Jump to content

sos!!αναβολή για κοινωνικούς/προσωπικους λόγους!


Recommended Posts

ειμαι φοιτητης στην ιατρική αθηνας στο πτυχίο

έχω γεννηθεί το 1980 και η αναβολή μου έληξε 31/12/2007

πήγα τις προάλλες στο στρατολογικό γραφείο είπα ότι θέλω αναβολή για προσωπικούς λόγους και συγκεκριμένα για να δωσω τα 3 μαθήματα που χρωστάω στην εξεταστική απριλη-μαη, ιούνη-ιούλη.

ο διευθυντης εκει που λέει ορθά κοφτά ότι δε δικαιούμαι, τέτοια αναβολή και ότι θα εισηγηθεί και αρνητικά(!!!).μου λέει μαλιστα και το εξής:''και ποιον θα στείλω εγώ στο στρατό?''!!λες και ζούμε στην εποχή της χούντας και του παιδομαζώματος ή λες και το κέντρο της δημοκρατίας μας είναι ο στρατός!

αυτό που καταλαβα είναι ότι ηθελε να με αποθαρρύνει από το να κάνω αίτηση.

εχω ακουσει περιπτωσεις παιδιών που ζήτησαν και πηραν την 3μηνη αυτή αναβολή άνετα μόνο με ένα χαρτί απο τη σχολή και μια αίτηση που ζητούσαν αναβολή για κοινωνικούς λόγους (συγκεκριμένα σπουδές)

εχει καποιος καποια εμπειρία με το θέμα?

έχω μόνο 3 μαθήματα, μπροστά είναι 2 πτυχιακές και έχω αναστατωθεί.τι προτείνετε να κάνω?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αναβολή Στράτευσης λόγω σπουδών

Σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθ. 2510 Φ.Ε.Κ. 136Α'/27 Ιουνίου 1997) περί "Ρύθμισης στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις", προβλέπονται τα εξής.

Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι κατά την ημερομηνία κατάταξης της κλάσης ή κατηγορίας τους:

 • Είναι εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού
 • Είναι εγγεγραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εξωτερικού που είναι κρατική ή αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου κράτους και χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα
 • Είναι μαθητές λυκείου και δεν έχουν αποφοιτήσει από άλλο λύκειο
 • Είναι σπουδαστές ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης ή δημόσιας ή αναγνωρισμένης σχολής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και δεν έχουν αποφοιτήσει από ισότιμη σχολή ή αντίστοιχο ινστιτούτο
 • Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό
 • Φοιτούν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (νυχτερινά). Στα σχολεία αυτά μπορούν να φοιτήσουν μόνο ενήλικοι που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η αναβολή για λόγους σπουδών έγινε ενιαία το 2005 και ισχύει μέχρι το 28ο έτος της ηλικίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Η αναβολή κατάταξης σε μαθητή λυκείου μπορεί, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, να παραταθεί είτε εφόσον αυτός εγγραφεί σε ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης ή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, είτε εφόσον έχει τις προϋποθέσεις και επιθυμεί να εγγραφεί σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η αναβολή κατάταξης που έχει χορηγηθεί σε σπουδαστή ανώτερης σχολής μπορεί να παραταθεί μόνο εφόσον αυτός εγγραφεί σε ανώτατη σχολή ή για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, έως την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Χορήγηση αναβολής σπουδών παρέχεται για δυο έτη για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για αυτούς που έχουν δυσλεξία.

