Jump to content

Ωράριο αγροτικών


Recommended Posts

Μήπως θα μπορούσατε να μου δώσετε το ΦΕΚ σχετικά με το ωράριο εργασίας αγροτικών ιατρών και για την κατάσταση ετοιμότητας στην οποία πρέπει να βρίσκονται στο χωριό τους κ.τ.λ.

Ευχαριστώ

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

αναζήτησέ το στην λίστα των νόμων πρέπει να έχω ανεβάσει το νούμερο του ΦΕΚ

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
  • 3 weeks later...
αναζήτησέ το στην λίστα των νόμων πρέπει να έχω ανεβάσει το νούμερο του ΦΕΚ

Ευχαριστώ πολύ, παρ' 'ολ' αυτά δεν μπορώ να το βρω...Το έχει κανείς κατεβάσει ως κείμενο?

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Το ΦΕΚ ως κείμενο δεν το βρήκα, καθώς είναι παλιό και δεν υπάρχει στο ίντερνετ (ή τουλάχιστον δεν μπόρεσα να το βρω).

Για κοίτα εδώ...

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?sh...6988&st=540 (thanks timwria!)

Περιφερειακά Ιατρεία - Αγροτικοί Ιατροί

Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, μετά την επιλογή τους για τοποθέτηση σε Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και πριν από την έκδοση απόφασης του διορισμού τους, τοποθετούνται υποχρεωτικά για τρίμηνη εκπαίδευση (ΔΥ 13α/399331/18-12-97 Υπ. Απ), σε Νοσοκομείο του Πε.Σ.Υ.Π Ιονίων Νήσων.

Οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά (Ν.3487/55, ΦΕΚ 354, τ. Α΄, 1955) στην Κοινότητα ή στο Δήμο όπου είναι η έδρα του Περιφερειακού Ιατρείου, σε οκτάωρη πρωινή απασχόληση, καθώς και στην περιοχή ευθύνης τους σε τακτές και ισότιμα κατανεμημένες επισκέψεις που καθορίζονται από τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας.

Οι ημέρες και οι ώρες των επισκέψεων θα αναφέρονται στο πρόγραμμα λειτουργίας του ΠΙ και των εξεταστηρίων. Το πρόγραμμα και τα τηλέφωνα των αγροτικών ιατρών στα οποία θα βρίσκονται εκτός του ωραρίου τους, θα αναρτώνται στην εξώθυρα του ΠΙ, των εξεταστηρίων και θα κοινοποιείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Πε.Σ.Υ.Π και στους Δήμους της περιοχής ευθύνης τους.

Μετά το πέρας του ωραρίου τους υποχρεούνται να παραμένουν στην έδρα τους για το υπόλοιπο του 24ώρου για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους όταν τους ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό χορηγείται πάγιο επίδομα ετοιμότητας.

Όταν κληθούν σε επείγοντα περιστατικά μετά το τέλος του ωραρίου λειτουργίας του ΠΙ (Αποφ. ΝΙΑ 5749/56, ΦΕΚ 120, τ.Β΄, 1956), προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν στο ιατρείο ή στην οικεία, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, διότι βρίσκονται σε 24ωρη ετοιμότητα στην έδρα του ΠΙ (Α3α/οικ.1165/23-1-90 Υπ. Υγ).

Όταν οι γιατροί χρειαστεί να απουσιάσουν για κάλυψη έκτακτου περιστατικού και δεν υπάρχει στο ΠΙ άλλος υπάλληλος για ενημέρωση του κοινού, οφείλουν να αφήνουν σε εμφανές σημείο ευδιάκριτο σημείωμα.

Οι αγροτικοί ιατροί δεν μπορούν να απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους χωρίς την άδεια του Διευθυντή του ΚΥ, ο οποίος οφείλει για το διάστημα της απουσίας να τον αντικαταστήσει με άλλον (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) ή να αναθέσει σε γιατρό όμορου ΠΙ την εξυπηρέτηση του ΠΙ και της περιοχής ευθύνης του απουσιάζοντος ιατρού (Α3α/1165/23-1-90 Υπ Υγ).

Οι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου γιατροί, οι οποίοι δεν δικαιούνται κανονικής άδειας, μπορούν να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 11 ημέρες μετά από έγκριση του Διευθυντή του ΚΥ και θεώρηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πε.Σ.Υ.Π, τις οποίες θα υπηρετήσουν στο τέλος προς συμπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου (Δ/45629/13-1191 Υπ. Υγ).

