.Δ. 3895/1958, αρ. μόνο παρ. 1-2 Ν. 3319/1955, Διαγραφή φράσης σε αρ. 8 παρ. 2 Ν.Δ. 3623/1956, Αντικατάσταση αρ. 7 Ν.Δ. 2229/1952, Τροποποίηση αρ. 8 παρ. 2 Ν.Δ. 3623/1956

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Συνθήκαι εργασίας ιατρών και οδοντιάτρων.

1. Τα στοιχεία α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3623/56 καταργούνται.

Εφ’ όσον αι ανάγκαι των εν τω άρθρω 1 του Ν.Δ. 3623/1956 αναφερομένων Νομικών Προσώπων δεν επιβάλλουσι την απασχόλησιν των ιατρών και οδοντιάτρων κατά πλήρες ωράριον εφαρμόζεται η ελευθέρα εκλογή των ιατρών και οδοντιάτρων δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινων. Προνοίας και του αρμοδίου Υπουργού, της αμοιβής τούτων εν τη περιπτώσει ταύτη οριζομένης κατ’ επίσκεψιν ή πράξιν.

2. Καταργείται: α) το στοιχείον β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του Νόμου 3796/1957 «περί διαβαθμίσεως και εντάξεως προσωπικού κατέχοντος προσωρινάς θέσεις του άρθρου 5 του από 3.4.54 Β. Διατάγματος "περί εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2500/53 επί του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας" κ.λπ., β) το άρθρον 33 του Ν.Δ. 3895/58 "περί τροποποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και τινων άλλων διατάξεων" και γ) η υπ’ αριθ. 2 περίπτωσις της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του Νόμου 3319/55 "περί τροποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 5 του Νόμου 2049/52" κ.λπ., ως αύτη συνεπληρώθη διά της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3623/56 "περί καθορισμού κατωτάτων ορίων ιατρικής αμοιβής και συνθηκών εργασίας των ιατρών".

3. Η υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3623/56 αναφερομένη φράσις "εφ’ όσον ούτος προέρχεται εξ άλλου Ιατρικού Συλλόγου ή έλαβεν άδειαν ασκήσεως διά την περιφέρειαν άλλου Ιατρικού Συλλόγου" διαγράφεται.

4. Η Υπηρεσίαι, Ιδρύματα, Οργανισμοί, Ταμεία κλπ. διατηρούνται ιατρούς, οίτινες κατέχωσι, παρά τας κειμένας απαγορευτικάς διατάξεις και ετέραν ιατρικήν θέσιν, υποχρεούνται εις την απόλυσιν αυτών, ευθύς ως ειδοποιηθούν προς τούτο υπό του οικείου Υγειονομικού Κέντρου ή του Ιατρικού Συλλόγου, είτε βάσει της γενομένης υπό του ιατρού προς τον Ιατρικόν Σύλλογον δηλώσεως είτε εις εκτέλεσιν αποφάσεως της επιτροπής του Νόμου 2049/52 "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 1843/51 Α. Νόμου "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του υπ’ αριθ. 1565/39 Α. Νόμου" κ.λπ.

5. Η αποζημίωσις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3623/56 ως συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, είναι ίση με την αποζημίωσιν του άρθρου 94 του Ν.Δ. 3026/54 "περί του Κώδικος των δικηγόρων", ως νυν ισχύει τούτο.

6. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεσιν η πρόσληψις ως βοηθών, παρασκευαστών και επιμελητών εις τα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής, των αγόνων κλάδων, των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ιατρών και χημικών κατεχόντων και ετέραν δημοσίαν θέσιν, εφ’ όσον ούτοι δεν ασκούσιν ελεύθεραν ιατρικόν επάγγελμα. Τα εργαστήρια ταύτα θέλουσι καθορισθή δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας.

7. Το άρθρον 7, παρ. 2 του Ν.Δ. 2229/1952 αντικαθίσταται ούτω: "Ελλείποντος ή κωλυομένου του Ιατρού Φυλακής τινος, δύναται ο Διευθυντής ή προκειμένου περί φυλακών γ’ τάξεως ο Εισαγγελεύς να παραγγέλλη ειδικόν ιατρόν όπως επισκέπτηται ασθενή κρατούμενον πάσχοντα εκ νόσου της ειδικότητός του. Η αμοιβή αυτού καθορίζεται κατ’ επίσκεψιν ή πράξιν και ίση προς την προβλεπομένην υπό του Διατάγματος της 23.12.57 "περί κανονισμού αμοιβής ιατρικών επισκέψεων και πράξεων και ιατροδικαστικών Υπηρεσιών". Η πληρωμή της κατά τα ανωτέρω αμοιβής ενεργείται ως και μέχρι τούδε".

8. Η κατά την παράγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4053/1960 τριετής υπηρεσία του ιατρού εις περιφερείας εκτός της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης προσμετρείται εις τον υπολογισμόν της τετραετίας της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3623/56.

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του Νόμου 4053/60 έχει εφαρμογήν υπό τας αυτάς προϋποθέσεις και διά τους διατελέσαντας Διευθυντάς Εργαστηρίων Μικροβιολογικών, Ακτινολογικών κλπ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/53 ή Κλινικών.

10. Δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου λαμβανομένης μετά γνωμοδότησιν του Νομαρχιακού Συμβουλίου Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών δύναται να επιτραπή εις τους εν τω Νομώ επαγγελματικώς εγκατεστημένους οδοντιάτρους να ιδρύωσι και δεύτερον οδοντιατρείον εις Δήμους ή Κοινότητας, εις ας δεν υπάρχει οδοντίατρος, προς εξυπηρέτησιν του πληθυσμού της υπαίθρου.

11. Δ’ Η παράγραφος 3 του άρθρου 54 του Νόμου 1811/1951 "περί κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων" δεν έχει εφαρμογήν όσον αφορά τους Ιατρούς.

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3623/1956 τροποποιείται ως εξής:

"Διά την κατάληψιν θέσεως εις την έδραν Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, απαιτείται όπως ο ιατρός είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένος και εγγεγραμμένος εις τον Σύλλογον προ μιας τετραετίας τουλάχιστον. Διά τους μεταγραφέντας όμως εις ένα εκ των Ιατρικών τούτων Συλλόγων ιατρούς και προερχομένους εξ ενός εκ των αυτών Συλλόγων των τοιούτων Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, ο διανυθείς μέχρι της μετεγγραφής χρόνος, προσμετρείται διά την συμπλήρωσιν της τετραετίας προς κατάληψιν θέσεως, εάν και εφ’ όσον το υπολειπόμενον προς συμπλήρωσιν της τετραετίας χρονικόν διάστημα δεν είναι μεγαλύτερον του έτους."

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο 2 περ. α’ του Π.Δ. 80/1985.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Λήμματα

Οδοντίατροι, Ειδικότητες, Αδεια λειτουργίας οδοντιατρικών εργαστηρίων, Τροποποίηση αρ. 8 παρ. 2 εδ. 4 Ν.Δ. 3366/1955

Κείμενο Αρθρου

1. Διά Β. Διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας εκδιδομένων μετά γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Ιατρικών Ειδικοτήτων δύναται να ορίζωνται ειδικότητες οδοντιατρικής, καθοριζομένου άμα και του χρόνου ασκήσεως των υποψηφίων ως και των λοιπών προσόντων διά την χορήγησιν της άδειας χρησιμοποιήσεως του τίτλου των ειδικοτήτων τούτων. Ωσαύτως διά Β.Δ. δύναται να καθορισθώσι και προϋποθέσεις χορηγήσεως του τίτλου εκάστης ειδικότητος εις τους ήδη ασκούντας το οδοντιατρικόν επάγγελμα πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών ισοτίμων Πανεπιστημίων.

2. Το Συμβούλιον Ιατρικών Ειδικοτήτων προκειμένου περί καθορισμού ειδικότητος οδοντιατρικής ή χορηγήσεως τίτλου τοιαύτης ειδικότητος αποτελείται, αντί των εις τα εδάφια β’, γ’ και δ’ του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3366/55 προβλεπομένων μελών εκ του εκάστοτε ειδικού Καθηγητού του Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ενός Καθηγητού του Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, των Προέδρων του Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης.

3. Αι περί ιατρικών ειδικοτήτων διατάξεις του Ν.Δ. 3366/55 έχουν ανάλογον εφαρμογήν και επί των οδοντιατρικών τοιούτων, πλην του άρθρου 7, των παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 8 των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 10 και των άρθρων 11 και 15.

4. Εις το εδάφιον 4 της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3366/55 τροποποιείται ούτω:

"4. Διά την απόκτησιν της ειδικότητος της Νευροχειρουργικής απαιτείται άδεια χειρουργού και μεταγενεστέρα άσκησις επί τριετίαν εις την Νευροχειρουργικήν".

5. Πάντα εν γένει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να ιδρύσουν οδοντιατρικού ή ιατρικά εργαστήρια υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, ισχουσών αναλόγως των διατάξεων περί λειτουργίας κλινικών και εργαστηρίων.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λήμματα

Τ.Σ.Α.Υ., Διοικητικό Συμβούλιο, Προσωπικό, Αντικατάσταση αρ. 1 παρ. 2 Ν.Δ. 3348/1955, Αληθής έννοια αρ. 19 παρ. 3 Ν.Δ. 3340/1955

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Ασφάλισις Υγειονομικών.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3348/55 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Α.Υ. νομοθεσίας" αντικαθίσταται ως εξής: "Τα ανωτέρω υγειονομικά μέλη, μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικών εκλέγονται εκ των εγκατεστημένων εντός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ανά τριετίαν υπό ειδικής Συνελεύσεως εκάστου Πανελληνίου Υγειονομικού Συλλόγου, συνερχομένης τη εγγράφω και επί αποδείξει προσκλήσει τούτου, προ 15 τουλάχιστον ημερών και

αποτελουμένης μόνον εκ των Προέδρων του οικείου Πανελληνίου και των Τοπικών Συλλόγων ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών. Εκάστης των Συνελεύσεων τούτων προεδρεύει ο Πρόεδρος του οικείου Πανελληνίου Συλλόγου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, η δε δαπάνη της Συνελεύσεως βαρύνει το Τ.Σ.Α.Υ. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία διενεργείας εκλογής προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Πανελληνίου Υγειονομικού Συλλόγου.

Ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας διορίζει ένα των ιατρών μελών ως Πρόεδρον και τους Φαρμακοποιόν και Οδοντίατρων ως Αντιπρόεδρους, ως και τον ειδικόν περί τα ασφαλιστικά και τον αναπληρωτήν του. Ο ανώτερος οικονομικός υπάλληλος ως και ο αναπληρωτής του, διορίζεται υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

Ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας δύναται να παύη το Διοικητικόν Συμβούλιον του Τ.Σ.Α.Υ. δι’ επιδειχθείσαν ραθυμίαν ή άλλον σπουδαίον λόγον επηρεάζοντα την εύρυθμον λειτουργίαν του Ταμείου και να αναθέτη την διοίκησιν αυτού εις πενταμελή Επιτροπήν μέχρι συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την περίπτωσιν ταύτην αι εκλογαί προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Α.Υ. διενεργούνται της Επιτροπής.

Ομοίως ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας δύναται να παύη και μέλη του Διοικητικού τούτου Συμβουλίου διά τους αυτούς ως άνω λόγους, καλουμένων εις αντικατάστασιν τούτων αναπληρωματικών μελών κατά την σειράν της εκλογής των. Τοιούτων δε μη υπαρχόντων προκηρύσσονται εκλογαί προς ανάδειξιν ισαρίθμων προς τα παυθέντα μελών".

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3348/55 καταργείται.

3. Υπάλληλοι Διοικητικοί του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, υπηρετούντες ήδη υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα εις οργανικήν θέσιν, νομιμοποιούνται από της προσλήψεως των, εφ’ όσον έχουσι τα νόμιμα προς τούτο προσόντα, και εντάσσονται εις τον ον κέκτηνται βαθμόν.

4. Μία των επί βαθμώ 6ω θέσεων του Διοικητικού Κλάδου Α’ Κατηγορίας του Τ.Σ.Α.Υ. δύναται να πληρωθή και διά μετατάξεως υπαλλήλου του αυτού ως άνω Κλάδου Β’ Κατηγορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας, έχοντος τουλάχιστον βαθμόν 7ον και υπερδεκαετή συνολικήν υπηρεσίαν.

Η τοιαύτη μετάταξις ενεργείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Συνιστάται Επιτροπή, αποτελουμένη εκ του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας ως Προέδρου, του Διευθύντου της Διευθύνσεως Ιατρικών Επαγγελμάτων, του Προϊσταμένου του Τμήματος Ιατρικών Επαγγελμάτων, του Διοικητικού Τμηματάρχου Φαρμακείων του αυτού Υπουργείου και των Γενικού Διευθυντού, ως Αντιπροέδρου, και Νομικού Συμβούλου του Τ.Σ.Α.Υ., εις ην ανατίθεται η αποκάθαρσις της ήδη ισχυούσης Νομοθεσίας του Τ.Σ.Α.Υ., η απάλειψις ή τροποποίησις των αλληλοσυγκρουομόενων και ασαφών διατάξεων αυτής, η προσθήκη νέων και εν γένει η ανασύνταξις της όλης νομοθεσίας του Τμαείου κατά τας συγχρόνους αρχάς της κοινωνικής ασφαλίσεως και η μετά ητιολογημένης εκθέσεως σύνταξις σχεδίου Κώδικος της όλης περί Τ.Σ.Α.Υ. νομοθεσίας.

Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας θέλει γίνει ο διορισμός των μελών της Επιτροπής και καθορισθή η έναρξις και η διάρκεια των εργασιών αυτής, ως και η αμοιβή των μελών αυτής, ήτις βαρύνει το Τ.Σ.Α.Υ.

6. Η έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3348/1955 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας" είναι ότι ως εγγεγραμμένοι εις το Τ.Σ.Α.Υ. υγειονομικοί θεωρούνται πάντες οι Υγειονομικοί, δι’ ους είχε περιέλθει εξ οιασδήποτε αιτίας εις το Ταμείον ποσόν συμπληρούν το δικαίωμα εγγραφής των, έστω μετά το 50όν έτος της ηλικίας των.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Λήμματα

Ιατρικοί σύλλογοι, Αντικατάσταση άρθρου 81 Δ/τος 16-23/3-34, Κατάργηση αρ. 15 ν. 6441/35, Προσθήκη φράσης σε αρ. 19 παρ. 3 ν.δ. 3348/55, Αντικατάσταση αρ. 27 περ. β ν.δ. 3348/55, Κατάργηση αρ. 6 εδ. 6 ν.δ. 3348/55, Αντικατάσταση αρ. 100 εδ. β' Κ.Δ. 3945/34

Κείμενο Αρθρου

1. Καταργήθηκε από το άρθρο 18 του ν. 982/1979.

2. Το άρθρον 81 του από 16/23 Μαρτίου 1934 Δ/ματος "περί

κωδικοποιήσεως κλπ. της κειμένης περί Τ.Σ.Α.Υ. νομοθεσίας" ως τούτο μεταγενεστέρως ετροποποήθη αντικαθίσταται ως κάτωθι:

"Εις την περίπτωσιν των εδαφίων 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου ίνα απονεμηθή σύνταξις απαιτείται συνέχισις της ασφαλίσεως από της συμπληρώσεως του δικαιώματος της εγγραφής επί 15 έτη, εξ ων τα τρία να ανήκωσιν εις τον αμέσως προ της διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος ή της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας προς συνταξιοδότησιν χρόνον (χρνος αναμονής) του άρθρου 40 εδ. 1".

Η διαταξις του άρθρου 15 του Ν. 6441/35 "περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Ν. 5945/34 "περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών κλπ." καταργείται.

Εις το τέλος της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 3348/55 προστίθεται "ησφαλισμένοι υπερβάντες το 75ον έτος της ηλικίας κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εξαιρούνται της υποχρεώσεως ταύτης και δεν υπάγονται εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

3. Η δευτέρα περίπτωσις του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3348/55 αντικαθίσταται ούτω: "Ινα απονεμηθή σύνταξις θανάτου ή ανικανότητος ο χρόνος της αναμονής ορίζεται εις 10 έτη".

Εάν ο θάνατος ή ανικανότης επέλθη μετά την συμπλήρωσιν της 5ετίας και προ της συμπληρώσεως των 10 ετών η σύνταξις απονέμεται μόνον εφ’ όσον ο δικαιούμενος ευρίσκεται εν ενδεία.

Εν επελεύσει θανάτου ή πλήρους ανικανότητος συνεπεία βιαίου συμβάντος προ της συμπληρώσεως του χρόνου αναμονής, παρέχεται σύνταξις ίση προς τόσα πέμπτα όσα τα έτη ασφαλίσεως και μέχρι πλήρους συντάξεως. Αν ο θάνατος ή η ανικανότης επήλθε κατά την εκτέλεσιν του καθήκοντος παρέχεται πλήρης σύνταξις. Η παρούσα διάταξις έχει εφαρμογήν και επί των ήδη επελθόντων θανάτων όη ανικανοτήτων".

4. Ιατροί Διοικητικοί Διευθυνταί Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 "περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως" θεωρούνται διά την εις το Τ.Σ.Α.Υ. ασφάλισίν των έμμισθοι υγειονομικοί, υπαγόμενοι εις τας σχετικάς διατάξεις.

5. Το εδάφιον 6 του Ν.Δ. 3348/1955, καταργείται.

6. Το εδάφιον β’ του άρθρου 100 του Κ.Δ. 5945/1934, αντικαθίσταται ως κάτωθι:

"Ως και τα θετά τέκνα, ων η υιοθεσία συνετελέσθη πέντε τουλάχιστον έτη προ της επελεύσεως του ασφαλιστικού γεγονότος".