Δικαιολογητικά για αναβολή

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία αναβολής καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι μία αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, μία βεβαίωση οικείας σχολής (εγγραφή, διάρκεια σπουδών κ.λπ.) και ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης της σχολής του εξωτερικού. Ως χρόνος υποβολής καθορίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του, όμως μπορεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να απαγορευτεί η χορήγηση αναβολής λόγω σπουδών για ορισμένες σχολές ή ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού καθώς και όταν οι σπουδές ή μέρος αυτών πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Μπορεί, επίσης, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, να καθορίζονται μείωση της θητείας έως τρεις μήνες και άλλα ευεργετήματα, για στρατεύσιμους που δικαιούνται αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών αλλά δεν ασκούν το δικαίωμα αυτό και κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι κατηγορίες των στρατευσίμων που δικαιούνται αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 της στρατολογικής νομοθεσίας και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Στρατολογικό Γραφείο μέχρι την προηγούμενη της κατάταξης ημέρα.

Αναβολή κατάταξης σπουδαστών

Για τη χορήγηση αναβολής σπουδών για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στα μη οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος αυτής, ενώ στα οργανωμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) η διάρκεια καθορίζεται από τη Σχολή, προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό σπουδών και αρχίζει από την έναρξη του α΄ εκπαιδευτικού εξαμήνου σπουδών που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Για την αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, αλλά και των κατόχων διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο με αίτησή τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Οι διορισμένοι ή γραμμένοι για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει:
  1. Η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση ειδικότητας
  2. Ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα (κλινική, νοσοκομείο, εργαστήριο) έχει αναγνωρισθεί ως ίδρυμα ειδίκευσης ιατρών, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αν είναι του εσωτερικού ή από την αρμόδια υπηρεσία του ξένου κράτους αν είναι του εξωτερικού

  [*]Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος που έχουν αποκτήσει
  2. Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής ή του οικείου εκπαιδευτικού επιστημονικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους
  3. Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών – επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο τους
  4. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοσή τους σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία αυτοί υποχρεούνται για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις εξαιτίας λήξης ή διακοπής την νόμιμης παραμονής τους έξω απ' αυτές. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν γίνονται δεκτά και επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους με αιτιολογημένη πράξη. Η Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας μεριμνά για την εξέταση των αιτημάτων για τη χορήγηση της υπόψη αναβολής κατάταξης από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005, εντός δύο μηνών από τη λήψη του σχετικού φακέλου.

Οι καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην εκάστοτε συνεδρίαση της επιτροπής είναι όμοιας ή συγγενούς ειδικότητας προς το γνωστικό πεδίο του εξεταζόμενου φακέλου. Αυτοί των οποίων το αίτημα για αναβολή κατάταξης απορρίπτεται, υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη υπόχρεη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) μετά παρέλευση μηνός από την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μη μασάς με τους κωλοκαραβανάδες. Άνετα θα πάρεις την αναβολή για να παρουσιαστείς στην επόμενη σειρά.Απ' ότι κατάλαβα, αφού η αναβολή σου έληξε 31/12/2007, πρέπει να παρουσιαστείς με τη σειρά που μπαίνει το Μάη. Απλά θα κάνεις αίτηση να μπεις Αύγουστο, μια σειρά μετά.Επικαλείσαι αυτό ακριβώς που λες, κοινωνικούς λόγους. Ξέρω αρκετούς που το έχουν κάνει, είναι συνήθης πρακτική.

Άσε τον καραβανά να κουρεύεται και να ψάχνει ποιόν θα στείλει στο στρατό για 3 κι 60 που παίρνει το μήνα.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το 2005 και συγκεκριμένα αναφέρει το άρθρο 29:

Αρθρο 29

Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

1. Αναβάλλεται η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων, οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη έχουν οικογενειακούς -προσωπικούς - οικονομικούς λόγους, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή έχουν υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουν στο άμεσο μέλλον.

2. Η αναβολή αυτή αρχίζει από την ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταταγούν και χορηγείται μία μόνο φορά.

3. Οι τυχόντες της αναβολής αυτής κατατάσσονται με την αμέσως επόμενη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

4. Η συνδρομή των επικαλούμενων λόγων για τη χορήγηση της παρούσας αναβολής πρέπει να προκύπτει από επίσημα έγγραφα, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο με αίτηση τους, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης.