Οι αγροτικοί ιατροί, μετά το πέρας του ωραρίου τους διαμένουν είτε στην έδρα του ΠΙ είτε στην περιοχή ευθύνης του, εφόσον υπάρχει στέγη που πληρεί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής, με εξαίρεση όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας του ΚΥ και μόνο για την ημέρα της εφημερίας τους.

Η διανυκτέρευση του προσωπικού είναι υποχρεωτική, τις εργάσιμες ημέρες, στην έδρα του ΠΙ.

Σε αντίθετη περίπτωση και μόνο με άδεια της Προϊσταμένης Αρχής (Ν.2071/92, ΦΕΚ 123, τ. Α, 1992) Κεντρικής Υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ.Π, δύνανται να διαμένουν και εκτός της περιοχής ευθύνης τους.

o Καλύπτουν ανάγκες εφημερίας του ΚΥ στο οποίο ανήκει το ΠΙ που υπηρετούν.

o Παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς του Κέντρου Υγείας, εκτάκτως εάν κληθούν από εφημερεύοντα ιατρό του ΚΥ, ακόμα και αν δεν εφημερεύουν, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας (Ν.1397/83, άρθρο 18, ΦΕΚ 143, τ. Α΄, 1983).

o Εξετάζουν τους ασθενείς στο ΠΙ και επισκέπτονται όσους δεν μπορούν να μετακινηθούν (Ν.3487/55,ΦΕΚ 354, τ. Α΄, 1955).

o Χορηγούν και συνταγογραφούν τα φάρμακα που κρίνουν απαραίτητα για τη θεραπεία των ασθενών (για τις χρόνιες παθήσεις σύμφωνα με το ΠΔ 67/2000, ΦΕΚ 58, τ. Α΄, 2000)

o Επισκέπτονται τους χώρους εκπαίδευσης και κοινωνικής συναναστροφής (π.χ σχολεία, καφενεία) προκειμένου να δώσουν συμβουλές πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας στον πληθυσμό της περιοχής ευθύνης τους.

o Παρακολουθούν και καταγράφουν τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας των κατοίκων της περιοχής και ενημερώνουν το ΚΥ.

o Συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης και επιστημονικές ημερίδες που διοργανώνονται από το ΚΥ και τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας.

o Είναι σε ετοιμότητα για θέματα Δημόσιας Υγείας. (Υ1/6345/2-8-01 Εγκ. Υπ. Υγ).

o Υποχρεούνται να ενεργούν, όσον αφορά στα θέματα της προληπτικής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Αρχής και να επιδιώκουν την διαφώτιση των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του στα θέματα αυτά.

o Πραγματοποιούν εμβολιασμούς κάθε είδους.

o Επιβλέπουν την καθαριότητα, την ύδρευση και την αποχέτευση της περιοχής ευθύνης του ΠΙ, προς αποφυγή δημιουργίας νοσογόνων εστιών. (Α3α/1165/23-1-90 Υπ. Υγ).

Στο Περιφερειακό Ιατρείο, ο γιατρός υποχρεούται να τηρεί σχολαστικά και να ενημερώνει καθημερινά τα παρακάτω βιβλία:

o Βιβλίο πρωτοκόλλου, όπου καταχωρείται κάθε έγγραφο.

o Βιβλίο ασθενών, στο οποίο πρέπει να συμπληρώνονται όλες οι στήλες και να προσυπογράφεται από το γιατρό.

o Βιβλίο εμβολιασμών.

Στο ΠΙ πρέπει να τηρούνται στοιχεία νοσολογικής κίνησης, χωριστά για κάθε μορφή περιστατικού και να υποβάλλεται στην προϊστάμενη αρχή "Μηνιαίο Δελτίο Πεπραγμένων", εφ' όλου του αντικειμένου του ιατρείου.

Στο βιβλίο ασθενών, ο γιατρός, καταγράφει και τις κατ' οίκον επισκέψεις.

Ο αγροτικός ιατρός οφείλει να φροντίζει για τη διαφύλαξη και διατήρηση του ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΠΙ.

Υποχρεούται στον συνεχή έλεγχο του φαρμακευτικού υλικού που διαθέτει το ΠΙ, ώστε προ της ημερομηνίας λήξης του να το αντικαθιστά από το ΚΥ ή το νοσοκομείο.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του ο ιατρός υπογράφει το "Πρωτόκολλο παράδοσης".