7. Διά Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, θέλουσιν ιδρυθή Ταμείον Προνοίας Ιατρών, Ταμείον Προνοίας Οδοντιάτρων και Ταμείον Προνοίας Φαρμακοποιών Ελλάδος, αποτελούντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ων σκοπός έσεται η χορήγησις εφ’ άπαξ παροχών εις τους ησφαλισμένους των. Διά των αυτών Β. Διαταγμάτων θέλουσι καθορισθή τα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν ταύτην πρόσωπα, οι πόροι, συνιστάμενοι εκ του δικαιώματος εγγραφής, της μηνιαίας εισφοράς των ησφαλισμένων κλπ., οριζόμενοι αντιστοίχως ως εν παραγράφω 2 του άρθρου 30 του Κώδικος περί Ταμείου Νομικών, τα όργανα των Ταμείων και τα της συγκροτήσεως αυτών, τα της εκλογής των απαρτιζόντων τας Γενικάς Συνελεύσεις αντιπροσώπων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η διάρκεια της θητείας αυτών, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα της εκπροσωπήσεως των Ταμείων, τα δικαιούμενα παροχών πρόσωπα, οι όροι της πλήρους και μερικής παροχής, η αναγνώρισις προηγουμένων ετών ασφαλίσεως και εξαγοράς αυτών, ως και πάσα ετέρα διάταξις, αναγκαία διά την λειτουργίαν των Ταμείων τούτων και την πραγμάτωσιν του σκοπού αυτών. Αντί συστάσεως αυτοτελών Ταμείων τούτων και την πραγμάτωσιν του σκοπού αυτών. Αντί συστάσεως αυτοτελών Ταμείων δύναται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον να συσταθή ίδιος Κλάδος Προνοίας, υπαγόμενος εις το Τ.Σ.Α.Υ.

8. Διά την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγρφου, όπου εν παραγρ. 2 του άρθρου 30 του Κώδικος περί Ταμείου Νομικών αναφέρεται "δικηγόροι" νοούνται αντιστοίχως "ιατροί" ή "οδοντίατροι" ή "φαρμακοποιοί", όπου δε "υπουργός της Δικαιοσύνης" ο "υπουργός Κοινων. Προνοίας".

9. Αι τακτικαί θέσεις επί βαθμώ 11ω έως 7ω Β’ Κατηγορίας και 9ω, 8ω και 7ω Α’ Κατηγορίας του Τ.Σ.Α.Υ. ενοποιούνται μετας των θέσεων των Εισηγητών, καθιστάμεναι ενιαίαι επί βαθμώ 11ω έως 6ω διά την Β’ Κατηγορίαν και 9ω, 8ω, 7ω και 6ω διά την Α’ Κατηγορίαν. Ωσαύτως ενοποιοιούνται αι τακτικαί θέσεις βαθμού 5ου και 4ου Α’ και Β’ Κατηγορίας του Τ.Σ.Α.Υ.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΑΡΜΑΚΑ (ΥΓΕΙΑ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Λήμματα

Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, Αντικατάσταση αρ. 67 παρ. 3 Ν. 3601/1938, Κατάργηση αρ. 16 Α.Ν. 1384/1938, αρ. 16 παρ. 3 Α.Ν. 27.6.35, αρ. 14 παρ. 2 Α.Ν. 1384/1938, Προσθήκη λέξεων σε αρ. 8 περ. β Ν. 206/1947

Σχόλια

1. Tο άρθρο 67 του ν. 3601/1928, που αντικαταστάθηκε από το παρόν άρθρο, έχει αντικατασταθεί εκ νέου από το άρθρο 11 του ν. 1963/1991. 2. H παρ. 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 παρ. ΣΤ2 του ν. 1316/1983.

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Φαρμακευτικοί Σύλλοι και Φάρμακα.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν. 3601/28 "περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων" ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 171/46 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί φαρμακευτικών Συλλόγων και φαρμακείων" αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Πρόστιμον από 200-10.000 δραχμάς".

"2. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων, με τις οποίες επιβάλλεται ποινή προστίμων κατω των 10.000 δραχμών δεν υπόκεινται σε έφεση".

3. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων έτους 1960, δι’ ων επεβλήθησαν ποιναί προστίμου άνω των 1.000 δραχμών υπόκεινται εις έφεσιν ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφ’ όσον ήθελεν υποβληθή σχετική αίτησις εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν. Διατάγματος.

4. Το άρθρον 16 του Α.Ν. 1384/1938 ως αντικατεστάθη διά του άρθρου 1 του Ν.Δ. 171/46, η παρ. 3 του άρθρου 16 του από 27.6.35 Α.Ν. "περί διατιμήσεως φαρμάκων" και η παρ. 2 του άρθρου 14 του Α.Ν. 1384/38 καταργούνται.

5. Εις τα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου προστίθεται εν εισέτι μέλος, εκλεγόμενον μετά του αναπληρωτού του εκ των παρά τω Π.Φ.Σ. αντιπροσώπων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, πλην Αττικής και Πειραιώς, κατά την αυτήν διαδικασίαν, ως και τα λοιπά Φαρμακευτικά μέλη.

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών - Φαρμακοποιών του Α.Φ.Π.Σ., των εκλεγέντων κατά τας τελευταίας αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. θεωρείται λήξασα, διεξαγομένων προς τούτο νέων αρχαιρεσιών εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος Ν.Δ. ειδικώς διά την ανάδειξιν νέων μελών φαρμακοποιών του Α.Φ.Π.Σ.

6. Εις την περίπτωσιν β’ του άρθρου 8 του Ν. 206/47 και μετά την λέξιν "Πρωτευούσης" προστίθενται αι λέξεις "και της Θεσσαλονίκης".

7. Καταργήθηκε από το άρθρο 9 εδ. θ’ του Α.Ν. 517/1968.

8. Καταργήθηκε από το άρθρο 9 εδ. θ’ του Α.Ν. 517/1968.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Λήμματα

Φαρμακευτικά σκευάσματα, Καλλυντικά, Διαιτητικά σκευάσματα, Αδειες κυκλοφορίας, Νοθευμένα, Δέσμευση, Πρόστιμα, Φαρμακαποθήκες

Κείμενο Αρθρου

1. Αι εκάστοτε χορηγούμεναι, ως και αι χορηγηθείσαις οριστικαί άδειαι κυκλοφορίας φαρμακευτικών, καλλυντικών και διαιτητικών σκευασμάτων ή ιδιοσκευασμάτων, ισχύουν επί μίαν πενταετίαν από της εγκρίσεως αυτών, μετά την παρέλευσιν της οποίας δύναται να ανανεούται δι’ ετέραν πενταετίαν μερίμνη του αντιπροσώπου ή παρασκευαστού δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Καταργήθηκε από το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 411/1970.

2. Φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εκ της γενομένης δειγματοληψίας αποδεικνύονται νοθευμένα ή ήσσονος περιεκτικότητος εις δραστικά στοιχεία ή κυκλοφορούν άνευ αδείας δύναται να δεσμεύωνται υπό της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως Φαρμακείων, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου δεσμεύσεως.

Η ως άνω δέσμευσις υπόκεινται εις την έγκρισιν του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας. Τα ούτω δεσμευθέντα φαρμακευτικά προϊόντα παραμένουσι δεσμευμένα, μέχρι της εκδώσεως της υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένης οριστικής αποφάσεως του Υπουργού.

3. Εις τους διαθέτοντας τα εν τη προηγουμένη παραγράφω δεσμευμένα φαρμακευτικά προϊόντα επιβάλλεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας πρόστιμον 1000 - 10.000 δραχμών.

4. Αι εν τω Νόμω 5607/32 "περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας", ως και εν τω Α.Ν. 751/37 αναφερόμεναι ποιναί προστίμου νοούνται εις δραχμάς νέας εκδόσεως Ν. 2824/54 "περί τραπεζογραμματίων νέας εκδόσεως Ν. 2824/54 "περί τραπεζογραμματίων νέας εκδόσεως, κοπής μεταλλικών κερμάτων υπό του Δημοσίου κλπ".

5. Αι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 5607/32 και του άρθρου 7 του Α.Ν. 751/37 επεκτείνονται και επί των νομίμως λειτουργουσών Φαρμακαποθηκών.

6. Αδειαι ιδρύσεως Φαρμακαποθήκης χορηγηθείσαι συμφώνως τω άρθρω 11 του Α.Ν. 972/46 εις φαρμακοποιούς αποκτήσαντες το πτυχίον της Φαρμακευτικής και καταστάντας ανικάνους διά το στράτευμα κλπ. μετά την ισχύν του Α.Ν. 972/46 θεωρούνται νομίμως υφιστάμεναι.

7. Εις το άρθρον μόνον παράγραφος 4 του Ν. 2451/53 υπάγονται και οι μη φαρμακοποιοί φαρμακαποθηκάριοι έχοντες τέκνον φονευθέν εν πολέμω, οίτινες δύνανται να μεταβιβάσωσι την άδειαν φαρμακαποθήκης εις επιστήμονα φαρμακοποιόν.

8. Τα του χρόνου και του τρόπου εφαρμογής της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ρυθμισθήσονται διά Β.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΣΥ

Λήμματα

Βελλιανείο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, Νοσοκομείο Μετσόβου, Νοσοκομείο Λήμνου, Μονιμοποίηση προσωπικού

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Ιατρική Αντίληψις.

1. Το Υγειονομικόν Συμβούλιον του Βαλλιανείου Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας συγκροτείται εξ ενός (1) μέλους του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου και τριών (3) μονίμων Δημοσίων υπαλλήλων βαθμού 6ου και άνω, εκ των υπηρετούντων εις την έδραν του Νοσοκομείου. Ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου τούτου ενεργείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

Απασαι αι διατάξεις αι διέπουσαι τας αρμοδιότητας και την εν γένει λειτουργίαν των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53, εφαρμόζονται και διά το ειδικόν τούτο Υπηρεσιακόν Συμβούλιον. Η υπό της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 3766/1957 παρεχομένη δυνατότης εντάξεως και διαβαθμίσεως των υπηρετούντων εις το εν λόγω Νοσοκομείον κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Ν.Δ.

2. Το υπαχθέν εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 Βοστάνειον Ιερόν Νοσοκομείον Μυτιλήνης υπό την νέαν αυτού επωνυμίαν «Βοστάνειον Ιερόν Γενικόν Νοσοκομείον Μυτιλήνης» διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτουμένου εκ των κάτωθι μελών:

α) Του Μητροπολίτου Μυτιλήνης, ως Προέδρου.

β) Εκ δύο (2) μονίμων πολιτικών Δημοσίων υπαλλήλων βαθμού 4ου και άνω. γ) Εξ ενός (1) ιατρού, λαμβανομένου εκ πίνακος δέκα (10) ιατρών εχόντων εγγνωσμένην επαγγελματικήν πείραν και μη τιμωρηθέντων πειθαρχικώς, υποβαλλομένου τούτου υπό του Ιατρικού Συλλόγου Μυτιλήνης. Εκ τριών (3) επιλέκτων μελών διακριθέντων διά την κοινωνικήν των δράσιν, υποδεικνυομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των

Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και καταγομένων εκ της νήσου Λέσβου.

Ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου ενεργείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, εν ή ορίζεται και ο αντιπρόεδρος αυτού.

Κατά τα λοιπά ισχύουσιν αι διατάξεις αι διέπουσαι τα Διοικητικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53.

3. Το υπαχθησόμενον εις τας διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 Νοσοκομείον Μετσόβου, το λειτουργούν υπό του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, θα διοικήται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτουμένου ως κάτωθι:

α) Εκ τριών (3) μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Τοσιτσείου Ιδρύματος.

β) Εκ δύο (2) δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων βαθμού 7ου και άνω. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ισχύοντα διά τα Διοικητικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Ν.Δ. 2592/53.

4. Το διεπόμενον υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 2592/53 Κρατικόν Νοσοκομείον Λήμνου διοικείται υπό εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτουμένου εκ των κάτωθι μελών:

α) Εκ του Μητροπολίτου Λήμνου, ως Προέδρου.

β) Εκ δύο μονίμων πολιτικών Δημοσίων υπαλλήλων βαθμού 6ου και άνω. γ) Εξ ενός ιατρού, λαμβανομένου εκ πίνακος δέκα (10) ιατρών εχόντων εγνωσμένην επαγγελματικήν πείραν και μη τιμωρηθέντων πειθαρχικώς, υποβαλλομένου τούτου υπό του Ιατρικού Συλλόγου Μυτιλήνης.

δ) Εκ δύο (2) επιλέκτων μελών διακριθέντων διά την Κοινωνικήν των δράσιν.

5. Οι καθ’ οιονδήποτε τρόπον υπηρετούντες εις Οργανικάς θέσεςι μη μόνιμοι Διοικητικοί Διευθυνταί και Υποδιευθυνταί Σανατορίου ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος Ν.Δ. 2592/1953 και μετεκπαιδευθέντες εις την Ειδικήν Σχολήν Διοικήσεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μονιμοποιούνται εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας μετά γνώμην του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΣΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ- ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Λήμματα

Νοσοκομείο Σωτηρία, Ερευνητικό κέντρο

Κείμενο Αρθρου

1. Το περί ου αι διατάξεις του Ν. 4649/30 και του άρθρου 19 του Α.Ν. 312/36 Φυματιολογικόν Κέντρον μετατρέπεται και μετονομάζεται εις Ερευνητικόν Κέντρον, ο δε υπηρετών μόνιμος Διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος του μετατρεπομένου Κέντρου τούτου, παραμένει ως Διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος μετατρεπόμενου Κέντρου τούτου, παραμένει ως Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Σανατορίου «Σωτηρία». Διά του Οργανισμού του Σανατορίου «Σωτηρία» καθορισθήσονται τα της συνθέσεως του προσωπικού και της εν γένει λειτουργίας του Ερευνητικού τούτου Κέντρου, ούτινος σκοπός έσεται η επιστημονική έρευνα και μελέτη της φυματιώσεως εργαστηριακώς.

2. Τα υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου 4053/60

προβλεπόμενον υπό στοιχείον στ’ μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αντιφυματικού Αγώνος εν απουσία ή κωλύματι αναπληρούται υφ’ ενός των αρχαιοτέρων Υφηγητών της Φυματιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 09.10.1960

Ημ/νία Ισχύος: 09.10.1960

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ)

Λήμματα

Νοσοκομειακοί ιατροί, Επιδόματα, Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων

Κείμενο Αρθρου

1. Εις τους ιατρούς, οδοντιάτρους, βιοχημικούς και φαρμακοποιούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν. Διατάγματος 2592/53 της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης εις ους δεν προβλέπεται εκ των κειμένων διατάξεων η χορήγησις του υπό της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 2592/53 οριζομένου επιδόματος, χορηγείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος Ν.Δ. ειδικόν επιστημονικόν επίδομα επί του βασικού μισθού, 25% διά τους Διευθυντάς και Επιμελητάς και 40% διά τους βοηθούς, προτάσει των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Προνοίας.

Ωσαύτως εις τους ιατρούς των Δημοτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων χορηγείται το υπό της παρούσης παραγράφου χορηγούμενον επίδομα, μετ' απόφασιν των Διοικητικών των Συμβουλίων.

2. Το υπό της παραγρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 2592/1953 οριζόμενον επίδομα χορηγείται μειωμένον κατά 50% εις τους οδοντιάτρους Βιοχημικούς και Φαρμακοποιούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/1953.

3. Χειρισταί ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανισταί ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργαζόμενοι εις ακτινολογικά εργαστήρια, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικά Ιδρύματα και πάσης φύσεως εργαστήρια, δικαιούνται πλέον της κανονικής των αδείας απουσίας, και τοιαύτης επικινδύνου εργασίας, μηνιαίαν κατ' έτος. Το επίδομα ακτινοβολίας, οριζόμενα επί του βασικού μισθού καταβάλλεται κατά την κανονικήν και μηνιαίαν επικινδύνου εργασίας άδε

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 727

Έτος: 1977

ΦΕΚ: Α 308 19771013

Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1977

Ημ.Υπογραφής: 06.10.1977

Τίτλος

Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων της "περί Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και Ιατρικών Συλλόγων κειμένης Νομοθεσίας".

Θέματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Κατάργηση αρ. 40, 53 Β.Δ. της 7-11-1957

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Σκοπός

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Πανελλήμιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί το κεντρικόν συντονιστικόν όργανον και την εποπτεύουσαν οργάνωσιν απάντων των ιατρών και Ιατρικών Συλλόγων της χώρας είναι δε νομικόν πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου εδρεύον εν Αθήναις.

2. Ο Π.Ι.Σ. σκοπόν έχει την διαχείρισιν των γενικής φύσεως ζητημάτων. Ιδία δε σκοπεί:

α) Να συντονίζη τας επί γενικών θεμάτων ενεργείας των Ιατρικών Συλλόγων και να συνεργάζεται μετ' αυτών προς διευκόλυνσιν της κανονικής και νομίμου λειτουργίας των.

β) Να εποπτεύη την τήρησιν των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας και την προαγωγήν των δεοντολογικών ηθών και εθίμων του ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Να γνωματεύη επί Νομοσχεδίων, σχεδίων Π.Δ/των και κανονιστικών διατάξεων, σχετικών με την δημοσίαν υγιεινήν ή το ιατρικόν επάγγελμα, εφ' όσον ήθελε ζητηθή η γνώμη αυτού, υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

δ) Να παρακολουθή την ανάπτυξιν και εξέλιξιν της Ιατρικής Επιστήμης και να εκφράζη γνώμην επί θεμάτων ιατρικής εκπαιδεύσεως, μεταπτυχιακής επιμορφώσεως και επιστημονικής και επαγγελματικής ενημερώσεως των ιατρών.

ε) Να μελετά υγειονομικά θέματα και οργανώνη επιστημονικά Ιατρικά Συνέδρια.