5. Εφόσον οι λόγοι δημιουργήθηκαν πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης και μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι και πέντε ημέρες μετά από την ημερομηνία που υποχρεούνταν για κατάταξη. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το αίτημα απορριφθεί, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για κατάταξη εντός πενθημέρου από την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής πράξης.

6. Το στρατολογικό γραφείο εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους και εισηγείται άμεσα σχετικά στην προϊστάμενή του διοίκηση στρατολογίας, στην οποία υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία.

7. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση στρατολογίας αποφασίζει οριστικά εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης στο στρατολογικό γραφείο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος και στη συνέχεια επιστρέφει την αλληλογραφία στο στρατολογικό γραφείο, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφαση της και στους ενδιαφερομένους.

Μη μασάς με τους κωλοκαραβανάδες. Άνετα θα πάρεις την αναβολή για να παρουσιαστείς στην επόμενη σειρά.Απ' ότι κατάλαβα, αφού η αναβολή σου έληξε 31/12/2007, πρέπει να παρουσιαστείς με τη σειρά που μπαίνει το Μάη. Απλά θα κάνεις αίτηση να μπεις Αύγουστο, μια σειρά μετά.Επικαλείσαι αυτό ακριβώς που λες, κοινωνικούς λόγους. Ξέρω αρκετούς που το έχουν κάνει, είναι συνήθης πρακτική.

Άσε τον καραβανά να κουρεύεται και να ψάχνει ποιόν θα στείλει στο στρατό για 3 κι 60 που παίρνει το μήνα.

ελεος πάντως!να έχεις περασει από χίλια κύματα να μπεις και να φτάσεις να τελειώνεις τη σχολή,να έχεις αλλά τοσα μπροστά σου και να έχεις και τον καθενα να στο παίζει εξουσία!

έλεος και πάλι έλεος σε αυτή τη χώρα!

Τροποποιήθηκε από stratman
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΡΤΙΑ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Οταν ειχα παρουσιαστει στη σειρα μου,ηταν ενας παλιος συμμαθητης μου που ειχε ζητησει τετοιου ειδους αναβολη για τους ιδιους ακριβως λογους και δεν του την εδωσαν.Επειδη κρινεται απο καραβαναδες το αν θα την παρεις ή οχι,κατα τη γνωμη μου δεν αξιζει τον κοπο και το αγχος.Θα κανετε κατι απλουστερο οσοι θελετε αναβολη.Θα πατε σε ενα-δυο συναδελφους ψυχιατρους σε κρατικη κλινικη και θα ζητησετε γνωματευση οτι πασχετε απο καταθλιψη.Θα παρουσιαστειτε κανονικα,δε θα παρετε ρουχα,θα πατε στο γιατρο και θα του πειτε το και το.Θα σας πανε με το λεωφορειο την αλλη μερα στα αντιστοιχα στρατιωτικα ψυχιατρικα νοσοκομεια και εκει οι συναδελφοι ψυχιατροι,εχοντας στα χερια τους τη γνωματευση απο κρατικο νοσοκομειο θα σας δωσουν την αναβολη που θελετε,που κυμαινεται απο 6 μηνες εως 2 χρονια.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
[*]Είναι σπουδαστές ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης ή δημόσιας ή αναγνωρισμένης σχολής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού και δεν έχουν αποφοιτήσει από ισότιμη σχολή ή αντίστοιχο ινστιτούτο

[*]Είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό

ΙΕΚ και διαπρεπείς ερευνητές ένα και το αυτό, φίλοι μου!

:rolleyes:

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΧΑΡΤΙΑ ΘΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ.

είμαι σε στρατολογικό γραφείο της επαρχίας

πρέπει να την κάνω εκεί την αίτηση ή πάω στο ρουφ?(αν κατάλαβα καλά εκει είναι η διέυθυνση στρατολογίας)

φοβαμαι και τον καραβανά μη μου κάνει καμια παγαποντιά.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΣΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙΣ.