και εδώ...

http://www.greekmeds.gr/forum/index.php?showtopic=12912 (thanks Vesalius!)

Α’ Π.Ε.Σ.Υ.Π Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Σήμερα ……………………το Α’ Π.Ε.Σ.Υ.Π Ν. Αιγαίου και ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου……………………………………….του………………………που ανέλαβα υπηρεσία στο …………………………έλαβα πλήρη γνώση των διατάξεων και εγκυκλίων που αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου, μεταξύ των οποίων και των παρακάτω.

Α. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Οι γιατροί, υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί) που υπηρετούν στα Κ.Υ. τα Π.Ι. και στα Π.Π.Ι., υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά στην κοινότητα ή στον δήμο όπου είναι η έδρα του Κ.Υ., ή του Π.Ι. ή του Π.Π.Ι. σε πρωινή οκτάωρη απασχόληση, όπως και στην περιοχή ευθύνης τους σε τακτές και ισότιμα κατανεμημένες επισκέψεις που καθορίζονται από την εποπτεύουσα αρχή.

(Σχετ. το Υ4α/οικ.8972/6-8-96 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α και)

2. Οι αγροτικοί ιατροί των Περιφερειακών ιατρείων μπορούν να διαμένουν μέσα στα όρια ευθύνης του ιατρείου τους, εφόσον αδυνατούν να εξεύρουν κατάλληλη κατοικία στην κοινότητα διορισμού τους , μετά από έγκριση της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται. (Το Α3α/οικ.5518/28-3-90 εγκ.Υ.Υ.&Π.

4. Μετά το πέρας του ωραρίου στα αγροτικά ιατρεία διαμένουν είτε στην έδρα του Ιατρείου είτε στην περιοχή ευθύνης τους εφόσον υπάρχει στέγη που πληροί στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής με εξαίρεση όσων συμμετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας της υπερκείμενης υγειονομικής μονάδας και μόνο για την ημέρα εφημερίας τους. Σε αντίθετη περίπτωση και μόνο με άδεια του εποπτεύοντος Νοσοκομείου (Ν.2071/92 άρθρο 23) δύνανται να διαμένουν και εκτός της περιοχής ευθύνης των. (Σχετ.το Υ4α/οικ.8972/6-8-96 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας)

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τα Κ.Υ, τα Π.Ι. και τα Π.Π.Ι παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες ισοτίμως, αδιακρίτως και ανεξαρτήτως ασφαλιστικής ή όχι κάλυψής τους.

2. Οι γιατροί που υπηρετούν στα Κ.Υ, τα Π.Ι. και τα Π.Π.Ι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (Ε.Σ.Υ. Υπηρεσίας Υπαίθρου, αποσπασμένοι, κ.λ.π) λειτουργούν στα πλαίσια του σκοπού των Υγειονομικών μονάδων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάθε πολίτη, χωρίς την είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής, πέραν από τον καθοριζόμενο μισθό και τα επιδόματα που τους καταβάλλονται.

3. Κάθε μορφή πρωτοβάθμιας περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται καθ' υπόδειξη των γιατρών του Κ.Υ. παρέχεται δωρεάν σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. (Σχετ.το Υ3β/οικ.387/25-1-1994 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α)

Συνεπώς οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1&15 του Ν.1397/83 που επανήλθαν σε ισχύ με τις διατάξεις του Ν.2194/94, σε όλο τον πληθυσμό της περιοχής ευθύνης του (μόνιμο και διερχόμενο) και όχι μόνο σε ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α και του δημοσίου. Επομένως δεν υπάρχει τυπικό έρεισμα για ξεχωριστή αμοιβή για παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους άλλων φορέων ούτε δικαιολογείται άρνηση παροχής των υπηρεσιών αυτών. (Σχετ.Η 251/95 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)

4.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3487/55 (Φ.Ε.Κ.354/Α/55) οι αγροτικοί γιατροί των Π.Ι. και των Π.Π.Ι. υποχρεούνται να παρέχουν, καθ’όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης ή ατυχήματος, τις υπηρεσίες τους στο Ιατρείο ή και κατ’ οίκον. .. (Σχετ.το Υ3α/οικ.1869/22-6-01 έγγραφο Υ.Υ.& Π.)