ς) Να εκδίδη περιοδικόν δελτίον προς πληρεστέραν επιστημονικήν και επαγγελματικήν ενημέρωσιν των ιατρών και επικοινωνίαν μετά των Ιατρικών Συλλόγων.

ζ) Να εκπροσωπή τους ιατρούς της Χώρας εις τον Παγκόσμιον Ιατρικόν Σύλλλογον.

3. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων οφείλουν να συμμορφώνται προς τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Οργανα, Σφραγίδα

Κείμενο Αρθρου

1. Οργανα του Π.Ι.Σ. είναι η Γενική Συνέλευσις και το Διοικητικόν Συμβούλιον αυτού.

2. Η σφραγίς του Π.Ι.Σ. αποτελείται εκ τριών επαλλήλων και ομοκέντρων κύκλων, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρον 0,04 του μέτρου, εν τω μέσω αυτών φέρεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, πέριξ αυτού κυκλοτερώς εις το άνω μέρος αναγράφονται αι λέξεις "Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών", εις το κάτω μέρος αι λέξεις "Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος" και εις τον εξωτερικόν κύκλον αι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".

3. Ο Π.Ι.Σ. αλληλογραφεί απ' ευθείας με όλας τας αρχάς. Τα έγγραφα υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως και σφραγίζονται διά της σφραγίδος αυτού.

4. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. εκπροσωπεί τούτον ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Γενική Συνέλευσις.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Γενική Συνέλευση, Γ.Σ.

Σχόλια

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου πέμπτου Ν. 1425/1984. Το εντός " " τελευταίο εδάφιο προστέθηκε από 15.07.1992 με το άρθρο 120 Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ Α' 123).

Κείμενο Αρθρου

"Η Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. αποτελείται από εκπροσώπους που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Ιατρικών Συλλόγων, με βάση τον αριθμό των μελών τους κατά την ακόλουθη αναλογία:

α) Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι 50 μέλη εκλέγουν έναν εκπρόσωπο. β) Σύλλογοι που αριθμούν 51-200 μέλη εκλέγουν δύο εκπροσώπους. γ) Σύλλογοι που αριθμούν 201-500 μέλη εκλέγουν τέσσερις εκπροσώπους. δ) Σύλλογοι που αριθμούν 501-1000 μέλη εκλέγουν έξι εκπροσώπους. ε) Σύλλογοι που αριθμούν 1001-2000 μέλη εκλέγουν δέκα εκπροσώπους. στ) Σύλλογοι που αριθμούν 2001-3000 μέλη εκλέγουν δώδεκα εκπροσώπους. ζ) Σύλλογοι που αριθμούν 3001-5000 μέλη εκλέγουν δεκαπέντε

εκπροσώπους.

η) Σύλλογοι που αριθμούν 5001-10.000 μέλη εκλέγουν είκοσι εκπροσώπους. θ) Σύλλογοι που αριθμούν 10.001 μέλη εκλέγουν τριάντα εκπροσώπους". "Στις γενικές συνελεύσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου συμμετέχουν επίσης και οι πρόεδροι όλων των ιατρικών συλλόγων της Χώρας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, μετά ψήφου".

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Γενική Συνέλευση, Γ.Σ., Αρμοδιότητες

Κείμενο Αρθρου

Η Γενική Συνέλευσις του Π.Ι.Σ. αποφασίζει επί παντός θέματος αναγομένου εις τους σκοπούς αυτού και ιδία εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ιατρών, ελέγχει τας πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και εγκρίνει τον ετήσιον προϋπολογισμόν και απολογισμόν του Π.Ι.Σ. ως και τους εσωτερικούς κανονιμσούς λειτουργίας της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει υπηρεσίας του Π.Ι.Σ.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Γενική Συνέλευση, Γ.Σ., Απαρτία, Σύνοδοι, Σύγκληση, Αποφάσεις

Κείμενο Αρθρου

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένου του ημίσεος πλέον ενός των μελών αυτής.

Εις περίπτωσιν μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευσις αναβάλλεται διά την επομένην ημέραν, οπότε θεωρείται τελούσα εν απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη αυτής.

2. Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς άπαξ του έτους, εκτάκτως δε εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή σηζητή υπό του ενός τρίτου των μελών αυτής δι' εγγράφου αιτήσεως υποβαλλομένης εις το Διοικητικόν Συμβούλιον και αναγραφούσης τα συζητητέα θέματα.

3. Την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον, τα μέλη δε ταύτης καλούνται υπό του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, δι' ατομικών προσκλήσεων ή διά προσκλήσεων απευθυνομένων προς τους Ιατρικούς Συλλόγους και

αποστελλομένων προ 15 ημερών ταχυδρομικώς ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα προς συζήτησιν θέματα.

Πέραν των αναγραφομένων εις την πρόσκλησιν θεμάτων, δύναται να συζητηθή και έτερον θέμα, εφ' όσον προταθεί τούτο και γίνει δεκτόν προς συζήτησιν υπό της πλειοψηφίας των παρισταμένων μελών.

4. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων μελών. Εν περιπτώσει ισοψηφίας, η πρότασις απορρίπτεται, δυναμένη να επανασυζητηθή άπαξ και κατά την ιδίαν έτι συνεδρίασιν, εφ' όσον υποστή τροποποιήσεις.

5. Η ψηφοφορία επί παντός προσωπικού θέματος ή προς εκλογήν προσώπου είναι μυστική.

6. Περί της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, τηρούνται πρακτικά άτινα υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέως.

7. Των συνεδριάσεων της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο Α' Αντιπρόεδρος και τούτον ο Β' Αντιπρόεδρος.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Εκλογή εκπροσώπων.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Εκλογή εκπροσώπων

Σχόλια

Το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο παρ. 1 του ν. 1425/1984.

Κείμενο Αρθρου

"Η εκλογή των εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων στη Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ γίνεται ανά τριετία συγχρόνως με την εκλογή των μελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών τους Συμβουλίων. Επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί σαν μέλος του Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ως εκπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. Οσοι επιθυμούν να ανακηρυχθούν για τις θέσεις εκπροσώπων υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Ιατρικό Σύλλογο του οποίου είναι μέλη.

Οι υποψήφιοι εκπρόσωποι πρέπει να έχουν γραφεί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου πριν έναν τουλάχιστο χρόνο και να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στο Σύλλογο. Για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, την ανακήρυξη υποψηφίων την κρίση των ενστάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται ανάλογα και οι διατάξεις για την εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και Ιατρικών Συλλόγων.

Η εκλογή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Π.Ι.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για την εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων.

Οι ψηφίζοντες εκφράζουν την προτίμησή τους με σταυρό προτίμησης που μπαίνει πλάι στο όνομα του υποψηφίου.

Οι εκπρόσωποι υποχρεώνονται να παραβρίσκονται στις συνδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου όταν καλούνται για ενημέρωσή τους".

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Εκλογές, Εφορευτικές επιτροπές

Κείμενο Αρθρου

1. Εις Ιατρικούς Συλλόγους αριθμούνται πλέον των 500 μελών η εκλογή των μελών των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, ως και των εκπροσώπων αυτών διά τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον, ενεργείται κατά τμήματα. Εις έκαστον τμήμα ψηφίζουν μέχρι 500 ιατροί.

Η εκλογή εις τα τμήματα αυτά διενεργείται επί δύο συνεχείς ημέρας, μερίμνη δε του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου, λαμβάνονται μέτρα διά την εξασφάλισιν του αδιαβλήτου αυτής.

2. Ως εκλογικά τμήματα δύνανται να ορίζωνται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή έτερα οικήματα, ως και δημόσια κτίρια, κατάλληλα προς τον σκοπόν τούτον. Διά της αυτής αποφάσεως ορίζεται και ο αριθμός των εκλογέων εκάστου τμήματος, αναγραφομένων κατ' αλφαβητικήν σειράν, ως και η διάρκεια της ψηφοφορίας.

Η ανωτέω απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωστοποιείται προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου διά του τόπου και δι' αναρτήσεως σχετικής ανακοινώσεως εις τα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου 10 τουλάχιστον ημέρας προ των εκλογών.

Εις έκαστον τμήμα συγκροτείται η ιδία εφορευτική επιτροπή.

3. Εις τους Ιατρικούς Συλλόγους, εις τους οποίους η εκλογή ενεργείται κατά τμήνματα, συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή απαρτιζόμενη εξ ενός Δικαστικού λειτουργού, ως Προέδρου, ενός υπαλλήλου της οικείας Νομαρχίας επί βαθμώ 5ω και τριών μελών του Ιατρικού Συλλόγου.

Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών ορίζονται μετ' ισαρίθμων

αναπληρωματικών αυτών υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου διά κλήρου, εκ των υποψηφίων μελών.

4. Αι Εφορευτικαί Επιτροπαί των Τμημάτων μετά το πέρας της ψηφοφορίας διαβιβάζουν τα αποτελέσματα αυτής, μετά των σχετικών πρακτικών και τνω υποψηφίων, ως και τας τυχόν υποβληθείσας επί του αποτελέσματος ενστάσεις εις την Κεντρικήν Εφορευτικήν Επιτροπήν, ήτις και

αποφαίνεται, επί τούτων.

5. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετ' έλεγχον των αποτελεσμάτων, προέρχεται εις την ανακήρυξιν των εκλεγομένων διά της συντάξεως πρακτικού, εμφαίνοντος τα τελικά αποτελέσματα της εκλογής.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Διοικητικόν Συμβούλιον.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Διοικητικό Συμβούλιο, Δ.Σ., Προσκλήσεις Γ.Σ.

Σχόλια

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο παρ. 1 του ν. 1425/1984.

Κείμενο Αρθρου

"1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. απαρτίζεται από 15 μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της, με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για την εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων".

2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται υπό του Προέδρου του Π.Ι.Σ. προς εκλογήν Διοικητικού Συμβουλίου εντός μηνός από της επικυρώσεως υπό των οικείων Νομαρχών των αρχαιρεσιών προς ανάδειξιν Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων και της εκλογής εκπροσώπων αυτών διά τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον.

3. Αι προσκλήσεις διά την εκλογήν του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) αποστέλλονται 15 ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως ταχυδρομικώς επί αποδείξει εις τους ενδιαφερομένους.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Εκλογές, Υποψήφιοι, Ψηφοφορία

Κείμενο Αρθρου

1. Οι, εκ των μελών της Γενικής Συνελεύσεως, επιθυμούντες να εκλεγώσιν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, εκτίθενται εις ψηφοφορίαν διά της συμμετοχής των εις συνδυασμούς.

Ο αριθμός των υποψηφίων εκάστου συνδυασμού είναι ίσος προς τον αριθμόν των εκλεγομένων.

Τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται εις χωριστόν δι' έκαστον συνδυασμόν ψηφοδέλτιον, κατ' αλφαβητικήν σειράν.

2. Οι συνδυασμοί καταρτίζονται δι' εγγράφου δηλώσεως, υπογραφομένης υπό πάντων των αποτελούντων αυτόν υποψηφίων, κατατιθεμένης εις τον Πρόεδρον του Π.Ι.Σ. δύο τουλάχιστον προ της εκλογής ημέρας.

(3. Καταργήθηκε από το άρθρο πέμπτο παρ. 2 του ν. 1425/1984).

4. Η υπέρ των υποψηφίων προτίμησις εκφράζεται διά σταυρών, άνευ περιορισμού ως προς τον αριθμόν αυτών.

Απαγορεύονται αι επί των ψηφοδελτίων διαγραφαί και αι προσθήκαι ονομάτων υποψηφίων εξ άλλων συνδυασμών.

(5. Καταργήθηκε από το άρθρο πέμπτο παρ. 2 του ν. 1425/1984). (6. Καταργήθηκε από το άρθρο πέμπτο παρ. 2 του ν. 1425/1984). (7. Καταργήθηκε από το άρθρο πέμπτο παρ. 2 του ν. 1425/1984).

8. Εξ εκάστου συνδυασμού εκλέγονται κατά σειράν οι λαβόντες τους περισσοτέρους σταυρούς προτιμήσεως. Εν ισοσταυρία ενεργείται κύρωσις υπό της εφορευτικής Επιτροπής.

9. Η ώρα ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας ορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. καταλλήλως γνωστοποιουμένης.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Εκλογές, Ψηφοφορία, Εφορευτική Επιτροπή

Κείμενο Αρθρου

1. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενεργείται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διά κλήρου μετξύ των μη υποψηφίων μελών της Γενικής Συνελεύσεως αυτού.

Κατά την εκλογήν η εφορευτικήν επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν, διά τας κατ' αυτήν υποβαλλομένας ενστάσεις, ως και διά παν προκύπτον ζήτημα.

2. Περί της ενάρξεως και λήξεως της ψηφοφορίας, ως και περί της διαλογής των ψήφων, συντάσσεται υπό της Εφορευτικής Επιτροπής πρακτικόν, εμφαίνον τα αποτελέσματα της ψηφορορίας.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

Κείμενο Αρθρου

Εντός οκτώ ημερών από της κατά το προηγούμενον άρθρον εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εξ αυτών λαβών τας περισσοτέρας ψήφους και εν ισοψηφία ο αρχαιότερος βάσει του χρόνου εγγραφής εις το Μητρώον του Συλλόγου, καλεί τους εκλεγέντας συμβούλους προς εκλογήν Προέδρου, Α' και Β' Αντιπροέδρων, Γενικού Γραμματέως και Ταμίου. Ούτοι εκλέγονται διά της απολύτου πλειοψηφίας των παρισταμένων μελών. Εν περιπτώσει μη επιτεύξεως απολύτου πλειοψηφίας η εκλογή

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δι' εκάστην θέσιν δύο πρώτων

πλειοψηφισάντων.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Διοικητικό Συμβούλιο, Δ.Σ., Σύγκληση, Απαρτία, Πρόεδροι, Γραμματέας, Ταμίας

Κείμενο Αρθρου

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού.

2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέση το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός 8 ημερών, εφ' όσον ζητηθή τούτο εγγράφως τουλάχιστον υπό 5 μελών.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων εξ τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, λαμβάνει δε αποφάσεις, διά πλειοψηφίας των παρόντων. Εν ισοψηφία η πρότασις απορρίπτεται.

Περί της συνδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, υπογραφόμενα υπό πάντων των παρισταμένων.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τον Π.Ι.Σ. εκτλεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και αποφασίζει επί παντός θέματος ανατιθεμένου αυτώ υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αναπληροί ο Α' Αντιπρόεδρος και τούτον ο Β' Αντιπρόεδρος, τούτου δε κωλυομένου έτερον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενον δι' αποφάσεως αυτού.

Ο Γενικός Γραμματεύς έχει την εποπτείαν και την ευθύνην της ομαλής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Π.Ι.Σ. ως και της τηρήσεως των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διά τα καθήκοντα του Ταμίου ισχύουν αναλόγως αι διατάξεις αι ισχύουσαι διά τον Ταμίαν των Ιατρικών Συλλόγων.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Πρόεδροι, Κώλυμα εκλογιμότητας

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. δεν δύναται να είναι συγχρόνως και Πρόεδρος Ιατρικού τινος Συλλόγου.

2. Εφ' όσον ο εκλεγείς Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. τυγχάνει Πρόεδρος Ιατρικού τινος Συλλόγου, επιλέγει εντός 3 ημέρων το αξίωμα, το οποίον επιθυμεί να διατηρήση.

Εάν η προθεσμία αύτη παρέλθη άπρακτος, θεωρείται ως παραιτηθείς του αξιώματος του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Εξοδα μετακινήσεως.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Μέλη Δ.Σ., Μέλη Γ.Σ., Εξοδα μετακίνησης

Κείμενο Αρθρου

1. Τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τα μη κατοικούντα εις την περιοχήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, δικαιούνται εξόδων, μετακινήσεως και ημερησίας αποζημιώσεως διά την συμμετοχήν αυτών εις τας συνεδριάσεις. Τα αντίστοιχα ποσά ορίζονται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, καταβάλλονται δε υπό του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να παρέχεται αποζημίωσις κατά συνεδρίασιν και εις τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. της Γενικής Συνελεύσεως, ως και εις τα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών καταβαλλομένη υπό του Π.Ι.Σ.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Ασκησις εκλογικού δικαιώματος. Ποιναί.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Ασκηση εκλογικού δικαιώματος, Αποχή, Πρόστιμα

Κείμενο Αρθρου

1. Η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος προς εκλογήν μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατριών Συλλόγων και εκπροσώπων αυτών εις τον Π.Ι.Σ. είναι υποχρεωτική δι' άπαντα τα μέλη των Ιατρικών Συλλόγων, η δε αδικαιολόγητος παράλειψις αυτής συνιστά πειθαρχικόν παράπτωμα τιμωρούμενον με χρηματικόν πρόστιμον 5.000-10.000 δραχμών.

Την ποινήν ταύτην επιβάλλει το Διοικητικόν Συμβούλιον του οικείου Συλλόγου, εντός δύο μηνών από της παραλείψεως, εξαιρέσει μόνον των περιπτώσεων καθ' ας ήθελον υποβληθή αποδεικτικά στοιχεία,

δικαιολογούντα την παράλειψιν. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται αίτησις αναθεωρήσεως υπό του ενδιαερομένου ενώπιον του Νομάρχου, κρίνοντος οριστικώς επί του δικαιολογημένου ή μη της παραλείψεως.

2. Η προς ανάδειξιν Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. συμμετοχή των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων ή των νομίμων αναπληρωτών αυτών ως και των εκπροσώπων των Συλλόγων εις την Γενικήν Συνέλευσιν, είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητος απουσία συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα τιμωρούμενον με έκπτωσιν από του αξιώματος του Προέδρού ή της ιδιότητος του εκπροσώπου.