Οταν ειχα παρουσιαστει στη σειρα μου,ηταν ενας παλιος συμμαθητης μου που ειχε ζητησει τετοιου ειδους αναβολη για τους ιδιους ακριβως λογους και δεν του την εδωσαν.Επειδη κρινεται απο καραβαναδες το αν θα την παρεις ή οχι,κατα τη γνωμη μου δεν αξιζει τον κοπο και το αγχος.Θα κανετε κατι απλουστερο οσοι θελετε αναβολη.Θα πατε σε ενα-δυο συναδελφους ψυχιατρους σε κρατικη κλινικη και θα ζητησετε γνωματευση οτι πασχετε απο καταθλιψη.Θα παρουσιαστειτε κανονικα,δε θα παρετε ρουχα,θα πατε στο γιατρο και θα του πειτε το και το.Θα σας πανε με το λεωφορειο την αλλη μερα στα αντιστοιχα στρατιωτικα ψυχιατρικα νοσοκομεια και εκει οι συναδελφοι ψυχιατροι,εχοντας στα χερια τους τη γνωματευση απο κρατικο νοσοκομειο θα σας δωσουν την αναβολη που θελετε,που κυμαινεται απο 6 μηνες εως 2 χρονια.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ Η ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ, ΟΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ. ΤΟΥ ΛΕΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΧΕΙΣ ΦΥΓΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΜΗΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΡΟΥΧΑ Η ΟΧΙ. ΔΕ ΣΕ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΟΥ ΠΕΡΣΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΟΠΟΤΕ ΜΑΛΛΟΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ. ΔΕ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ. ΑΠΛΑ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΧΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΡΓΗΣΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ.

Τροποποιήθηκε από wrawreagfsg
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δε γνωριζω τι ισχυει στην Αρτα,γιατι εγω ειχα παρουσιαστει Κορινθο.Αν δεν εχεις πτυχιο στα χερια σου δεν ειναι δεδομενο οτι θα σε καλεσουν Αρτα για να ακολουθησεις αυτη τη διαδικασια.Επιπλεον μου φαινεται περιεργο να παρεις εξαμηνη αναβολη διχως να περασεις απο επιτροπη πρωτα.Ωστοσο επειδη ειμαστε συναδελφοι με τους στρατιωτικους ψυχιατρους,υποθετω πολλα μπορουν να γινουν οφ δε ρεκορντ.Οπως και να 'χει,αν καποιος συναδελφος δε καταφερει να παρει αυτη τη τριμηνη αναβολη για κοινωνικους λογους,θα τον συμβουλευα οταν παρουσιαστει(οπουδηποτε) να εχει μαζι του καποια βεβαιωση που ανεφερα παραπανω απο δημοσιο νοσοκομειο.Θα κανει τη ζωη του και των ψυχιατρων ευκολοτερη σε ο,τι τους ζητησει.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Δε γνωριζω τι ισχυει στην Αρτα,γιατι εγω ειχα παρουσιαστει Κορινθο.Αν δεν εχεις πτυχιο στα χερια σου δεν ειναι δεδομενο οτι θα σε καλεσουν Αρτα για να ακολουθησεις αυτη τη διαδικασια.Επιπλεον μου φαινεται περιεργο να παρεις εξαμηνη αναβολη διχως να περασεις απο επιτροπη πρωτα.Ωστοσο επειδη ειμαστε συναδελφοι με τους στρατιωτικους ψυχιατρους,υποθετω πολλα μπορουν να γινουν οφ δε ρεκορντ.Οπως και να 'χει,αν καποιος συναδελφος δε καταφερει να παρει αυτη τη τριμηνη αναβολη για κοινωνικους λογους,θα τον συμβουλευα οταν παρουσιαστει(οπουδηποτε) να εχει μαζι του καποια βεβαιωση που ανεφερα παραπανω απο δημοσιο νοσοκομειο.Θα κανει τη ζωη του και των ψυχιατρων ευκολοτερη σε ο,τι τους ζητησει.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΛΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΠΛΕΟΝ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ.