5.Οι αγροτικοί ιατροί (υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή με θητεία), οπουδήποτε και αν αυτοί υπηρετούν (Κ.Υ, Π.Ι. Π.Π.Ι) απαγορεύεται να ασκούν ιδιωτικό έργο. (Σχετ. το Α3α/16861/24-10-1989 έγγραφο του Υ.Υ.Π.& Κ.Α)

Γ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Επισκέψεις στην περιοχή ευθύνης του ιατρείου ή της έδρας του Κ.Υ.

Οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου οφείλουν να επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα σε τακτές ημέρες και ώρες, που καθορίζονται με πρόγραμμα το οποίο θεωρείται από την εποπτεύουσα υπηρεσία και του οποίου αντίγραφο αναρτάται σε εμφανές σημείο του ιατρείου, στις κοινότητες και στους συνοικισμούς ευθύνης του Π.Ι,,του Π.Π.Ι ή του Κ.Υ, για την παρακολούθηση και εξέταση των ασθενών καθώς και την επίβλεψη και παρακολούθηση των θεμάτων δημόσιας υγείας και όταν καλούνται έκτακτα για επείγουσες περιπτώσεις. Στις υποχρεώσεις τους επίσης εντάσσεται και η παρακολούθηση των επιτόκων, μαίευσης και λεχωιδών. (Σχετ. το Α3α/οικ.1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α)

2. Επίσκεψη στο σπίτι – Φροντίδα ηλικιωμένων

Στις υποχρεώσεις του αγροτικού γιατρού, συμπεριλαμβάνεται και η παρακολούθηση των αρρώστων που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης με την επίσκεψη «κατ’ οίκον» των ασθενών για την παρακολούθηση της πορείας της υγείας τους, την αναγραφή φαρμάκων κ.λ.π. (Σχετ. το οικ.15950/9-10-89 έγγραφο του Υ.Υ.Π & Κ.Α)

3. Διαχείριση έκτακτων περιστατικών

Οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου πρέπει να διαχειρίζονται τα έκτακτα περιστατικά και το θέμα των διακομιδών σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.Υ, τις οδηγίες του ΕΚΑΒ και της Γενικής Δ/νσης του Π.ε.Σ.Υ.Π.

Για τα περιστατικά που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης, υποχρέωση του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου είναι η παροχή κάθε φύσης ιατρικής περίθαλψης και Πρώτων Βοηθειών καθώς και η μέριμνα για την διακομιδή του ασθενούς στην πλησιέστερη νοσηλευτική μονάδα (σχετ.το Α3α/οικ.1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.Π.& Κ.Α.)

Όταν συνοδεύουν ασθενείς δικαιούνται αποζημίωσης που αντιστοιχεί στα έξοδα μετακίνησης, εισιτηρίων και ημερήσιας εκτός έδρας δαπάνης. Όταν συνοδεύουν περιστατικό βρίσκονται σε ενεργό εφημερία και συνεπώς δύναται να αποζημιωθούν με το αντίστοιχο ποσό και δεν δικαιούνται άλλη αποζημίωση.

4. Άσκηση προληπτικής ιατρικής.

Οι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούνται να ενεργούν, όσον αφορά στα θέματα πρόληψης και προαγωγή υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες της υγειονομικής αρχής που υπάγονται και να επιδιώκούν την αγωγή υγείας των κατοίκων της περιφέρείας του στα θέματα αυτά, καθώς και την ενημέρωση τους σε θέματα προστασίας της μητρότητας και παιδικής ηλικίας. (Σχετ.το Α3α/1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.Π)

Επίσης πραγματοποιούν εμβολιασμούς κάθε είδους, επιβλέπουν για την καθαριότητα, την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής ευθύνης του ιατρείου, προς αποφυγή δημιουργίας νοσογόνων εστιών.

Στα πλαίσια άσκησης προληπτικής ιατρικής, ο αγροτικός ιατρός καλείται να συμμετέχει και να υλοποιεί όσα προγράμματα οργανώνονται από το Α’ Π.ε.Σ.Υ.Π. Ν. Αιγαίου. Πρέπει να υποστηρίζει το πρόγραμμα Ιατροκοινωνικής Φροντίδας, να συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Τροχαίων Ατυχημάτων, να υποστηρίζει το πρόγραμμα του Καπνίσματος και γενικώς πρέπει να ενημερώνεται και να δραστηριοποιείται στα οργανωμένα προγράμματα πρόληψης της Γενικής Διεύθυνσης του Α’ Π.ε.Σ.Υ.Π Ν .Αιγαίου και της υγειονομικής μονάδας στην οποία ανήκει.