3. Η απόφασις περί εκπτώσεως εκδίδεται υπό του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, υποχρεωτικώς εντός δύο μηνών από της ασκήσεως της διώξεως. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται αίτησις θεραπείας παρά του ενδιαφερομένου, ενώπιον του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κρίνοντος οριστικώς επί του δικαιολογημένου ή μη της συμμετοχής αυτού εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

4. Τα πρόστιμα των ποινών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εισπράττονται υπό του οικείου Συλλόγου, κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

5. Δι' Υπουργικής αποφάσεως, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ι.Σ. δύνανται να αναπροσαρμόζωνται τα χρηματικά ποσά τα καθοριζόμενα υπό της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Κείμενο Αρθρου

Καταργήθηκε από το άρθρο πέμπτο παρ. 2 του ν. 1425/1984.

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Καθυστέρησις εισφορών.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Εσφορές Ιατρικών Συλλόγων, Καθυστέρηση, Κυρώσεις

Κείμενο Αρθρου

Η υπαίτιος καθυστέρησις της καταβολής των ετησίων εισφορών των Ιατρικών Συλλόγων, προς τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον, πέραν του έτους, συνιστά διά τον Πρόεδρον και τον Ταμίαν πειθαρχικόν παράπτωμα, δικαζόμενον υπό του Α.Π.Σ.Ι. και επισύρον χρηματικήν ποινήν ή έκπτωσιν από του αξιώματος. Η τελευταία αύτη ποινή επιβάλλεται εάν εκ προθέσεως δεν κατέβαλον την προς τον Πανελλήνιον Ιατρικόν Σύλλογον συνδρομήν.

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Τίτλος Αρθρου

Μεταβατικαί Διατάξεις

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Μεταβατικές διατάξεις

Κείμενο Αρθρου

1. Προς ανάδειξιν αιρετής διοικήσεως του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και εντός δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εις ημερομηνίαν ορισθησομένην δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, θάλουν εκλεγή υπό των Ιατρικών Συλλόγων, των αριθμούντων πλείονα των 50 μελών, εκπρόσωποι τούτων εις την Γενικήν Συνέλευσιν του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κατά τα οριζόμενα υπό των διατάξεων του παρόντος.

2. Εντός δέκα πέντε ημερών από της επικυρώσεως υπό των οικείων Νομαρχών της εκλογής των εκπροσώπων θέλει συγκληθή η Γενική Συνέλευσις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, προς εκλογήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών.

3. Η θητεία των ούτως εκλεγησομένων εκπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων εις την Γενικήν Συνέλευσιν του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και των μελών του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών, θέλει διαρκέση μέχρι της λήξεως της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών Συλλόγων τα οποία θέλουσιν αναδειχθή εκ των πρώτων μετά την δημοσίευσιν του παρόντος αρχαιρεσιών.

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Τίτλος Αρθρου

Καταργούμεναι διατάξεις.

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Κατάργηση αρ. 40, 53 Β.Δ. της 7/11/1957

Κείμενο Αρθρου

1. Καταργούνται αι διατάξεις των άρθρ. 40 έως και 53 του από 7.11.57 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των "περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του Α.Ν.

1563/39".

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 13.10.1977

Ημ/νία Ισχύος: 13.10.1977

Λήμματα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Π.Ι.Σ., Εναρξη ισχύος ν. 727/1977

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 1076

Έτος: 1980

ΦΕΚ: Α 224 19801002

Τέθηκε σε ισχύ: 02.10.1980

Ημ.Υπογραφής: 27.09.1980

Τίτλος

Περί ενοποιήσεως των θέσεων Κλάδων τιών προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 και ρυθμίσεως άλλων θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Θέματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων, Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων, Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Σχόλια

-Τα μέσα σε " " (του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ της παρ. 4) προστέθηκαν από το άρθρο 35 Νόμου 1193/1981. -Το εδάφιο δ' (της παρ. 4) αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 παρ. 1 Νόμου 1193/1981.

Κείμενο Αρθρου

1. Συνιστώνται παρά τω Υπουργείω Κοινωνικών Υπηρεσιών Κλάδοι ΑΤ και ΑΡ Διοικητικός-Λογιστικός και ΑΡ Διοικήσεως Νοσοκομείων, Αδελφών Νοσοκόμων, Μαιών, Επισκεπτριών, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών και Διαοτολόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 "περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντιλήψεως" εις τους οποίους υπάγονται, ενοποιούνται και διαρθρούνται αντιστοίχως αι υφιστάμεναι θέσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 των αντιστοίχων κλάδων των προβλεπομένων υπό των καθ' έκαστα οργανισμών αυτών.

2. Οι κατέχοντες τας θέσεις ταύτας υπάλληλοι ανήκουν οργανικώς εις το νοσηλευτικόν ίδρυμα όπου εκάστοτε υπηρετούν, εις βάρος του προϋπολογισμού του οποίου και μισθοδοτούνται.

3. Η κατάταξις και διαβάθμισις των θέσεων εις τους συνιστωμένους κλάδους ενεργείται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Κοινωνικών Υπηρεσιών, του αριθμού των θέσεων των υπό του παρόντος προβλεπομένων νέων ενιαίων κλάαδων μη δυναμένου να υπερβή το σύνολον των αντιστοίχων θέσεων των επί μέρους Οργανισμών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/1953. Δια του αυτού Διατάγματος καθορισθήσονται και τα τυπικά προσόντα διορισμού εις τον εισαγωγικόν βαθμόν των νέων ενιαίων κλάδων. Μέχρι της εκδόσεως του Δ/τος αυτού η εν γένει υπηρεσιακή κατάστασις των υπαλλήλων των ενοποιουμένων κλάδων θα εξακολουθήη να διέπεται υπό των ισχυουσών μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεων. Ο αριθμός των θέσεων των υπό του παρόντος συνιστωμένων κλάδων εκάστου νοσηλευτικού ιδρύματος δύναται να μεταβάλλεται δια της τροποποιήσεως του οργανισμού αυτού ενεργουμένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 699/1977 "περί συνθέσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 κλπ.", τροποποιουμένου αναλόγως και του αριθμού των κατά βαθμόν και κλάδον θέσεων των συνιστωμένων κατά τα ανωτέρω ενιαίων κλάδων εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών δια του αυτού Π.Δ/τος.

4. Δια τους εκ των ανωτ'ερω Κλάδων ΑΤ1 Διοικητικός-Λογιστικός, ΑΡ1 Διοικήσεως Νοσοκομείων-Λογιστικός και ΑΡ2 Διοικητικός-Λογιστικός ισχύουν ειδικώτερα τα εξής:

α) Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικός-Λογιστικός.

Εις τον Κλάδον τούτον συμπεριλαμβάνονται και αι θέσεις των υπό κατ' ιδίαν οργανισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953

προβλεπομένων Κλάδων Διοικητικών Διευθυντών, Υποδιευθυντων, Γραμματέων, Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, Αρχιλογιστών, Λογιστών και Ελεγκτών.

β) Κλάδος ΑΡ1 Διοικήσεως Νοσοκομείων-Λογιστικός.

Αι θέσεις του κλάδου τούτου πληρούνται ως υπό των κατ' ιδίαν Οργανισμών αυτών ορίζεται κατ' ίσον αριθμόν των εκάστοτε καταργουμένων θέσεων του Κλάδου ΝΜΕ1 Διοικητικού και κατά Νοσηλευτικόν Ιδρυμα. γ) Κλάδος ΑΡ2 Διοικητικός-Λογιστικός (προσωρινός).

Αι θέσεις του Κλάδου αυτού μεταφέρονται και προσαυξάνουν αντιστοίχως τας θέσεις του Κλάδου ΑΤ1 Διοικητικός-Λογιστικός, άμα τη καθ' οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσει των κατεχόντων ταύτας υπαλλήλων "τηρουμένης της διαδικασίας της παρ. 10 του άρθρου 17 του Νόμου 434/1974 "περί πληρώσεως θέσεων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την κατάστασις των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". Αι διατάξεις των καθ' έκαστα οργανισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, περί μεταφοράς άμα τη κενώσει των θέσεων του κλάδου τούτου, εις θέσεις του κλάδου ΑΤ1 Διοικητικός-Λογιστικός κατωτέρου βαθμού, εξακολουθούν ισχύουσαι.

"δ. Αι θέσεις των Κλάδων ΑΡ Επισκεπτριών, Αδελφών Νοσοκόμων, Μαιών, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών και Διαιτολόγων των

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 12592/1953 διαβαθμίζονται δια του προβλεπομένου κατά την παρ. 3 του παρόντος Π.Δ/τος ως εξής: Το 66% των θέσεων εκάστου Κλάδου επί βαθμοίς 8ω-6ω, το 26% επί βαθμοίς 5ω-4ω και 8% επί βαθμοίς 3ω-2ω. Αι θέσεις αύται κατανέμονται κατά Νοσοκομείον δια της προβλεπομένης να εκδοθή υπό της παρ. 1 του επομένου άρθρου αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών".

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων

Κείμενο Αρθρου

1. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών αι θέσεις του άρθρου 1 του παρόντος κατανέμονται εις τα νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Δ.

2592/1953 βάσει των θέσεων του οργανισμού εκάστου αυτών.

2. Οι υπηρετούντες υπάλληλοι εις θέσεις των κατά το άρθρο 1 ενοποιουμένων κλάδων κατατάσσονται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εις ομοιοβάθμους θέσεις των ενιαίων κλάδων του εις ο υπηρετούν νοσοκομείου.

3. Η κατά Κλάδον σειρά αρχαιότητος των κατατασσομένων υπαλλήλων ορίζεται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών υπηρεσιών, βάσει του χρόνου παραγωγής εις τον τελευταίον βαθμόν και επί πραχθέντων την αυτήν ημερομηνίαν βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και επί της αυτής ημερομηνίας διορισμού και προαγωγής η σειρά προσδιορίζεται μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου βάσει των στοιχείων των ατομικών φακέλλων.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων

Σχόλια

Τα μέσα σε " " (της παρ. 2) προστέθηκαν από το άρθρο 22 παρ. 2 Νόμου 1193/1981.

Κείμενο Αρθρου

1. Αι προαγωγαί των υπαλλήλων των κατά το άρθρον 1 ενοποιουμένων κλάδων ενεργούνται, συμφώνως προς τας διατάξεις του Π.Δ. 611/1977 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον υπό τίτλον Υπαλληλικός Κώδιξ των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την κατάστασιν των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ." επιφυλασσομένης της ισχύος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να συγκροτούνται ίδια υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια (τριμελές, πενταμελές) αρμόδια δια πάσαν υπηρεσιακήν μεταβολήν των υπαλλήλων των ενοποιουμένων κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953, λειτουργούντα παρά τω Υπουργείω Κοινωνικών Υπηρεσιών.

"Δι' αποφάσεως του αυτού Υπουργού Δύναται αρμοδιότητες των Συμβουλίων αυτών να μεταβιβάζωνται εις τα Κοινά Υπηρεσιακά ή Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων εις τα οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι ούτοι".

3. Ο κατά βαθμόν ανώτερος και επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος υπάλληλος των κλάδων ΑΤ1 ή ΑΡ2 Διοικητικού-Λογιστικού, κατάτς περί προβαδίσματος διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 434/1976 "περί πληρώσεως θέσεων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την κατάστασιν των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ." προΐσταται απασών των διοικητικών εν γένει υπηρεσιών του νοσοκομείου.

4. Μεταθέσεις υπαλλήλων των ενοποιουμένων κλάδων μεταξύ των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ενεργούνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά ητιολογημένην γνώμην του υπηρεσιακού συμβουλίου εις τας ακολούθους μόνον περιπτώσεις: α) επί προαγωγής υπαλλήλου εφ' όσον δεν προβλέπεται αντίστοιχος κενή θέσις εις τον Οργανισμόν του νοσηλευτικού ιδρύματος εις το οποίον υπηρετεί, β) εις κενήν ομοιόβαθμον θέσιν του αυτού κλάδου δι' εξαιρετικάς υπηρεσιακάς ανάγκας, κατόπιν τεκμηριωμένης αποφάσεως, προκειμένου δε περί των υπηρετούντων κατά την δημοσίευσιν του παρόντος διοικητικών διευθυντών εις νοσοκομεία άνω των 400 κλινών και της αυτής τουλάχιστον δυνάμεως κλινών και εντός της αυτής εφετειακής περιφερείας, γ) αμοιβαίως, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

5. Από της εκδόσεως του υπό της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος προβλεπομένου Π.Δ/τος καταργείται πάσα διάταξις γενική ή ειδική ρυθμίζουσα θέματα διορισμού, προαγωγής και γενικής καταστάσεως προσωπικού των ενοποιουμένων κλάδων και ισχύουν εφεξής αι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ. 611/1977) πλην των θεμάτων δι' α υφίσταται ιδία ρύθμισις εις τον παρόντα νόμον.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων

Σχόλια

Τα μέσα στα " " προστέθηκαν ως άνω από το άρθρο 22 παρ. 3 Νομ. 1193/1981.

Κείμενο Αρθρου

Δια Προεδρικών Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να ενοποιούνται ή και συγχωνεύονται και θέσεις άλλων κλάδων υπαλλήλων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 και των Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων και Σχολών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Αδελφών και Σχολών Βοηθών Νοσοκόμων, εφαρμοζομένων αντιστοίχως των διατάξεων των άρθρων 1-3 του παρόντος νόμου.

"Οι υπό των διατάξεων του Β.Δ. 170/1960 "περί κυρώσεως του Υπηρεσιακού Οργανισμού του ΠΙΚΠΑ ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως" προβλεπόμενοι και υφιστάμενοι κλάδοι:

α. Ι ΑΤ2, ΙΙ ΑΤ1, ΙΙΙ ΑΤ1 Διοικητικός, Ι ΑΤ3, ΙΙ ΑΤ2, ΙΙΙ ΑΤ2 Λογιστικός ενοποιούνται εις νέον Κλάδον ΑΤ Διοικητικόν-Λογιστικόν, αι δε θέσεις των Κλάδων τούτων διαρθρούνται κατά βαθμούς ως εξής: 10 θέσεις επί βαθμοίς 3ω-2ω

11 θέσεις επί βαθμοίς 5ω-4ω

50 θέσεις επί βαθμοίς 8ω-6ω.

β. Ι ΜΕ1, ΙΙ ΜΕ1, ΙΙΙ ΜΕ1 Διοικητικός, Ι ΜΕ2 Λογιστικός, ΙΙ ΜΕ3 Γραμματέων-Υπολογιστών, ΙΙΙ ΜΕ Λογιστικός Διαχειριστικός και ΙΙ ΜΕ11, ΙΙΙ ΜΕ29 Διαχειριστών Ειδικών Εστιών, ενοποιούνται εις νέον Κλάδον ΜΕ Διοικητικόν-Λογιστικόν, αι δε θέσεις των Κλάδων τούτων διαρθρούνται κατά βαθμούς ως εξής:

42 θέσεις επί βαθμοίς 5ω-4ω

166 θέςεις επί βαθμοίς 10ω-6ω.

Δια τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν βαθμόν (8ον) του Κλάδου ΑΤ Διοικητικού-Λογιστικού ορίζονται τα κάτωθι τυπικά προσόντα:

Πτυχίον Νομικής Σχολής ή Σχολής Πολιτικών και Οικονοικών Επιστημών ημεδαπού Πανεπιστημίου ή Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών ή Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών ή Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής ή ισότιμον πτυχίον της αλλοδαπής.

Δια τον διορισμόν εις τον εισαγωγικόν βαθμόν (10ον) του Κλάδου ΜΕ Διοικητικού-Λογιστικού ορίζονται τα κάτωθι τυπικά προσόντα:

Απολυτήριον εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλου ισοτίμου σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υπηρετούντες υπάλληλοι εις θέσεις των κατά το παρόν άρθρον ενοποιουμένων κλάδων ΑΤ και ΜΕ κατατάσσονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της

Κυβερνήσεως, εις ομοιοβάθμους θέσεις των νέων Κλάδων ΑΤ

Διοικητικού-Λογιστικού και ΜΕ Διοικητικού-Λογιστικού, αντιστοίχως, του ΠΙΚΠΑ.

Οι υπηρετούντες επί βαθμοίς 10ω-3ω εις τους ως άνω Κλάδους και κεκτημένοι χρόνον δημσίας υπηρεσίας ανώτερον του υπό του Υπαλληλικού Κώδικος απαιτουμένου δια την εξέλιξίν των εις τον ον κατέχουν βαθμόν, εντάσσονται μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις βαθμόν ανάλογον προς τον χρόνον υπηρεσίας των και ειδικώτερον οι επι βαθμοίς 10ω-6ω του Κλάδου ΜΕ μέχρι του 6ου βαθμού, οι δε επί βαθμοίς 8ω-6ω του Κλάδου ΑΤ μέχρι του 6ου βαθμού και οι επί βαθμοίς 5ω-4ω αμφοτέρων των Κλάδων μέχρι του 4ου βαθμού και εις τον 3ον βαθμόν οι επί 3ω βαθμώ.

Δια την κατά τ' ανωτέρω ένταξιν εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 985/1979 "περί μετατροπής του Αναρρωτηρίου Κερκύρας εις Κέντρων Περιθάλψεως Παίδων (ΚΕΠΕΠ) συστάσεως ενίων θέσεων προσωπικού του ΠΙΚΠΑ και άλλων συναφών διατάξεων" (ΦΕΚ 251 τ.Α').

Ως χρονολογία εντάξεως λογίζεται η 1η Ιαν. 1981.

Δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας

Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να ενοποιούνται ή και συγχωνεύονται και θέσεις άλλων Κλάδων υπαλλήλων του ΠΙΚΠΑ".

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων

Κείμενο Αρθρου

Μια των, κατά το άρθρο 61 παρ. 1 εδ. γ' του Π.Δ. 544/1977 "περί οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" θέσεων επί βαθμοίς 3ω-2ω ανυψούται εις θέσιν επί βαθμώ αναπληρωτού γενικού διευθυντού του αυτού κλάδου.