Τροποποιήθηκε από wrawreagfsg
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δε χρειαζεται κανεις να υποκριθει τιποτα σε κανεναν.Τα χαρτια απο δημοσια νοσοκομεια ειναι ο,τι ακριβως χρειαζονται οι στρατιωτικοι γιατροι για να παρουν μια ευκολη αποφαση και να απαλλαχθουν ταυτοχρονως απο τυχον ευθυνες σε περιπτωση που στραβωσει κατι.Δεν μπορουν να τα αγνοησουν,ειδικα για παθησεις που δεν ειναι ευκολο να σχηματισουν σαφη αποψη.Αλλωστε δε μιλαμε για προσπαθεια παραπλανησης των συναδελφων γιατρων.Απλα τους διευκολυνουμε να μας βοηθησουν δινοντας τους κατι χειροπιαστο ωστε να δικαιολογησουν την εξυπηρετηση που μας κανουν.Το σκανδαλο των απαλλαγων αφορουσε πλαστα πιστοποιητικα και δεν ειχε καμια σχεση με οσα αναφερονται εδω.Εφοσον εχεις τις καταλληλες βεβαιωσεις και αναβολη και απαλλαγη μπορεις να παρεις ανετα,οπως προβλεπει ο νομος.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Δε χρειαζεται κανεις να υποκριθει τιποτα σε κανεναν.Τα χαρτια απο δημοσια νοσοκομεια ειναι ο,τι ακριβως χρειαζονται οι στρατιωτικοι γιατροι για να παρουν μια ευκολη αποφαση και να απαλλαχθουν ταυτοχρονως απο τυχον ευθυνες σε περιπτωση που στραβωσει κατι.Δεν μπορουν να τα αγνοησουν,ειδικα για παθησεις που δεν ειναι ευκολο να σχηματισουν σαφη αποψη.Αλλωστε δε μιλαμε για προσπαθεια παραπλανησης των συναδελφων γιατρων.Απλα τους διευκολυνουμε να μας βοηθησουν δινοντας τους κατι χειροπιαστο ωστε να δικαιολογησουν την εξυπηρετηση που μας κανουν.Το σκανδαλο των απαλλαγων αφορουσε πλαστα πιστοποιητικα και δεν ειχε καμια σχεση με οσα αναφερονται εδω.Εφοσον εχεις τις καταλληλες βεβαιωσεις και αναβολη και απαλλαγη μπορεις να παρεις ανετα,οπως προβλεπει ο νομος.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΠΛΑΣΤΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Οι αναβολες και απαλλαγες που αφορουν ψυχικες διαταραχες στη συντριπτικη τους πλειοψηφια στηριζονται σε τετοια χαρτια.Για αλλους παθολογικους (σωματικους) λογους τα πραγματα ειναι πιο περιπλοκα,γιατι τα στρατιωτικα νοσοκομεια εχουν τους τροπους να ελεγξουν μονα τους τις αντιστοιχες ασθενειες,οπως και κανουν.Πραγμα που δε συμβαινει με τις ψυχικες ασθενειες.Και επαναλαμβανω οτι δε μιλαμε για πλαστα πιστοποιητικα.Πλαστο ειναι το πιστοποιητικο που φερει ψευτικη σφραγιδα.Οχι αυτο που διατυπωνει την αποψη ενος γιατρου για την κατασταση υγειας του ασθενους.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Παρακαλω πολυ να σταματησει αυτη η προσπαθεια παραπλανησης των ενδιαφερομενων.Δηλ. αν ο αλλος πασχει απο καταθλιψη,ο στρατιωτικος γιατρος θα τον κρατησει τον αλλο 6 μηνες μεσα για να βγαλει δικη του διαγνωση?Που το ειδες γραμμενο οτι τα χαρτια απο δημοσιους φορεις δεν εχουν καμια αξια για το στρατο?Ξερεις ποσο πολυ φοβουνται οι στρατιωτικοι να βαλουν μεσα ασθενεις με τετοια πιστοποιητικα στην κατοχη τους?Τοσοι πολλοι πως πηραν δηλ. αναβολες και απαλλαγες.Εδω γραφουμε για να βοηθησουμε τους συναδελφους και οχι να τους τρομοκρατησουμε.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