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, κάθε αγροτικός γιατρός πρέπει να εξετάζει όλους τους κατοίκους της περιοχής του, να συμπληρώνει τους φακέλους υγείας και να αξιολογεί αυτούς που έχουν ειδικές ανάγκες. Οφείλει δε να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο ιατρό της μονάδας που ανήκει.

5. Σχολική Υγεία

Ο ιατρός του Π.Ι οφείλει να μερινά και να αναλαμβάνει δραστηριότητες πρόληψης και προαγωγής της υγείας στο σχολικό περιβάλλον. Ειδικότερα υποχρεούται να οργανώνει, να συντονίζει και να συμμετέχει σε προγράμματα εμβολιασμών, να επιλαμβάνεται προβλημάτων υγιεινής στο χώρο του σχολείου, να διενεργεί με προσοχή την περιοδική εξέταση των μαθητών και να διοργανώνει και να συμμετέχει σε δραστηριότητες ενημέρωσης των μαθητών και των γονέων τους σε θέματα υγείας.

6. Εκτέλεση αστιατρικών επιθεωρήσεων συνοδεία αστυνομικών οργάνων.

7. Χορήγηση αδειών για την λειτουργία καταστημάτων, βάσει των κειμένων διατάξεων, εφόσον λόγω απόστασης δεν υπάρχει ευχέρεια για την επί τόπου μετάβαση Νομίατρου.

8. Τήρηση βιβλίων.

Στα Π.Ι και Π.Π.Ι όπου εργάζεται ο αγροτικός ιατρός υποχρεούται να τηρεί σχολαστικά και να ενημερώνει καθημερινά τα παρακάτω βιβλία.

α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων

β. Βιβλίο ασθενών στο οποίο καταγράφει όλα τα στοιχεία της νοσολογικής κίνησης για τα τακτικά και έκτακτα περιστατικά που αντιμετωπίζει. Στο βιβλίο συμπληρώνεται πάντα το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, η ημερομηνία εξέτασης, η διάγνωση, η συσταθείσα θεραπευτική και λοιπή αντιμετώπιση.

γ. Βιβλίο Εμβολιασμών όπου καταγράφεται κάθε παιδί με αύξοντα αριθμό ο οποίος σημειώνεται και στο βιβλιάριο υγείας του. Κρατείται χρονοδιάγραμμα εμβολίων του παιδιού καθώς και τα προσωπικά του δεδομένα.

δ. Βιβλίο κατοίκων στο οποίο καταγράφει όλους τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής και συμπληρώνει στοιχεία για το ατομικό και ιατρικό ιστορικό και την ενδεχομένη θεραπεία που λαμβάνουν.

ε. Βιβλίο Αστιατρικών επιθεωρήσεων.

στ. Βιβλίο επιτόκων και τοκετών.

Οι γιατροί στο Α’ Πε.Σ.Υ.Π. Ν.Αιγαίου υποχρεούνται επιπλέον να συμπληρώνουν μηνιαία και να αποστέλλουν στην μονάδα υγείας από την οποία εποπτεύονται ή στην Κεντρική υπηρεσία του Π.ε.Σ.Υ.Π. το έντυπο των διακομιδών και το έντυπο κίνησης του ιατρείου καθώς και κάθε άλλο έντυπο που τους ζητηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Π.ε.Σ.Υ.Π σχετικά με την καταγραφή στοιχείων.

Για την τήρηση των βιβλίων και των εντύπων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους ο ιατρός βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Επιστημονικό Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, τον Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και τον ιατρό που έχει ορισθεί από τις ανωτέρω μονάδες ως υπεύθυνος.

9.Πειθαρχική Ευθύνη

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά από τον Διευθυντή της υπερκείμενης υγειονομικής μονάδας (Νοσοκομείου ή Κ.Υ.)

10. Χορήγηση αναρρωτικών και κανονικών αδειών

Ο αγροτικός γιατρός δικαιούται κανονική άδεια 20 εργασίμων ημερών αφού συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας και συνεχίζει να υπηρετεί στη θέση που προσλήφθηκε. Δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αγροτικό ιατρό κανονική και αναρρωτική άδεια εφόσον τη ζητήσει σε χρονικό διάστημα που έχει λυθεί πλέον η υπαλληλική σχέση του, μετά την πάροδο του ετήσιου χρονικού διαστήματος, αφού δεν ανανεώθηκε η θητεία του. (Σχετ.το ΔΙΔΑΔ/Φ.51/173/21804/17-8-94έγγραφο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης).