Εκαστος των αναπληρωτών γενικών διευθυντών προΐσταται διευθύνσεων, υπηρεσιών και αυτοτελών γραφείων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν. 123/1975

Κείμενο Αρθρου

1. Το εδάφιον ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 123/1975 "περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" αντικαθίσταται.

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Θέσεις ιατρών

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού προσωπικού νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 δύναται, προς τον σκοπόν αποκτήσεως συναφούς ειδικότητος, να συνιστώνται θέσεις εμμίσθων ειδικευομένων ιατρών εις κλινικάς, τμήματα ή εργαστήρια των νοσοκομείων όλης της χώρας, τα οποία κατά νόμον είναι αρμόδια δια την χορήγησιν συναφούς ειδικότητος.

2. Εις τας ανωτέρω θέσεις τοποθετούνται ιατροί δια την λήψιν μιας μόνο συναφούς ειδικότητος, δια δε την λήψιν και άλλων, πέραν της μιας, συναφών ειδικοτήτων, δύναται να τοποθετούνται παρά τη οικεία κλινική ή εργαστηρίω ως άμισθοι.

3. Η νομοθεσία η οποία ισχύει δια τους ειδικευομένους ιατρούς εις κυρίαν ειδικότητα εφαρμόζεται αναλόγως και εις τους ειδικευομένους ιατρούς εις συναφή ειδικότητα.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Κείμενο Αρθρου

1. Ο αριθμός των Αδελφών Νοσοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών ο οποίος δύναται να ειδικευθή κατά Νοσοκομείον, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

2. Εις τας Αδελφάς Νοσοκόμους και Αδελφάς Νοσοκόμους και

Επισκεπτρίας Αδελφάς, αι οποίαι, σύμφωνα προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. γ' και του άρθρου 4 του Ν.Δ. 781 "περί συμπληρώσεως της κειμένης νομοθεσίας περί της εκπαιδεύσεως και ασκήσεως επαγγέλματος Αδελφής Νοσοκόμου κλπ." εργάζονται δια την απόκτησιν ειδικότητος, δύναται να χορηγήται μηνιαία αποζημίωσις το ύψος της οποίας καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η αποζημίωσις αύτη καταβάλλεται από τα νοσοκομεία εις τα οποία ειδικεύονται και προκειμένου περί των ειδικευομένων αδελφών νοσοκόμων και επισκεπτριών από την οικείαν σχολήν.

3. Η αυτή κατά τα ως άνω αποζημίωσις χορηγείται και εις τας μαίας, αι οποίαι διανύουν την κατά τας διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ.

2593/1953 "περί ασκήσεως του μαιευτικού επαγγέλματος κλπ." ετησίαν υποχρεωτικήν θητείαν των, εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος εις το οποίον εκπαιδεύονται.

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Αδελφές νοσοκόμες και επισκέπτριες

Κείμενο Αρθρου

Εις ιδρυθείσας ή ιδρυομένας κατά το άρθρον 4 του Ν.Δ. 683/1948 "περί διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών" και το άρθρον 3 του Ν.Δ. 2593/1953 Σχολάς Αδελφών Νοσοκόμων, Σχολάς Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Αδελφών και μαιών δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών να επιτρέπεται η φοίτησις και εξωτερικών σπουδαστριών ή μόνον αποκλειστικώς εξωτερικών σπουδαστριών.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Κείμενο Αρθρου

Εις τας επιτυγχανούσαας εις τας κατακτηρίους εξετάσεις του τμήματος της νοσηλευτικής ιατρικής σχολής πανεπιστημίου ημεδαπής και υπηρετούσας εις Δημοσίας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ι. Δικαίου δύναται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και του κατά περίπτωσιν Υπουργού, να παρέχεται εκπαιδευτική άδεια μετά ή άνευ αποδοχών ισόχρονος προς την διάρκειαν των σπουδών.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΥ

Λήμματα

Προσωπικο νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Κείμενο Αρθρου

Εις θέσεις κλάδων ΜΕ Παρασκευαστών και Χειριστών-Εμφανιστών Εργαστηρίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Ασφαλιστικών Οργανισμών ή εις ιδιωτικά κλινικάς και εργαστήρια δύναται να προσλαμβάνωνατια και μη πτυχιούχοι των εν άρθρω 1 του Ν.Δ. 21/1973 "περί καθορισμού προσόντων καταλήψεως θέσεων Εμφανιστών-Χειριστών και Παρασκευαστών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων κλπ." Σχολών εφ' όσον έχουν προϋπηρεσίαν εις αντίστοιχον θέσιν τριών (3) και άνω ετών και είχον διορισθή προ της ισχύος του ανωτέρω Ν.Δ/τος, προτιμωμένων, πάντως, των πτυχιούχων.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων

Κείμενο Αρθρου

Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να συνιστώνται Υγειονομικοί Σταθμοί ηυξημένης δυνάμεως κλινών και προσωπικού ως πρότυπα Κεντρα Υγείας.

Δια των αυτών Π. Διαταγμάτων καθορίζονται η διάρθρωσις εκάστου κέντρου, ο τρόπος λειτουργίας, αι θέσεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού αυτού και πάσα σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Θέσεις ιατρών

Κείμενο Αρθρου

Απαλλάσσονται της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ιατροί διοριζόμενοι εις θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων ή τμημάτων εγκατεστημένων εις νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Δ.

2592/1953 και εδρευόντων εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και εφ' όσον υπηρετήσουν εις τοιαύτας θέσεις άνω της διετίας.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κείμενο Αρθρου

1. Επί εν έτος από της ισχύος του παρόντος νόμου, δια την αποτελεσματικήν διεξαγωγήν του έργου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τους τομείς της αρμοδιότητός του δύναται να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από δημοσίους λειτουργούς ή υπαλλήλους εν ενεργεία ή μη και από ιδιώτας.

2. Η σύστασις, η συγκρότησις, το αντικείμενον απασχολήσεως και ο καθορισμός των λεπτομερειών της λειτουργίας των ομάδων εργασίας γίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Εργον των ομάδων εργασίας είναι η διατύπωσις εισηγήσεων, η διενέργεια ερευνών και η σύνταξις μελετών επί παντός θέματος της δραστηριότητος του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών, το οποίον κατά την κρίσιν του Υπουργού ή των Υφυπουργών, έχει ανάγκην ειδικής μελέτης ή επιμελημένης εξετάσεως.

4. Εις τα μέλη των ομάδων τούτων εργασίας, καταβάλλεται αποζημίωσις, το ύψος της οποίας καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του νόμου 754/1978.

Η αποζημίωσις αυτή ως και η αμοιβή της παραγρ. 2 του επομένου άρθρου, θα τελούν εντός των ορίων των εκάστοτε ισχυουσών περί τούτων γενικών διατάξεων, αναλόγως της ιδιότητος των εις ους καταβάλλονται αύται.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κείμενο Αρθρου

1. Επί εν έτος από της ισχύος του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών δύναται να αναθέτη με σύμβασιν έργου εις επιστημονικά ιδρύματα, κέντρα ερευνών ή εις νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου τα οποία επιχορηγούνται υπό του Κράτους ή εις ΝΠΔΔ τα οποία εποπτεύοναται υπό του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή εις επιστήμονας με εξειδικευμένας γνώσεις, την ενέργειαν ερευνών ή την σύνταξιν μελετών επί εθμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ή των ΝΠΔΔ τα οποία εποπτεύονται υπ' αυτού και ειδικώτερον επί θεμάτων υγείας, κοινωνικής προνοίας, κοινωνικής ασφαλίσεως, οικονομικού προγραμματισμού, οργανώσεως και δημοσίας διοικήσεως, ως και οργανωτικά και διοικητικά διοικητικά θέματα των εν λόγω υπηρεσιών.

2. Η ανάθεσις γίνεται δι' Υπουργικής αποφάσεως η οποία και καθορίζει το αντικείμενον της ερεύνης ή της μελέτης, τους όρους εκτελέσεως του έργου, το ύψος και τους όρους της καταβλητέας αμοιβής.

3. Δια τας αμοιβάς της προηγουμένης παραγράφου ως και την αποζημίωσιν της παραγράφου 4 του προηγουμένου άρθρου εγγράφεται ειδική πίστωσις εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΥ

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κείμενο Αρθρου

1. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συνιστώνται μέχρις 27 προσωριναί θέσεις προσωπικού εις το Γενικόν Νοσοκομείον Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ".

2. Εις τας ανωτέρω θέσεις διορίζονται και εντάσσονται ισάριθμοι υπάλληλοι του Δημοτικού Νοσοκομείου Ιωαννίων "Η ΑΓΑΠΗ" αναλόγως των προσόντων των, πλην της ηλικίας, και των ετών υπηρεσίας των.

3. Το ανωτέρω προσωπικόν το ησφαλισμένον εις το Ταμείον Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) συνεχίζει την εις το Ταμείον τούτο ασφάλισίν του και μετά την απορρόφησίν του εις το Γενικόν Νοσοκομείον Ιωαννίνων "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ".

4. Οι μη επιθυμούντες την κατά την προηγουμένην παράγραφον τοιαύτην ασφάλισιν δύνανται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος να αιτήσωνται την επιστροφήν ατόκως των καταβληθεισών εισφορών.

5. Η κατά τας κειμένας διατάξεις ασφάλισις του κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου προσωπικού εις το Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών Υπαλλήλων, το Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων και το Ταμείον Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι προαιρετική.

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΗΛΕΙΑ-ΠΟΡΟΙ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ιατρική αμοιβή

Κείμενο Αρθρου

1. Η κατά τας ισχυούσας διατάξεις εισπραττομένη υπό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αμοιβή ναρκώσεως, δύναται, δι' αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών να αποδίδεται κατά ποσοστόν, και μέχρι του συνόλου αυτής εις τους υπηρετούντας εις ταύτα

αναισθησιολόγους ιατρούς.

Εις περιπτώσεις εφαρμογής ενοποιημένου νοσηλίου, δύναται να χορηγήται εις τους υπηρετούντας εις τα ιδρύματα αυτά αναισθησιολόγους ιατρούς, η υπό των ισχυουσών διαταξεων προβλεπομένη αμοιβή ναρκώσεως κατά ποσοστον και μέχρι του συνόλου αυτής εφαρμοζομένης και εν προκειμένω της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Δι' αποφάσεως των αυτών ως άνω Υπουργών δύναται να ορίζεται πέραν των νοσηλίων και η καταβολή ιδιαιτέρας ιατρικής αμοιβής υπό των νοσηλευομένων εις τας μονάδας εντατικής παρακολουθήσεως των

νοσηλευτικών ιδρυμάτων δια τους αναισθησιολόγους ιατρούς αυτών. Η αμοιβή αύτη ορίζεται εις ποσοστόν επί των Νοσηλίων μη δυνάμενον να υπερβάινη το 20% αυτών.

Της υποχρεώσεως προς καταβολήν της ιδιαιτέρας αυτής ιατρικής αμοιβής απαλλάσσονται οι νοσηλευόμενοι δαπάναις του δημοσίου.

3. Το ακριβές ποσοστόν της προβλεπομένης υπό του παρόντος άρθρου ιατρικής αμοιβής, ο τρόπος της καταβολής και κατανομής ταύτης, ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια ορίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών κατά Νοσοκομείον ή ομάδας Νοσοκομείων.

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ)

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυματών

Κείμενο Αρθρου

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα δύναται να μετακαλούν ιδιώτας

αναισθησιολόγους ιατρούς, εφ' όσον εις τον οργανισμόν των δεν προβλέπονται αντίστοιχοι θέσεις ή αι προβλεπόμεναι παραμένουν κεναί. Η μετάκλησις αύτη ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ιδρύματος, εγκρινομένης υπό του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και συνάψεως ειδικής συμβάσεως μεταξύ του ιδρύματος και του ιατρού.

Δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών καθορίζεται και η αμοιβή των μετακαλουμένων ιατρών κατά περίπτωσιν, και σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιον της αμοιβής ναρκώσεως.

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΙΣΘΟΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ)

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Καθήκοντα διευθυντών

Κείμενο Αρθρου

Εις τους διευθυντάς κλινικών εργαστηρίων ή τμημάτων εις τους οποίους ανατίθενται με απόφασιν του Διοικτηικού Συμβουλίου του νοσοκομείου προσωρινώς και τα καθήκοντα του διευθυντού άλλης κλινικής εργαστηρίου ή τμήματος, τα οποία εκτελούν ούτοι πέραν του κανονικού ωραρίου των, καταβάλλεται ως αποζημίωσις ο βασικός μισθός του διευθυντού άνευ άλλης τυχόν προσαυξήσεως. Προϋπόθεσις της παρούσης ρυθμίσεως είναι η θέσις του διευθυντού να παραμένη κενή πέραν του έτους και συνεπώς ο εκτελών τα καθήκοντα τούτου ιατρός να προσφέρη τας υπηρεσίας του κατά την διάρκειαν του αυτού χρόνου.

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΣΥ

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ιατρικές σχολές

Σχόλια

-Τα μέσα σε " " προστέθηκαν ως άνω από την παρ. 4 άρθρου 22 Νόμ. 1193/81. Η απαλλαγή τελών χαρτοσήμων καταργήθηκε από 01.04.1997 από το άρθρο 4 περ. 40 του Ν. 2459/1997.

Κείμενο Αρθρου

Αι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 6 του άρθρου 9 του Ν. 641/1977 "περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης εκτελέσεως έργων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων κλπ." επεκτείνονται και επί των λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ.

2592/1953, των ειδικών κανονισμών εκδιδομένων υπό των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

"Η οριζομένη υπό της ανωτέρω παρ. 3 πενταετής προθεσμία άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος"

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος Αρθρου

Πειθαρχικά συμβούλια ιατρικών συλλόγων

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πειθαρχικά συμβούλια ιατρικών συλλόγων

Κείμενο Αρθρου

1. Τα κατά το άρθρον 63 του από 11/10-7/11/1957 Β.Δ/τος "περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των "περί Ιατρικών Συλλόγων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεις του Α.ν. 1565/1939 Πειθαρχικά Συμβούλια των Ιατρικών Συλλόγων" αποτελούνται εκ του Προέδρου αυτών και 4 μελών εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμή μέχρι 100 μέλη και 6 μελών εάν ο Ιατρικός Σύλλογος αριθμή άνω των 100 μελών.

2. Το κατά το άρθρον 73 του αυτού ως άνω Β.Δ/τος, Ανώτατον Πειθαρχικόν Συμβούλιον Ιατρών (ΑΠΣΙ) αποτελείται εκ του προέδρου αυτού και 4 μελών.

3. Απαντες οι ανωτέρω εκλέγονται μετά των αναπληρωτών των, συμφώνως προς τας διατάξεις του ως άνω Β.Δ/τος.

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κλάδοι εποπτών δημόσιας υγείας

Κείμενο Αρθρου

Αι οργανικαί θέσεις του κλάδου ΑΡ6 εποπτών δημοσίας υγείας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών αναδιαρθρούμεναι, ορίζονται κατά βαθμούς, ως εξής:

α) Είκοσι (20) θέσεις επί βαθμοίς 3ω-2ω.

β) Εκατόν τριάκοντα (130) θέσεις επί βαθμοίς 5ω-4ω.

γ) Τετρακόσιαι εξήκοντα οκτώ (468) θέσεις επί βαθμοίς 9ω-6ω.

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη

Σχόλια

-Το άρθρο 23 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 44 Νόμ. 2082/15-21 Σεπτ. 1992 (ΦΕΚ Α' 158), (Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Α' 164/5.10.1992). Στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου προστίθεται φράση "ή νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας" από το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ Α 213) Εναρξη ισχύος 12.10.1995

Κείμενο Αρθρου

"Με απόφαση του Υουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι κατηγορίες των ατόμων που δικαιούνται δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα νοσοκομεία του ν.δ.

2592/1953 και του νόμου 1397/1983, "ή νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας" στα συμβεβλημένα μετά του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή θεραπευτήρια του Ι.Κ.Α., καθώς και σε προνοιακά νοσηλευτικά ιδρύματα. Με την ίδια ή άλλη υπουργική απόαφση καθορίζονται η θέση νοσηλείας, καθώς και οι προϋποθέσεις παροχής της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται κατά περίπτωση και εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία νοσηλείας οικονομικά αδυνάτων σε ειδικές μονάδες κρατικών

θεραπευτηρίων, δύναται να εγκρίνεται η νοσηλεία τους σε μονάδες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων με κλειστό νοσήλιο, αντίστοιχο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο από τους ασφαλιστικούς φορείς προς τα συμβεβλημένα με αυτούς νοσηλευτικά ιδρύματα".

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων, Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κείμενο Αρθρου

Ιδρυσις Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων Κρίσεως Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Κ.Ι.Ο.Π.Η.) και Πελοποννήσου (Π.Ε.Σ.Κ.Ι.Ο.Π.Π.).

Εις το άρθρον 7 του Ν. 699/1977 "περί συνθέσεως των διοικητικών συμβουλίων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" προστίθεται παράγραφος 6.

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Τίτλος Αρθρου

Ορισμός εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων Ιωαννίνων

Λήμματα

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων, Ενοποίηση κλάδων, Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Κείμενο Αρθρου

Εις το άρθρον 10 του Ν.Δ. 3366/1955 "περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων" προστίθεται παράγραφος 8.

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών

Σχόλια

-Τα μέσα στα " " προστέθηκαν ως άνω από το άρθρο 22 παρ. 5 Νόμ. 1193/1981.

Κείμενο Αρθρου

Δια Προεδρικού Διατάγματος, εφ' άπαξ εκδιδομένου εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται να ανασυνταχθή εξ υπαρχής ο οργανισμός του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών κατά τα εν άρθρω 2 του Ν. 51/1975 "περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσίων" οριζόμενα.