παιδιά ευχαριστώ για τις απαντήσεις!

ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο:ποιος καθορίζει σε ποιο κέντρο θα καταταγώ?το στρατολογικό μου γραφείο ή η διοίκηση στρατολογίας?

επισης υπάρχει περίπτωση να είμαι φοιτητής ιατρικής στο παρα 3 μαθήματα για πτυχίο και να μη πάω υγειονομικό π.χ. να με στείλουν στο πυροβολικό ή τα τεθωρακισμένα?

σε άλλο τοπικ διαβασα την περίπτωση παιδιού που του ήρθε υγειονομικό αλλά βασική εκπαίδευση κόρινθο.ξέρετε τι παίζει?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Στην Άρτα δεν παρουσιάζονται μόνο γιατροί. Πολύ πιθανόν να έρθει το χαρτί για Άρτα, αλλά μπορεί να πας και Κόρινθο.

Το που θα παρουσιαστείς καθορίζεται από το ΥΠΕΘΑ.......ή το βύσμα σου! :D

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Οι αναβολες και απαλλαγες που αφορουν ψυχικες διαταραχες στη συντριπτικη τους πλειοψηφια στηριζονται σε τετοια χαρτια.Για αλλους παθολογικους (σωματικους) λογους τα πραγματα ειναι πιο περιπλοκα,γιατι τα στρατιωτικα νοσοκομεια εχουν τους τροπους να ελεγξουν μονα τους τις αντιστοιχες ασθενειες,οπως και κανουν.Πραγμα που δε συμβαινει με τις ψυχικες ασθενειες.Και επαναλαμβανω οτι δε μιλαμε για πλαστα πιστοποιητικα.Πλαστο ειναι το πιστοποιητικο που φερει ψευτικη σφραγιδα.Οχι αυτο που διατυπωνει την αποψη ενος γιατρου για την κατασταση υγειας του ασθενους.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΕ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Παρακαλω πολυ να σταματησει αυτη η προσπαθεια παραπλανησης των ενδιαφερομενων.Δηλ. αν ο αλλος πασχει απο καταθλιψη,ο στρατιωτικος γιατρος θα τον κρατησει τον αλλο 6 μηνες μεσα για να βγαλει δικη του διαγνωση?Που το ειδες γραμμενο οτι τα χαρτια απο δημοσιους φορεις δεν εχουν καμια αξια για το στρατο?Ξερεις ποσο πολυ φοβουνται οι στρατιωτικοι να βαλουν μεσα ασθενεις με τετοια πιστοποιητικα στην κατοχη τους?Τοσοι πολλοι πως πηραν δηλ. αναβολες και απαλλαγες.Εδω γραφουμε για να βοηθησουμε τους συναδελφους και οχι να τους τρομοκρατησουμε.

ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ. ΥΠΗΡΞΑ ΠΟΛΥ ΣΑΦΗΣ ΣΕ ΟΣΑ ΕΓΡΑΨΑ. ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ.

Τροποποιήθηκε από wrawreagfsg
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Αστραποκλανιάρη διαβασα σε άλλο τόπικ ότι παρουσιάστηκες κορινθο.ήσουν υγειονομικό ή πεζικό στο στρατο?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

πηγαινε και μλα με τον ψυχιατρο και πες του την κατασταση και θα σου δωσει την αναβολη.... μην πανικοβαλεσαι....δεν κρατανε κανενα με το ζορι......