Ο γιατρός δεν μπορεί να απουσιάσει από τα καθήκοντά του χωρίς την άδεια της προισταμένης του αρχής η οποία οφείλει για όσο διάστημα απουσιάσει να τον αντικαταστήσει από άλλον (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) ή να αναθέσει σε γιατρό όμορου ιατρείου την εξυπηρέτηση του ιατρείου και της περιοχής ευθύνης του απουσιάζοντος ιατρού. Διευκρινίζεται ότι κάθε κανονική ή αναρρωτική άδεια δεν υπολογίζεται σαν μέρος της 12μηνης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.(Σχετ.το Α3α/οικ./1165/23-1-90 έγγραφο του Υ.Υ.& Π.)

11. Στις υποχρεώσεις των αγροτικών ιατρών συμπεριλαμβάνεται και η συνταγογραφία για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής στο ενιαίο συνταγολόγιο.

Οι αγροτικοί ιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση φαρμάκων όπως αυτές εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας & Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΟΦ. Ειδικά για τα οξέα περιστατικά συνταγογραφούν μόνο ένα εμβαλάγιο ανα ιδιοσκεύασμα και αν απαιτηθεί συνέχιση της θεραπείας, θα εκδίδουν νέα συνταγή. Για τα χρόνια περιστατικά θα συνταγογραφούν μόνο με βάση τη γνωμάτευση του ιατρού ειδικότητας και τα αναφερόμενα σ' αυτή ιδιοσκευάσματα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της νόσου. Επί της συνταγής ο αγροτικός γιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητα του γιατρού που εξέδωσε τη γνωμάτευση και την ημερομηνία έκδοσής της. (π.χ. "Γνωμάτευση του καρδιολόγου (ονοματεπώνυμο) της 1/3/2000") (Σχετ. Π.Δ. 67/2000(Φ.Ε.Κ 58/Α)άρθρο 2 παρ.13

12.Σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.2071/92 οι ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελμα στην περιοχή ιατρικού συλλόγου με οποιαδήποτε μορφή και σχέση εργασίας ή κατέχουν θέση που απαιτείται πτυχίο ιατρικής, υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της εγκαταστάσεώς τους, εγγραφούν στα μητρώα του οικείου και μόνο ιατρικού συλλόγου. Η μη συμμόρφωσή τους αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Σχετ. το Α4/5390/19-10-1992 έγγραφο του Υ.Υ.Π &Κ.Α Δ /νση Επαγγελματιών Υγείας).

13.Οι αγροτικοί γιατροί του Α’Πε.Σ.Υ.Π. Ν.Αιγαίου, οφείλουν να γνωρίζουν ότι με τις 8/13-6-95 και 4943/1-7-02 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Σύρου, τα τηλεφωνικά τέλη των Π.Π.Ι. και των Π.Ι. θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο μέχρι ενός ορισμένου ποσού το δίμηνο και σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ποσού η διαφορά θα παρακρατείται από τις αποδοχές του γιατρού ή γιατρών που υπηρετούν σ’ αυτά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

14. Οι αγροτικοί γιατροί του Α’ Π.ε.Σ.Υ.Π Ν.Αιγαίου οφείλουν να χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τα ‘’ Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγείας ‘’ που ενδεχομένως είναι εγκατεστημένα στη μονάδα υγείας που υπηρετούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.ε.Σ.Υ.Π.

15. Αυτονόητο είναι όλα τα προαναφερθέντα δεν αναιρούν ούτε τροποποιούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις των αγροτικών ιατρών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.

Τροποποιήθηκε από Foreas
Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους
  • 8 years later...

Συµµετοχή στο πρόγραµµα εφηµεριών ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

 

Κατά τον καθορισµό του προγράµµατος εφηµεριών των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου δύναται να παρέχεται διευκόλυνση σε γονείς-ιατρούς µε παιδιά έως τεσσάρων (4) ετών, εφόσον κάνουν χρήση µειωµένου ωραρίου, .............................. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός εάν δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν επιθυµούν να τύχουν αυτής της διευκόλυνσης.

Σύνδεσμος στη δημοσίευση
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.