"Δια του αυτού ή ετέρου, ομοίως εκδιδομένου Π.Δ/τος καθορίζεται η διάρθρωσις, η οργάνωσις, τα προσόντα και η διαδικασία διορισμού του προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών και η εν γένει λειτουργία αυτής, επιτρεπομένης άμα και της αυξήσεως των θέσεων του προσωπικού της εν λόγω Σχολής".

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λήμματα

Ιδρύματα παιδικής προστασίας, Ωράριο προσωπικού

Κείμενο Αρθρου

Η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Νόμου 1057/1980 "περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου κλπ." έχει εφαρμογήν και επί του προσωπικού των κλάδων νηπιαγωγών και παιδαγωγικού των ιδρυμάτων ειδικής προστασίας.

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΣΥ

Λήμματα

Ανέγερση νοσηλευτικής μονάδαςε, Σύσταση δωρεάς

Κείμενο Αρθρου

1. Αι απαλλαγαί αι οποίαι προβλέπονται από τας παραγράφους 2 και 3 του Νόμου 1062/1980 "θέσπιση ειδικών απαλλαγών για την σύσταση δωρεάς υπέρ του δημοσίου για την ανέγερση νοσηλευτικής μονάδας" είναι αντικειμενικαί, προστίθεται δε εις αυτάς και η έκδοσις της οικείας οικοδομικής αδείας.

2. Η λέξις "δωρεάν" του πρώτου στίχου του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 5 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται με την φράσιν "χωρίς εργολαβικόν όφελος".

3. Αι διατάξεις του αυτού ως άνω νόμου ως αύται τροποποιούνται και συμπληρούνται δια των προηγουμένων παραγράφων, ισχύουν και επί της υπό σύστασιν δωρεάς του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ δια την ανέγερσιν και τον εξοπλισμόν νοσηλευτικής μονάδος εις την περιοχήν του Δήμου Πτολεμαΐδος του Νομού Κοζάνης επί οικοπέδου του Δημοσίου.

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ)

Λήμματα

Θέματα Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κλάδος ιατρών

Σχόλια

-Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε από το άρθρο 22 παρ. 6 Νομ. 1193/1981.

Κείμενο Αρθρου

Ιατροί μέχρι και του 4ου βαθμού των κλάδων ΑΤ44 υγειονολόγων ιατρών και ΑΤ5 ιατρών του Υποουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών διορισθέντες εις τούτο προ της ισχύος του Π.Δ. 544/1977 "περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών" και εφ' όσον εκέκτητο προ του διορισμού των τα προσόντα του δευτέρου εισαγωγικού βαθμού 5ου ή 6ου των άρθρων 64 και 65 του αυτού ως άνω Π.Δ/τος θεωρούνται ως διορισθέντες με τον δεύτερον εισαγωγικόν βαθμόν και επανεντάσσοανται με απόφαιν του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μέχρι τον 4ον βαθμόν ο δε πλεονάζων χρόνος θεωρείται ως διανυθείς εις τον βαθμόν επανεξετάσεώς των.

Εις περίπτωσιν καθ' ην η επανένταξις τούτων γίνη εις τον 4ον βαθμόν με πλεονάζοντα χρόνο άνω της τριετίας και εφ' όσον ούτοι κριθούν και προαχθούν εις τον 3ον βαθμόν, ο πλεονάζων εις τον 4ον βαθμόν χρόνος, μετά την αφαίρεσιν μιας τριετίας, θεωρείται ως διανυθείς εις τον 3ον βαθμόν.

"Αι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν θίγουν την σειράν αρχαιότητος των επανεντασσομένων ή μη ιατρών των εν λόγω Κλάδων οίτινες είχον διορισθή προ της ισχύος του Π.Δ. 544/1977".

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 02.10.1980

Ημ/νία Ισχύος: 02.10.1980

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ


Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΝΟΜΟΣ

Αριθμός: 1425

Έτος: 1984

ΦΕΚ: Α 30 19840319

Τέθηκε σε ισχύ: 19.03.1984

Ημ.Υπογραφής: 19.03.1984

Τίτλος

Κύρωση της Σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και άλλες διατάξεις.

Προοίμιο

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον.

Θέματα

Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιϊα, Κύρωση Σύμβασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: ΔΕΥΤΕΡΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Λήμματα

Ενταξη σπουδαστών Σχολών στα Τ.Ε.Ι.

Κείμενο Αρθρου

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων και Μαιών, στα Τ.Ε.Ι. οι σπουδαστές τους γίνονται πτυχιούχοι όταν: α) έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών σπουδών και προγραμμάτων εκπαίδευσης που ισχύουν σήμερα, β) έχουν περατώσει την περατώσει την πρακτική τους άσκηση και γ) έχει εγκριθεί η πτυχιακή τους εργασία την οποία εκπονούν.

Οι εξεταστικές επιτροπές, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθορίζουν τα θέματα των πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών από τον κύκλο των βασικών μαθημάτων των προγραμμάτων εκπαίδευσης και τις αξιολογούν.

2. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται ο βαθμός διαγωγής των σπουδαστών και ο βαθμός επίδοσής τους για κάθε έτος είναι ο μέσος όρος:

α) του γενικού βαθμού της θεωρητητικής εκπαίδευσης και β) του μέσου όρου της βαθμολογίας της πρακτικής τους άσκησης.

3. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμορφώνεται έτσι, ώστε κατά την περίοδο των εξετάσεων να μη συμπίπτει παράλληλα η υποχρέωση για πρακτική η θεωρητική εκπαίδευση.

Αρθρο: ΕΒΔΟΜΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Τίτλος Αρθρου

Μεταβατικές διατάξεις.

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι εκλογές που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 1026/1980 για την εκλογή των προβλεπομένων απ' αυτή οργάνων ενεργούνται κατεξαίρεση την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαΐου 1984 και επαναπροκηρύσσονται κατά τις διατάξεις του παρόντος τυχόν προκηρυχθείσες εκλογές.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η προβλεπόμενη από το άρθρο 24 παρ. 1 του Β.Δ.της 11.10-7.11.1957 προθεσμία 40 ημερών για τη λήψη απόφασης προκήρυξης των εκλογών ορίζεται σε 20 τουλάχιστον ημέρες.

Αρθρο: ΕΚΤΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Κείμενο Αρθρου

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 1026/1980 προστίθεται φράση.

2. Τροποποιούνται τα άρθρα 17, 24 παρ. 2, 3 και 4, 38, 42 και 57 παρ. 1 του Ν. 1026/1980.

Αρθρο: ΟΓΔΟΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Λήμματα

Εναρξη ισχύος Ν. 1425/1984

Κείμενο Αρθρου

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

Αρθρο: ΠΕΜΠΤΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Κείμενο Αρθρου

1. Αντικαθίστανται τα άρθρα 3, 6 και 8 παρ. 1 του Ν. 727/1977.

2. Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 9 και το άρθρο 17 του Ν. 727/1977 καταργούνται.

3. Η εκλογή του Α.Π.Σ.Ι. γίνεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και κατά τον τρόπο που εκλέγονται τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Ιατρικού Συλλόγου.

Αρθρο: ΠΡΩΤΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

Λήμματα

Σύμβαση για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιϊας, Κύρωση Σύμβασης

Κείμενο Αρθρου

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Σύμβαση για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποίας, στην οποία προσχωρεί και η Ελλάδα, που υπογράφτηκε στο Στρασβούργο την 22 Ιουλίου 1964 από οκτώ (8) ευρωπαϊκά κράτη, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

(Η Σύμβαση είναι καταχωρημένη ως Σύμβαση 22.07.1964).

Αρθρο: ΤΕΤΑΡΤΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Κείμενο Αρθρου

Το εδάφιο 5 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4111/1960 καταργείται.

Αρθρο: ΤΡΙΤΟ

Ημ/νία: 19.03.1984

Ημ/νία Ισχύος: 19.03.1984

Κείμενο Αρθρου

1.Αντικαθίστανται τα άρθρα 4, 21, 23 παρ. 1 και 25 παρ. 2 και 7 του Β.Δ/γματος της 11/10-7.11.1957.

2. Το άρθρο 33 του Β.Δ/γματος της 11/10-7/11/1957 καταργείται.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αριθμός: 84

Έτος: 1986

ΦΕΚ: Α 31 19860327

Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1986

Ημ.Υπογραφής: 12.03.1986

Τίτλος

Ασκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από ιατρούς υπηκόους των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις υπ' αριθμόν 75/362,75/363 της 16ης Ιουνίου 1975, 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 και 82/76 της 26ης Ιανουαρίου 1982 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Προοίμιο

Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 4 του Νόμου 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. 34/Α/17.3.1983) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Φ.Ε.Κ. 70/Α/21.5.84) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ". 2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ΔΚ/20862/2.8.85 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (Φ.Ε.Κ. 481/τ.Β'/2.8.85). 3. Τη 1035/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

Θέματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Σκοπός.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Εγκατάσταση, Παροχή υπηρεσιών, Σκοπός

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 75/362 "περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος τς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών", που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ειδική Εκδοση 06,001 σελ. 196) και αριθ. 75/363 "περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στις δραστηριότητες των ιατρών", που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ειδική Εκδοση 06,001 σελ. 209), όπως τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες αριθ. 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 (ΕΕL 385/25 της 31.12.81 και αριθ. 82/6/ΕΟΚ της 26ς Ιανουαρίου 1982 (ΕΕL 43/21 της 15.2.82), καθώς και προς το παράρτημα Ι, κεφ. ΙΙΙ "Δικαίωμα

Εγκατάστασεως και Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών" (παράγραφος 02) της πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών (ΦΕΚ 10/τ.Α'/2..79) σελ. 1445).

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ασκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Εγκατάσταση, Αδεια ιατρικού επαγγέλματος

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ιατροί, υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορούν να εγκατασταθούν και να ασκήσουν στην Ελλάδα το ιατρικό επάγγελμα, κατόπιν χορηγήσεως άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια ιατρικού επαγγέλματος, Προϋποθέσεις

Σχόλια

- Η περ. γα) του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του πδ 38/2004 (Α΄35/9.2.2004).

Κείμενο Αρθρου

Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Για τη χορήγηση της κατά το προηγούμενο άρθρο άδειας απαιτείται: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β) Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος ιατρικός τίτλος από εκείνους που μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος με ή χωρίς ειδικότητα.

γ) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

«γα) Να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους που προβλέπονται από την Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-1993), όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 98/21/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1998 (ΕΕL 119/15, 22-4-1998), 98/63/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1998 (ΕΕL 253/24, 15-9-1998), 99/46/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 (ΕΕL 139/25,2-6-1999) και 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕL 206/1, 31-7-2001) και ισχύει σήμερα.»

γβ) Να συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία του Κράτους - μέλους προελεύσεως ή καταγωγής, προϋποθέσεις ήθους και εντιμότητας για την είσοδο στο ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση αυτού.

γγ) Να μην έχει τεθεί υπό δικαστική απαγόρευση ή υπό δικαστική αντίληψη λόγων έλλειψης σωματικης ή ψυχικής υγείας για ένα από τους λόγους, που μνημονεύονται στα άρθρα 1686 και 1705 του Αστικού Κώδικος. γδ) Να έχει την αναγκαία γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας, αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη για τούτο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ.

105/1969.

δ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Λοιπές προϋποθέσεις.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια ιατρικού επαγγέλματος, Προϋποθέσεις

Κείμενο Αρθρου

1. Η σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προελεύσεως, απαιτούμενη συνδρομή των προϋποθέσεων ήθους και εντιμότητας του άρθρου 3 (περίπτωση γβ) του παρόντος, για την είσοδο και την έναρξη ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους τούτου.

Εάν κατά τη νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προελεύσεως δεν απαιτείται απόδειξη ήθους και εντιμότητας για την έναρξη της ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, εάν τούτο λείπει, ισότιμο έγγραφο, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης.

Η άδεια δεν χορηγείται εάν συντρέχει περίπτωση κωλύματος από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο δ' του άρθρου 3 του Α.Ν. 1565/1939 "περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος".

2. Εάν γίνουν γνωστά στις αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος στους υπηκόους Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνικές αρχές, συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν έξω από την Ελληνική Επικράτεια πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, και που μπορεί να έχουν συνέπειες στην ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας, οι Ελληνικές Αρχές ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα αυτά από το Κράτος - μέλος καταγωγής ή προελεύσεως. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προελεύσεως και μετά σχετική εκτίμηση, τα γεγονότα αυτά σημαίνουν έλλειψη ήθους και εντιμότητας, που απαιτείται για την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος ή πρόκειται για καταδίκη για πράξεις που μνημονεύονται στο εδ. δ' του άρθρου 3 του Α.Ν. 1565/1939, η αίτηση για χορήγηση άδειας απορρίπτεται ή, αν η άδεια έχει χορηγηθεί, ανακαλείται.

3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα δεν δύνανται να υποβληθούν στην αρμόδια για την έκδοση άδειας Αρχή, μετά πάροδο τριών μηνών από της εκδόσεώς τους.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 02.08.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών Κρατών - Μελών Ε.Ο.Κ.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚξ, Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών

Σχόλια

Το εντός " " στοιχείο α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Το εντός " " σημείο 2 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 2 της ΥΑ Α4/2557/1991 (ΦΕΚ Β 624).Το εντός " " στοιχείο στ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Το εντός " " στοιχείο ι στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).- Η παρ. 2 του παρόντος (για την ξενόγλωσση ολοκλήρωση της οποίας, βλ. οικείο ΦΕΚ), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 3 του πδ 38/2004 (Α΄35/9.2.2004), ενώ η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου. -***Η παρ. 2 του παρόντος όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.1 του πδ 38/2004 συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007 (βλ. αντίστοιχη καταχώρηση). Στη συνέχεια με το άρθρο 4 του ιδίου ως άνω νόμου συμπληρώθηκε περαιτέρω η παρ. 2 του παρόντος. * Ημερομηνία ισχύος του παρόντος ορίστηκε η 1.1.2004 και η 1.1.2007, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007.

Κείμενο Αρθρου

*

1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι ιατρικοί τίτλοι, που απονέμονται από τα άλλα Κράτη - μέλη στους υπηκόους των Κρατών - μελών και απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και έχουν την ίδια ισχύ με τους χορηγούμενους στην Ελλάδα τίτλους.

"2. Οι ονομασίες των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής, που απονέμονται από τα κράτη μέλη και στους κατόχους των οποίων χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, χωρίς ειδικότητα, είναι οι εξής: (βλ. οικείο ΦΕΚ Α΄35/12.2.2004, σελ. 702)"***

«3. Προκειμένου περί υπηκόων των κρατών μελών, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρού που πιστοποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαίδευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή στην Ελλάδα, εφόσον:

- πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και

- συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης.»

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Προϋποθέσεις καταρτίσεως.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Προϋποθέσεις καταρτίσεως

Σχόλια

- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004).

Κείμενο Αρθρου

«1. Για την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρών, που μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος, πρέπει να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταρτίσεως των άρθρων 23, 24 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 9-10-11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕL 206/1, 31-7-2001).

2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 1193/81 «περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας κ.λπ.», εφαρμόζονται και στους ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών, εφόσον τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τους, νευροψυχιατρικής ή ακτινολογίας, πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται είτε στα άρθρα 24, 25 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1,7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 10-11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1,31-7-2001), είτε στο άρθρο 12 παρ. 2 αυτού.»

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Αδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου ιατρικής ειδικότητας - Προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας

Κείμενο Αρθρου

1. Η χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας από ιατρούς υπηκόους των Κρατών - μελών, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, επιτρέπεται μετά από χορήγηση άδειας

χρησιμοποιήσεως του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται ο αιτών να έχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο ιατρικής ειδικότητας από αυτούς που μνημονεύονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, για την άσκηση μιας από τις κατονομαζόμενες στην παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου ειδικότητες, καθώς και την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 02.08.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών, Ονομασίες ειδικοτήτων

Σχόλια

Το εντός " " στοιχείο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Για τις ονομασίες των ειδικοτήτων σε όλα τα Κράτη Μέλη, βλέπε στο οικείο ΦΕΚ το άρθρο 3 και την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239). Επίσης βλέπε και τις με αριθ. Α5/1181/1999 (ΦΕΚ Β 598) και Α5/4784/1999 (ΦΕΚ Β 1974), με τις οποίες προστέθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν τίτλοι των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.- Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου (για την ξενόγλωσση ολοκλήρωση των οποίων, βλ. οικείο ΦΕΚ), τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 5 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004). -***H παρ. 1 του παρόντος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 38/2004, συμπληρώθηκε με το πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007. Στη συνέχεια με το άρθρο 5 του ιδίου ως άνω νόμου συμπληρώθηκε περαιτέρω η παρ.1 του παρόντος και οι ονομασίες της παρ. 2 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 αυτού. * Ημερομηνία ισχύος του παρόντος ορίστηκε η 1.1.2004 και η 1.1.2007 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007.

Κείμενο Αρθρου

«1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που απονέμονται στους υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα άλλα κράτη μέλη και απαριθμούνται κατωτέρω, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και έχουν την ίδια ισχύ με τους τίτλους ειδικού ιατρού στην Ελλάδα. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι είναι οι ακόλουθοι: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 704)"***

«2. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ειδίκευση και στις ονομασίες που αναφέρονται κατωτέρω για τα κράτη μέλη και μπορούν να ασκηθούν στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 705 έως και 722)"

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών, Ονομασίες ειδικοτήτων

Σχόλια

Το εντός " " στοιχείο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Για τις ονομασίες των ειδικοτήτων σε όλα τα Κράτη Μέλη, βλέπε στο οικείο ΦΕΚ το άρθρο 3 και την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239). Επίσης βλέπε και τις με αριθ. Α5/1181/1999 (ΦΕΚ Β 598) και Α5/4784/1999 (ΦΕΚ Β 1974), με τις οποίες προστέθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν τίτλοι των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.- Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου (για την ξενόγλωσση ολοκλήρωση των οποίων, βλ. οικείο ΦΕΚ), τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 5 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004).