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
πηγαινε και μλα με τον ψυχιατρο και πες του την κατασταση και θα σου δωσει την αναβολη.... μην πανικοβαλεσαι....δεν κρατανε κανενα με το ζορι......

ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Πηγαινοντας στον ψυχιατρο κουνωντας τα χερια,επαφιεται στην καλη του θεληση τι θα κανει με σενα.Εγω προτεινα να εχετε καποια εγγραφα μαζι σας ,ωστε να διευκολυνθειτε και εσεις και αυτος.Δε τρομοκρατω κανενα και συμφωνω οτι και χωρις να προσκομισετε τιποτα,οι συναδελφοι γιατροι θα σας βοηθησουν πιθανοτατα.

Εγω πηγα με τα απαραιτητα χαρτια.Παρουσιαστηκα Κορινθο και πηρα την αναβολη που ηθελα.Ημουν πεζικο δηλ.

Τροποποιήθηκε από Aστραποκλανιάρης
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
Πηγαινοντας στον ψυχιατρο κουνωντας τα χερια,επαφιεται στην καλη του θεληση τι θα κανει με σενα.Εγω προτεινα να εχετε καποια εγγραφα μαζι σας ,ωστε να διευκολυνθειτε και εσεις και αυτος.Δε τρομοκρατω κανενα και συμφωνω οτι και χωρις να προσκομισετε τιποτα,οι συναδελφοι γιατροι θα σας βοηθησουν πιθανοτατα.

Εγω πηγα με τα απαραιτητα χαρτια.Παρουσιαστηκα Κορινθο και πηρα την αναβολη που ηθελα.Ημουν πεζικο δηλ.

ΑΣΤΡΑΠΟΚΛΑΝΙΑΡΗ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΘΕΩΡΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. ΟΤΑΝ ΠΑΣ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΣΑΙ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΙΣ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΟΥΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΕΤΟΙΟ. ΑΠΛΑ ΛΕΣ ΣΤΑ ΙΣΙΑ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΜΕ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ. ΠΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕΣ;

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

"Απαραιτητα" με την εννοια "υποχρεωτικα" δεν ειναι.Βοηθητικα ειναι περισσοτερο.Τουλαχιστο για μενα ηταν,γιατι μου ζητησε ο γιατρος αν εχω τιποτε τετοια στην κατοχη μου.Οχι οτι ηταν βεβαια υποχρεωτικο να εχω,ουτε τον δεσμευε σε κατι (τυπικα) η υπαρξη τους.Οπως και να'χει,εφοσον εισαι τοσο κατηγορηματικος για τα λεγομενα σου και εγγυασαι για αυτα,δεν εχω λογο να μη σε πιστεψω.Ο καθενας ακολουθει δικο του δρομο για το προβλημα του και ευχομαι ο συναδελφος που ανοιξε το τοπικ να βρει και αυτος τον δικο του :) .

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΠΑΙΔΙΑ SOS.μου ήρθε το χαρτί και ω της γκαντεμιάς δεν ήταν για Αρτα και υγειονομικό αλλά για ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΩΝΑ!ΕΛΕΟΣ!

οπως ειπα και προηγουμένως χρωστάω 3 μαθήματα και σκοπευω να πάρω τρίμηνη αναβολήμπας και καθαρίσω!

τι θα ήταν καλύτερο να κάνω στο εγγυς μέλλον?

Τροποποιήθηκε από stratman
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΖΕΝ; ΓΙΟΓΚΑ; ή κάτι ανάλογο γιατί πολύ αγχομένο σε βλέπω. Βέβαια μπορείς πάντα να γραφτείς και σε ένα ιεκ και να πας με τη βεβαίωση αν σου απορρίψουν την αίτηση, το έπιασες; ;);) ............................................................................

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.