Κείμενο Αρθρου

«1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που απονέμονται στους υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα άλλα κράτη μέλη και απαριθμούνται κατωτέρω, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και έχουν την ίδια ισχύ με τους τίτλους ειδικού ιατρού στην Ελλάδα. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι είναι οι ακόλουθοι: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 704)"

«2. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ειδίκευση και στις ονομασίες που αναφέρονται κατωτέρω για τα κράτη μέλη και μπορούν να ασκηθούν στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 705 έως και 722)"

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Χρήση τίτλων.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Χρήση τίτλων

Κείμενο Αρθρου

Ιατροί υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται άδεια εγκαταστάσεως και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα με ή χωρίς ειδικότητα, φέρουν τον ισχύοντα στην Ελληνική Επικράτεια τίτλο, που αντιστοιχεί στη γενική ή ειδική κατάρτισή τους και δικαιούνται να κάνουν χρήση μόνον του τίτλου αυτού και της συντμήσεώς του ανεξάρτητα από την ονομασία του τίτλου τους στο Κράτος - μέλος προέλευσης ή καταγωγής τους.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

Κείμενο Αρθρου

1. Ιατροί υπήκοοι Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, μπορούν να χρησιμοποιούν τον ακαδημαϊκό τίτλο, που αναγνωρίζεται σ' αυτούς, από το Κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης, καθώς και της σχετικής συντμήσεως στη γλώσσα του Κράτους αυτού.

Ο τίτλος που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό, πρέπει να φέρει το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής, η οποία το χορήγησε.

2. Εάν η κατά την προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποίηση του ακαδημαϊκού τίτλου του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τον αναγνωριζόμενο και χρησιμοποιούμενο στην Ελλάδα τίτλο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ο οποίος προϋποθέτει συμπληρωματική κατάρτιση ή απόκτηση ειδικότητας, που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης που θα χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, καθορίζεται από την αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος αρχή, με την περί χορήγησης της άδειας, πράξη ή άλλη παρόμοια.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Προϋποθέσεις αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων, Προϋποθέσεις

Σχόλια

* Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου, που είχε προστεθεί από το άρθρο 5 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239), καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 11 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004), που κατήργησε την ανωτέρω κοινή υα (βλ. οικεία σχόλια).- Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.23004), ενώ οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

Κείμενο Αρθρου

1. Ιατροί των Κράτων - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν, τίτλο ιατρικής ειδικότητας, που χορηγείται στην Ελλάδα και που δεν αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 2 περιπτώσεις α και β του παρόντος, ή που αν και μνημονεύονται στις διατάξεις αυτές δεν χορηγείται στο Κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης, δύνανται να λάβουν τον ανωτέρω τίτλο σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία εφόσον συγκεντρώνουν τις απαραίτητες κατ' αυτή προϋποθέσεις.

«2. Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη, εν όλω ή εν μέρει, τις περιόδους εκπαιδεύσεως οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 υπηκόους των κρατών μελών και πιστοποιούνται με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εκπαίδευσης χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, εφόσον οι εν λόγω περίοδοι αντιστοιχούν σ' εκείνες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη σχετική ειδίκευση, καθώς επίσης και την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα των ενδιαφερομένων, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευση τους.»

"3. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα). *

«3. Εφόσον οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές εξακριβώσουν το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης του ενδιαφερομένου βάσει των υποβαλλόμενων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και αφού λάβουν υπόψη τους την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα του, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευση του, τον πληροφορούν για την διάρκεια της απαιτούμενης συμπληρωματικής κατάρτισης, καθώς και για τους τομείς που αυτή πρέπει να καλύπτει.

4. Οι ανωτέρω αρμόδιες αρχές πρέπει να εκδώσουν την απόφαση τους εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.»

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 02.08.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Κατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Κατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων

Σχόλια

* Το παρόν άρθρο (του οποίου η...δεύτερη παρ. 2 -αντί του ορθού 3- οφείλεται, υποθέτουμε, σε προφανή παραδρομή), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004). -Οι παρ. 6 και 7 του παρόντος συμπληρώθηκαν με το πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007 και άρθρο 7.

Κείμενο Αρθρου

«1. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής υπηκόων των κρατών μελών, που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αλλά δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο άρθρο 23 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕL 165/1,7-7-93), όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 14, παρ. 9 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001), αναγνωρίζονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ως επαρκή στην Ελλάδα εφόσον:

- Πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και την Πορτογαλία ή πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 1976 για τα άλλη κράτη μέλη και

- Συνοδεύονται από βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί επεδόθηκαν

πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως.

2. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας υπηκόων των κρατών μελών, που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αλλά δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 10 και 11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001), αναγνωρίζονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ως επαρκή στην Ελλάδα εφόσον:

- Πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και την Πορτογαλία ή πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 1976 για τα άλλη κράτη μέλη, και

- Συνοδεύονται από πιστοποιητικό, χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση, υπό την ιδιότητα του ειδικού ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας επί

χρονικό διάστημα ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικεύσεως που αποκτήθηκε στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και της ελάχιστης διάρκειας εκπαιδεύσεως που αναφέρεται στον τίτλο III της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι της ελάχιστης διάρκειας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 της προαναφερθείσης Οδηγίας, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Εάν, πάντως, πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, χρειαζόταν στην Ελλάδα, για συγκεκριμένη ειδικότητα, ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης μικρότερη της προβλεπόμενης από το άρθρο 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα, η ως άνω διαφορά στη διάρκεια εκπαιδεύσεως προσδιορίζεται μόνο σε συνάρτηση με την

προβλεπόμενη στην Ελλάδα ελάχιστη διάρκεια εκπαιδεύσεως.

2 (προφανώς 3)*. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας, που έχουν χορηγηθεί στην Ισπανία, σε ιατρούς που ολοκλήρωσαν ειδική κατάρτιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 η οποία δεν είναι σύμφωνη προς τις τυπικές απαιτήσεις των άρθρων 24 έως 27 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως αυτή

ισχύει σήμερα, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση, εκδιδόμενη από τις αρμόδιες Ισπανικές Αρχές, όπου πιστοποιείται το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία ειδικής επαγγελματικής επάρκειας, η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμιστικών μέτρων που

περιλαμβάνονται στο Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 1497/99, με σκοπό να εξακριβώνεται ότι το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του ενδιαφερομένου είναι ανάλογο προς εκείνο των ιατρών που κατέχουν τίτλους ιατρικής ειδίκευσης οι οποίοι για την Ισπανία αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 3 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της ανωτέρω οδηγίας.

4. [καταργήθηκε με την περ. γ) του άρθρου 11 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004), μέσω της οποίας καταργήθηκε το άρθρο 3 της υα Α4/2557 του 1991 (Β΄ 624/7.8.1991), που είχε προσθέσει την παρ. 4 του παρόντος].

5. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας υπηκόων των κρατών μελών που χορηγούνται από τα κράτη μέλη και δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες οι οποίες περιλαμβάνονται, για το εν λόγω κράτος, στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς του κράτους μέλους, το οποίο χορήγησε τον τίτλο. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του τίτλου III της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ που αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2, 4 ή 6 της ίδιας Οδηγίας, όπως αυτή ισχύει σήμερα και ότι εξομοιούνται, από

τα κράτη μέλη που τα χορηγούν, προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους των οποίων οι ονομασίες περιέχονται ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 5 ή 8 του παρόντος.»

«6. Όσον αφορά στους κατόχους του τίτλου «φβ/ΐΑΐυβρ» (feldsher), που απονεμόταν στη Βουλγαρία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα δυνάμει του βουλγαρικού εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων την 1η Ιανουαρίου 2000, η Βουλγαρία μπορεί να τους επιτρέπει να εξακολουθούν να ασκούν το εν λόγω επάγγελμα έστω και αν μέρη της δραστηριότητας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι κάτοχοι του βουλγαρικού τίτλου του « φβ/ΐΑΐυβρ» (feldsher) που αναφέρεται στην παρ. 6 δεν δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης στα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ».

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εγκαθισταμένων.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Δικαιώματα και υποχρεώσεις εγκαθισταμένων

Κείμενο Αρθρου

Οι εγκαθιστάμενοι στην Ελλάδα ιατροί, υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της υφιστάμενης Ελληνικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα από τη δεοντολογία άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος με εξαίρεση το δικαίωμα να εκλέγονται μέλη των οργάνων διοίκησης των ιατρικών συλλόγων.

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Προϋποθέσεις.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Παροχή υπηρεσιών, Προϋποθέσεις

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Ιατροί υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάτοχοι των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων ιατρικών τίτλων με ή χωρίς ειδικότητα που μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος, μπορούν να παρέχουν τις αντίστοιχες προς τους τίτλους αυτούς ιατρικές υπηρεσίες αφού υποβάλουν στον οικείο ιατρικό Σύλλογο δήλωση σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών τους, που να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της επαγγελματικής εγκατάστασης των ενδιαφερομένων, ότι ασκούν νόμιμα τις δραστηριότητες, στις οποίες αναφέρεται η παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, στο κράτος αυτό. β) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Κράτους - μέλους της επαγγελματικής εγκατάστασης των ενδιαφερομένων, ότι έχουν διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους, οι οποίοι αναφέρονται στο παρόν Π.Δ/γμα και τους δίνουν το δικαίωμα να ασκούν την ιατρική στην Ελλάδα.

2. Οι βεβαίωσεις της προηγούμενης παραγράφου, ισχύουν για ένα χρόνο από της έκδοσής της. Σε επείγουσα περίπτωση, οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 45 μέρες μετά την παροχή υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, στη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία που δικαιολογούσαν το χαρακτηρισμό της περίπτωσης ως επείγουσας.

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Περιεχόμενο και χρόνος υποβολής δήλωσης.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Παροχή υπηρεσιών, Περιχόμενο δήλωση, Χρόνος υποβολής

Κείμενο Αρθρου

1. Πριν την παροχή υπηρεσιών, ο ιατρός οφείλει να υποβάλει στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο του τόπου παροχής των υπηρεσιων την υπό του

προηγούμενου άρθρου προβλεπόμενη δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται: α) Τα ατομικά στοιχεία του ιατρού.

β) Τα στοιχεία του ασθενή, η ημερομηνία παροχής υπηρεσιών και η φύση και διάρκεια της ιατρικής πράξης ή πράξεων που πρόκειται να

εκτελεσθούν. Πολλές ιατρικές πράξεις μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο μιας μοναδικής δήλωσης όταν αφορά ένα μόνο ασθενή και εκτελούνται στη διάρκεια μιας προσωρινής στην Ελλάδα που δεν ξεπερνά τις 4 μέρες.

γ) Τον τόπο παροχής υπηρεσιών που θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών ή το σπίτι του συγκεκριμένου ασθενή για τον οποίο ο γιατρός έρχεται στην Ελλάδα. Η παροχή υπηρεσιών σε Ξενοδοχείο, οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική κατοικία, πλην αυτής το

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 07.11.1957

Ημ/νία Ισχύος: 07.11.1957

Σχόλια

Το άρθρο 39 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν.Δ. 3895/1958.

"1. Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου υποχρεούνται εις ετησίαν εισφοράν καθοριζομένην κατ’ έτος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Συλλόγου, άμα τη ενάρξει του νέου οικονομικού έτους, αναλόγως των τοπικών συνθηκών, εξ ίσου μεν δι’ άπαντας τους ιατρούς και κατά κλίμακα διά τους κλινικάρχας και τους καθηγητάς του Πανεπιστημίου.

Προκειμένου περί του καθορισμού της εισφοράς κατά κλίμακα επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφερομένου εντός 10 ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως του καταλογιζομένου εις εισφοράν ποσού ενώπιον τριμελούς Επιτροπής αποτελουμένης εξ ιατρών μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διοριζομένων μετά των αναπληρωτών των υπό του οικείου νομάρχου επί ισοχρόνω θητεία με την Δ.Σ. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός 10 ημερών από της υποβολής της ενστάσεως και προεδρεύεται υπό του αρχαιοτέρου ιατρού, εφ’ όσον δεν μετέχει ταύτης καθηγητής του Πανεπιστημίου.

Η προς τον οικείον Σύλλογον ετησία εισφορά του ιατρού δεν δύναται να υπερβαίνη τα 1/2 της εκάστοτε βασικής ετησίας εισφοράς της

καταβαλλομένης εις το Ταμείον Συντάξεως και Αυτασφαλίσεων Υγειονομικών υπό του ασκούντος γενικήν ιατρικήν, ούτε να είναι κατωτέρα του 1/8 αυτής.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον εισφοραί καταβάλλονται εις δύο δόσεις απ’ ευθείας εις τον Σύλλογον, εντός του πρώτου διμήνου εκάστου εξαμήνου. Ο μη εμπροθέσμως καταβάλλων τας εισφοράς αυτού ιτρός υποχρεούται εις καταβολήν ηυξημένης εισφοράς κατά 3% δι’ έκαστον μήνα καθυστερήσεως. Διά την πέραν των εξ μηνών καθυστέρησιν ο παραβάτης εισάγεται διά του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήσει και τη προσωπική ευθύνη του Ταμίου του Ιατρ. Συλλόγου εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον και τιμωρείται διά προστίμου μέχρι του οφειλομένου ποσού της εισφοράς, επιφυλασσομόενης της διατάξεως του εδαφ. 3 της παρ. 3 του άρθρ. 3 του παρόντος.

Της εισφοράς απαλλάσσονται τα διά πρώτην φοράν εγγραφόμενα εις τον Ιατρικόν Σύλλογον μέλη, εφ’ όσον δεν ήσκησαν προηγουμένως το ιατρικόν επάγγελμα και ασκούνται προς απόκτησιν τίτλου ειδικότητος και εφ’ όσον δεν μισθοδοτούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπον.

Τα μέχρι της ισχύος του παρόντος οφειλόμενα ποσά εκ προσαυξήσεως, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής των ετησίων εισφορών, διαγράφονται.

170 € το Τ.Σ.Α.Υ. άρα 85 € ο σύλλογος (μην τυχών και χάσει κανένα ευρώ)

Δυστυχώς τα πρωτοεγγραφόμενα μέλη που είναι σε λίστα αναμονής προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας πληρώνουν κανονικά

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Αριθμός: 84

Έτος: 1986

ΦΕΚ: Α 31 19860327

Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1986

Ημ.Υπογραφής: 12.03.1986

Τίτλος

Ασκηση του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, από ιατρούς υπηκόους των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων σε συμμόρφωση προς τις υπ' αριθμόν 75/362,75/363 της 16ης Ιουνίου 1975, 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 και 82/76 της 26ης Ιανουαρίου 1982 οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Προοίμιο

Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 4 του Νόμου 1338/1983 (Φ.Ε.Κ. 34/Α/17.3.1983) "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Φ.Ε.Κ. 70/Α/21.5.84) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ". 2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ΔΚ/20862/2.8.85 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας" (Φ.Ε.Κ. 481/τ.Β'/2.8.85). 3. Τη 1035/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

Θέματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Σκοπός.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Εγκατάσταση, Παροχή υπηρεσιών, Σκοπός

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 75/362 "περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος τς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών", που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ειδική Εκδοση 06,001 σελ. 196) και αριθ. 75/363 "περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στις δραστηριότητες των ιατρών", που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ειδική Εκδοση 06,001 σελ. 209), όπως τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες αριθ. 81/1057 της 14ης Δεκεμβρίου 1981 (ΕΕL 385/25 της 31.12.81 και αριθ. 82/6/ΕΟΚ της 26ς Ιανουαρίου 1982 (ΕΕL 43/21 της 15.2.82), καθώς και προς το παράρτημα Ι, κεφ. ΙΙΙ "Δικαίωμα

Εγκατάστασεως και Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών" (παράγραφος 02) της πράξεως περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών (ΦΕΚ 10/τ.Α'/2..79) σελ. 1445).

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ασκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Εγκατάσταση, Αδεια ιατρικού επαγγέλματος

Κείμενο Αρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ιατροί, υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μπορούν να εγκατασταθούν και να ασκήσουν στην Ελλάδα το ιατρικό επάγγελμα, κατόπιν χορηγήσεως άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας.

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια ιατρικού επαγγέλματος, Προϋποθέσεις

Σχόλια

- Η περ. γα) του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του πδ 38/2004 (Α΄35/9.2.2004).

Κείμενο Αρθρου

Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Για τη χορήγηση της κατά το προηγούμενο άρθρο άδειας απαιτείται: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

β) Δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλος ιατρικός τίτλος από εκείνους που μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος με ή χωρίς ειδικότητα.

γ) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

«γα) Να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους που προβλέπονται από την Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-1993), όπως έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 98/21/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 1998 (ΕΕL 119/15, 22-4-1998), 98/63/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1998 (ΕΕL 253/24, 15-9-1998), 99/46/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 (ΕΕL 139/25,2-6-1999) και 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕL 206/1, 31-7-2001) και ισχύει σήμερα.»

γβ) Να συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία του Κράτους - μέλους προελεύσεως ή καταγωγής, προϋποθέσεις ήθους και εντιμότητας για την είσοδο στο ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση αυτού.

γγ) Να μην έχει τεθεί υπό δικαστική απαγόρευση ή υπό δικαστική αντίληψη λόγων έλλειψης σωματικης ή ψυχικής υγείας για ένα από τους λόγους, που μνημονεύονται στα άρθρα 1686 και 1705 του Αστικού Κώδικος. γδ) Να έχει την αναγκαία γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και της συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας, αναλαμβάνοντας προσωπική ευθύνη για τούτο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ.

105/1969.

δ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Λοιπές προϋποθέσεις.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια ιατρικού επαγγέλματος, Προϋποθέσεις

Κείμενο Αρθρου

1. Η σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προελεύσεως, απαιτούμενη συνδρομή των προϋποθέσεων ήθους και εντιμότητας του άρθρου 3 (περίπτωση γβ) του παρόντος, για την είσοδο και την έναρξη ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους τούτου.

Εάν κατά τη νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προελεύσεως δεν απαιτείται απόδειξη ήθους και εντιμότητας για την έναρξη της ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, εάν τούτο λείπει, ισότιμο έγγραφο, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης.

Η άδεια δεν χορηγείται εάν συντρέχει περίπτωση κωλύματος από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο δ' του άρθρου 3 του Α.Ν. 1565/1939 "περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος".

2. Εάν γίνουν γνωστά στις αρμόδιες για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος στους υπηκόους Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ελληνικές αρχές, συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν έξω από την Ελληνική Επικράτεια πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, και που μπορεί να έχουν συνέπειες στην ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας, οι Ελληνικές Αρχές ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα αυτά από το Κράτος - μέλος καταγωγής ή προελεύσεως. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προελεύσεως και μετά σχετική εκτίμηση, τα γεγονότα αυτά σημαίνουν έλλειψη ήθους και εντιμότητας, που απαιτείται για την άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος ή πρόκειται για καταδίκη για πράξεις που μνημονεύονται στο εδ. δ' του άρθρου 3 του Α.Ν. 1565/1939, η αίτηση για χορήγηση άδειας απορρίπτεται ή, αν η άδεια έχει χορηγηθεί, ανακαλείται.

3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα δεν δύνανται να υποβληθούν στην αρμόδια για την έκδοση άδειας Αρχή, μετά πάροδο τριών μηνών από της εκδόσεώς τους.

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 02.08.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών Κρατών - Μελών Ε.Ο.Κ.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚξ, Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών

Σχόλια

Το εντός " " στοιχείο α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Το εντός " " σημείο 2 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 άρθρου 2 της ΥΑ Α4/2557/1991 (ΦΕΚ Β 624).Το εντός " " στοιχείο στ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Το εντός " " στοιχείο ι στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκε από την παρ. 3 άρθρου 1 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).- Η παρ. 2 του παρόντος (για την ξενόγλωσση ολοκλήρωση της οποίας, βλ. οικείο ΦΕΚ), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρο 3 του πδ 38/2004 (Α΄35/9.2.2004), ενώ η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου. -***Η παρ. 2 του παρόντος όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.1 του πδ 38/2004 συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007 (βλ. αντίστοιχη καταχώρηση). Στη συνέχεια με το άρθρο 4 του ιδίου ως άνω νόμου συμπληρώθηκε περαιτέρω η παρ. 2 του παρόντος. * Ημερομηνία ισχύος του παρόντος ορίστηκε η 1.1.2004 και η 1.1.2007, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007.

Κείμενο Αρθρου

*

1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι ιατρικοί τίτλοι, που απονέμονται από τα άλλα Κράτη - μέλη στους υπηκόους των Κρατών - μελών και απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και έχουν την ίδια ισχύ με τους χορηγούμενους στην Ελλάδα τίτλους.

"2. Οι ονομασίες των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρικής, που απονέμονται από τα κράτη μέλη και στους κατόχους των οποίων χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, χωρίς ειδικότητα, είναι οι εξής: (βλ. οικείο ΦΕΚ Α΄35/12.2.2004, σελ. 702)"***

«3. Προκειμένου περί υπηκόων των κρατών μελών, διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρού που πιστοποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαίδευσης, που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή στην Ελλάδα, εφόσον:

- πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από τη γερμανική ενοποίηση, - παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων ιατρού στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρονται στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και

- συνοδεύονται από βεβαίωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι οι εν λόγω υπήκοοι επιδόθηκαν πραγματικά στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης.»

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Προϋποθέσεις καταρτίσεως.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Προϋποθέσεις καταρτίσεως

Σχόλια

- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004).

Κείμενο Αρθρου

«1. Για την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρών, που μνημονεύονται στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος, πρέπει να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις καταρτίσεως των άρθρων 23, 24 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 9-10-11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕL 206/1, 31-7-2001).

2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Ν. 1193/81 «περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας κ.λπ.», εφαρμόζονται και στους ιατρούς υπηκόους των κρατών μελών, εφόσον τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τους, νευροψυχιατρικής ή ακτινολογίας, πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται είτε στα άρθρα 24, 25 και 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1,7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 10-11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1,31-7-2001), είτε στο άρθρο 12 παρ. 2 αυτού.»

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Αδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου ιατρικής ειδικότητας - Προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας

Κείμενο Αρθρου

1. Η χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας από ιατρούς υπηκόους των Κρατών - μελών, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, επιτρέπεται μετά από χορήγηση άδειας

χρησιμοποιήσεως του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται ο αιτών να έχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο ιατρικής ειδικότητας από αυτούς που μνημονεύονται στην παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, για την άσκηση μιας από τις κατονομαζόμενες στην παραγρ. 2 του ιδίου άρθρου ειδικότητες, καθώς και την προβλεπόμενη στο άρθρο 2 άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 02.08.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών, Ονομασίες ειδικοτήτων

Σχόλια

Το εντός " " στοιχείο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Για τις ονομασίες των ειδικοτήτων σε όλα τα Κράτη Μέλη, βλέπε στο οικείο ΦΕΚ το άρθρο 3 και την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239). Επίσης βλέπε και τις με αριθ. Α5/1181/1999 (ΦΕΚ Β 598) και Α5/4784/1999 (ΦΕΚ Β 1974), με τις οποίες προστέθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν τίτλοι των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.- Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου (για την ξενόγλωσση ολοκλήρωση των οποίων, βλ. οικείο ΦΕΚ), τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 5 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004). -***H παρ. 1 του παρόντος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 38/2004, συμπληρώθηκε με το πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007. Στη συνέχεια με το άρθρο 5 του ιδίου ως άνω νόμου συμπληρώθηκε περαιτέρω η παρ.1 του παρόντος και οι ονομασίες της παρ. 2 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 αυτού. * Ημερομηνία ισχύος του παρόντος ορίστηκε η 1.1.2004 και η 1.1.2007 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007.

Κείμενο Αρθρου

«1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που απονέμονται στους υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα άλλα κράτη μέλη και απαριθμούνται κατωτέρω, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και έχουν την ίδια ισχύ με τους τίτλους ειδικού ιατρού στην Ελλάδα. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι είναι οι ακόλουθοι: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 704)"***

«2. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ειδίκευση και στις ονομασίες που αναφέρονται κατωτέρω για τα κράτη μέλη και μπορούν να ασκηθούν στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 705 έως και 722)"

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Ονομασίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών, Ονομασίες ειδικοτήτων

Σχόλια

Το εντός " " στοιχείο β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Η εντός " " περίπτωση στο στοιχείο η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου προστέθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239).Για τις ονομασίες των ειδικοτήτων σε όλα τα Κράτη Μέλη, βλέπε στο οικείο ΦΕΚ το άρθρο 3 και την παρ. 1 του άρθρου 4 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239). Επίσης βλέπε και τις με αριθ. Α5/1181/1999 (ΦΕΚ Β 598) και Α5/4784/1999 (ΦΕΚ Β 1974), με τις οποίες προστέθηκαν, αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν τίτλοι των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.- Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου (για την ξενόγλωσση ολοκλήρωση των οποίων, βλ. οικείο ΦΕΚ), τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 5 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004).

Κείμενο Αρθρου

«1. Τα διπλώματα, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που απονέμονται στους υπηκόους των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από τα άλλα κράτη μέλη και απαριθμούνται κατωτέρω, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και έχουν την ίδια ισχύ με τους τίτλους ειδικού ιατρού στην Ελλάδα. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι είναι οι ακόλουθοι: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 704)"

«2. Τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ειδίκευση και στις ονομασίες που αναφέρονται κατωτέρω για τα κράτη μέλη και μπορούν να ασκηθούν στην Ελλάδα είναι τα ακόλουθα: βλ. για τη συνέχεια οικείο ΦΕΚ, Α΄ 35/9.2.2004, σελ. 705 έως και 722)"

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Χρήση τίτλων.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Χρήση τίτλων

Κείμενο Αρθρου

Ιατροί υπήκοοι των Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται άδεια εγκαταστάσεως και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα με ή χωρίς ειδικότητα, φέρουν τον ισχύοντα στην Ελληνική Επικράτεια τίτλο, που αντιστοιχεί στη γενική ή ειδική κατάρτισή τους και δικαιούνται να κάνουν χρήση μόνον του τίτλου αυτού και της συντμήσεώς του ανεξάρτητα από την ονομασία του τίτλου τους στο Κράτος - μέλος προέλευσης ή καταγωγής τους.

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.01.1981

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

Κείμενο Αρθρου

1. Ιατροί υπήκοοι Κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στους οποίους χορηγείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, μπορούν να χρησιμοποιούν τον ακαδημαϊκό τίτλο, που αναγνωρίζεται σ' αυτούς, από το Κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης, καθώς και της σχετικής συντμήσεως στη γλώσσα του Κράτους αυτού.

Ο τίτλος που χρησιμοποιείται με τον τρόπο αυτό, πρέπει να φέρει το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή της εξεταστικής επιτροπής, η οποία το χορήγησε.

2. Εάν η κατά την προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποίηση του ακαδημαϊκού τίτλου του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τον αναγνωριζόμενο και χρησιμοποιούμενο στην Ελλάδα τίτλο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ο οποίος προϋποθέτει συμπληρωματική κατάρτιση ή απόκτηση ειδικότητας, που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του Κράτους - μέλους καταγωγής ή προέλευσης που θα χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο, καθορίζεται από την αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης για άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος αρχή, με την περί χορήγησης της άδειας, πράξη ή άλλη παρόμοια.

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 09.02.2004

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Προϋποθέσεις αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων, Προϋποθέσεις

Σχόλια

* Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου, που είχε προστεθεί από το άρθρο 5 της ΥΑ Α4/1665/1990 (ΦΕΚ Β 239), καταργήθηκε με την περ. α) του άρθρου 11 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004), που κατήργησε την ανωτέρω κοινή υα (βλ. οικεία σχόλια).- Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.23004), ενώ οι παρ. 3 και 4 προστέθηκαν με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

Κείμενο Αρθρου

1. Ιατροί των Κράτων - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους οποίους χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος, άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν, τίτλο ιατρικής ειδικότητας, που χορηγείται στην Ελλάδα και που δεν αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ. 2 περιπτώσεις α και β του παρόντος, ή που αν και μνημονεύονται στις διατάξεις αυτές δεν χορηγείται στο Κράτος - μέλος καταγωγής ή προέλευσης, δύνανται να λάβουν τον ανωτέρω τίτλο σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία εφόσον συγκεντρώνουν τις απαραίτητες κατ' αυτή προϋποθέσεις.

«2. Οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη, εν όλω ή εν μέρει, τις περιόδους εκπαιδεύσεως οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 υπηκόους των κρατών μελών και πιστοποιούνται με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εκπαίδευσης χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, εφόσον οι εν λόγω περίοδοι αντιστοιχούν σ' εκείνες που απαιτούνται στην Ελλάδα για τη σχετική ειδίκευση, καθώς επίσης και την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα των ενδιαφερομένων, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευση τους.»

"3. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα). *

«3. Εφόσον οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές εξακριβώσουν το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης του ενδιαφερομένου βάσει των υποβαλλόμενων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων και αφού λάβουν υπόψη τους την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα του, τη συμπληρωματική κατάρτιση και τη διαρκή ιατρική εκπαίδευση του, τον πληροφορούν για την διάρκεια της απαιτούμενης συμπληρωματικής κατάρτισης, καθώς και για τους τομείς που αυτή πρέπει να καλύπτει.

4. Οι ανωτέρω αρμόδιες αρχές πρέπει να εκδώσουν την απόφαση τους εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου του ενδιαφερομένου.»

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 02.08.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1981

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Τίτλος Αρθρου

Κατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων.

Λήμματα

Ιατροί υπήκοοι κρατών μελών ΕΟΚ, Κατοχύρωση κεκτημένων δικαιωμάτων

Σχόλια

* Το παρόν άρθρο (του οποίου η...δεύτερη παρ. 2 -αντί του ορθού 3- οφείλεται, υποθέτουμε, σε προφανή παραδρομή), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004). -Οι παρ. 6 και 7 του παρόντος συμπληρώθηκαν με το πδ 142/2007 ΦΕΚ Α 181/2.8.2007 και άρθρο 7.

Κείμενο Αρθρου

«1. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής υπηκόων των κρατών μελών, που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αλλά δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο άρθρο 23 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕL 165/1,7-7-93), όπως αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 14, παρ. 9 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001), αναγνωρίζονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ως επαρκή στην Ελλάδα εφόσον:

- Πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και την Πορτογαλία ή πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 1976 για τα άλλη κράτη μέλη και

- Συνοδεύονται από βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι οι υπήκοοι αυτοί επεδόθηκαν

πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως.

2. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας υπηκόων των κρατών μελών, που έχουν χορηγηθεί από τα κράτη μέλη αλλά δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 (ΕΕ L 165/1, 7-7-93), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από το άρθρο 14, παρ. 10 και 11 της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 206/1, 31-7-2001), αναγνωρίζονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ως επαρκή στην Ελλάδα εφόσον:

- Πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 για την Ισπανία και την Πορτογαλία ή πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 1976 για τα άλλη κράτη μέλη, και

- Συνοδεύονται από πιστοποιητικό, χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με το οποίο βεβαιώνεται η άσκηση, υπό την ιδιότητα του ειδικού ιατρού, της εν λόγω δραστηριότητας επί

χρονικό διάστημα ίσο με το διπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας της ειδικεύσεως που αποκτήθηκε στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης και της ελάχιστης διάρκειας εκπαιδεύσεως που αναφέρεται στον τίτλο III της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι της ελάχιστης διάρκειας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 26 της προαναφερθείσης Οδηγίας, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Εάν, πάντως, πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, χρειαζόταν στην Ελλάδα, για συγκεκριμένη ειδικότητα, ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης μικρότερη της προβλεπόμενης από το άρθρο 26 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα, η ως άνω διαφορά στη διάρκεια εκπαιδεύσεως προσδιορίζεται μόνο σε συνάρτηση με την

προβλεπόμενη στην Ελλάδα ελάχιστη διάρκεια εκπαιδεύσεως.

2 (προφανώς 3)*. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ειδικότητας, που έχουν χορηγηθεί στην Ισπανία, σε ιατρούς που ολοκλήρωσαν ειδική κατάρτιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995 η οποία δεν είναι σύμφωνη προς τις τυπικές απαιτήσεις των άρθρων 24 έως 27 της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ, όπως αυτή

ισχύει σήμερα, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα εφόσον συνοδεύονται από βεβαίωση, εκδιδόμενη από τις αρμόδιες Ισπανικές Αρχές, όπου πιστοποιείται το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει περάσει επιτυχώς τη δοκιμασία ειδικής επαγγελματικής επάρκειας, η οποία οργανώνεται στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμιστικών μέτρων που

περιλαμβάνονται στο Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 1497/99, με σκοπό να εξακριβώνεται ότι το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του ενδιαφερομένου είναι ανάλογο προς εκείνο των ιατρών που κατέχουν τίτλους ιατρικής ειδίκευσης οι οποίοι για την Ισπανία αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 3 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της ανωτέρω οδηγίας.

4. [καταργήθηκε με την περ. γ) του άρθρου 11 του πδ 38/2004 (Α΄ 35/9.2.2004), μέσω της οποίας καταργήθηκε το άρθρο 3 της υα Α4/2557 του 1991 (Β΄ 624/7.8.1991), που είχε προσθέσει την παρ. 4 του παρόντος].

5. Διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας υπηκόων των κρατών μελών που χορηγούνται από τα κράτη μέλη και δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες οι οποίες περιλαμβάνονται, για το εν λόγω κράτος, στα άρθρα 5 και 8 του παρόντος, αναγνωρίζονται ως επαρκή, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς του κράτους μέλους, το οποίο χορήγησε τον τίτλο. Το πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι ιατρικής ή ιατρικής ειδικότητας πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του τίτλου III της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ που αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 2, 4 ή 6 της ίδιας Οδηγίας, όπως αυτή ισχύει σήμερα και ότι εξομοιούνται, από

τα κράτη μέλη που τα χορηγούν, προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους των οποίων οι ονομασίες περιέχονται ανάλογα με την περίπτωση, στα άρθρα 5 ή 8 του παρόντος.»

«6. Όσον αφορά στους κατόχους του τίτλου «φβ/ΐΑΐυβρ» (feldsher), που απονεμόταν στη Βουλγαρία πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1999, οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελμα δυνάμει του βουλγαρικού εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων την 1η Ιανουαρίου 2000, η Βουλγαρία μπορεί να τους επιτρέπει να εξακολουθούν να ασκούν το εν λόγω επάγγελμα έστω και αν μέρη της δραστηριότητας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Οι κάτοχοι του βουλγαρικού τίτλου του « φβ/ΐΑΐυβρ» (feldsher) που αναφέρεται στην παρ. 6 δεν δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης στα άλλα κράτη μέλη δυνάμει της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ».

ΑΣΠΙΡΙΝΟΥΛΑ ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΝΩ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ.

για να δεις κατά πόσο παρανόμησε το ελληνικό κράτος που χορήγησε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.