Jump to content

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση


tik-tak

Recommended Posts

Καλούνται οι φοιτητές

τη Δευτέρα 25/9/06 και ώρα 4-6

στο εργαστήριο πειραματικής χειρουργικής , στην αιθ.συνεδριάσεων

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 1 month later...

Υπεύθυνη: Λ.Παπαδημητρίου-Παπακώστα

Αν.Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Δηλώσεις συμμετοχής Φοιτητών από 3ο, 4ο, 5ο και 6ο έτος

Έναρξη: Δευτέρα 6/11/2006, ώρα 16:00-18:00

Τόπος: Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας

Χειμερινό εξάμηνο

Πρόγραμμα

Καρδιοαναπνευστική Ανακοπή

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ)

Στόχοι για την σωστή εκπαίδευση.

Αλυσίδα Επιβίωσης

Ομάδα Αναζωογόνησης

Βασική Υποστήριξη της Ζωής σε Ενήλικες. Αλγόριθμος

Θέση Ανάνηψης. Πνιγμονή

Κίνδυνοι για τον ανανήπτη

Α σ κ ή σ ε ι ς σ ε π ρ ο π λ ά σ μ α τ α

Απινιδισμός. Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Απινιδιστές: Χειροκίνητοι. Αυτόματοι Εξωτερικοί

Ενεργοποίηση Συστήματος Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ΕΠΙ)

Αλγόριθμος απινιδισμού.

Α σ κ ή σ ε ι ς σ ε π ρ ο π λ ά σ μ α τ α

Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής «Ενιαίος Αλγόριθμος»

Υποστήριξη της Αναπνοής

Αεραγωγός. Αερισμός στην ΚΑΑ. Εξοπλισμός

Υποστήριξη της κυκλοφορίας

Αλγόριθμοι αρρυθμιών

Φάρμακα. Υγρά. Οδοί χορήγησης

Α σ κ ή σ ε ι ς σ ε π ρ ο π λ ά σ μ α τ α

Φροντίδα μετά την Αναζωογόνηση

Θεραπευτική Υποθερμία

Α σ κ ή σ ε ι ς σ ε π ρ ο π λ ά σ μ α τ α

Αναζωογόνηση σε ειδικές καταστάσεις

Α σ κ ή σ ε ι ς σ ε π ρ ο π λ ά σ μ α τ α

Αναζωογόνηση στα παιδιά

Αναζωογόνηση στα Νεογέννητα

Α σ κ ή σ ε ι ς σ ε π ρ ο π λ ά σ μ α τ α

Ηθικοδεοντολογικά διλήμματα στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Ο χρόνος κατανέμεται κατά 40% σε θεωρεία και 60% σε άσκηση.

Εκπαιδευτικό υλικό

Προπλάσματα, Μάσκα τσέπης

Αυτοδιατεινόμενος ασκός (Ambu)

Αεραγωγοί - Στοματοφαρυγγικοί

- Ρινοφαρυγγικοί

Λαρυγγική μάσκα

Απινιδιστές - Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής

- Ηλεκτρόδια

- Χειροκίνητος Απινιδιστής

Ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Απαραίτητος εξοπλισμός

Αλγόριθμοι

Όλοι οι φοιτητές είναι αναγκαίο να γνωρίζουν οπωσδήποτε τουλάχιστον:

- Απελευθέρωση Αεραγωγού

- Εφαρμογή της Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Β-ΚΑΑ) με θωρακικές συμπιέσεις (ΘΣ):Αναπνοές σε αναλογία 30:2

- Απινιδισμό

Όσοι εκ των φοιτητών ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο

Ανακοπή/ Αναζωογόνηση

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή (δωρεάν) στα ειδικά σεμινάρια Β-ΚΑΑ που οργανώνονται κάθε τελευταία Πέμπτη του μηνός. Είναι διάρκειας 5 ωρών (15:00-20:00), πιστοποιημένα από την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών και μοριοδοτούνται με 5 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορίες: τηλ.210-6972267, www.eekaa.com.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ στη: ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

και τον ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(5ωρών)

14:45 Προσέλευση εκπαιδευομένων.

15:00 Εισαγωγή Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι και δομή του σεμιναρίου.

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της ΖΩΗΣ

15:15 Εισαγωγή στη Βασική ΚΑΑ με ενεργό συμμετοχή εκπαιδευομένων και ερωτήσεις.

Στόχοι και επιδιώξεις, συχνότητα καρδιακής ανακοπής, αναγκαιότητα απινιδισμού,

εξοικονόμηση χρόνου, αλυσίδα της επιβίωσης, κίνδυνοι για τον ανανήπτη και το θύμα.

Ερωτήσεις και ανακεφαλαίωση (χρήση slides).

Επίδειξη ΚΑΑ

Στάδιο 1: σιωπηλή επίδειξη

Στάδιο 2 : επίδειξη με σχόλια από τον εκπαιδευτή

15:15 – 16:45 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ 5 ΟΜΑΔΕΣ για την εκπαίδευση στα στάδια 3 και 4 (όλοι οι εκπαιδευτές).

Πρακτική άσκηση 1: Εκτίμηση θύματος, κλήση βοήθειας, απελευθέρωση αεραγωγού,

έλεγχος αναπνοής, επιβεβαίωση καρδιακής ανακοπής, κλήση 166, 30 θωρακικές συμπιέσεις,

εμφυσήσεις, 30:2.

-Επίδειξη από τον εκπαιδευτή με σχόλια από εκπαιδευόμενους.

-Οι εκπαιδευόμενοι εφαρμόζουν τον αλγόριθμο και σχολιάζουν ο ένας τον άλλον.

16:45 – 17:00 Επίδειξη της θέσης ανάνηψης

Στάδιο 1: Σιωπηλή επίδειξη από τον εκπαιδευτή

Στάδιο 2 : Επίδειξη με σχόλια από τον εκπαιδευτή

17:00 – 17:30 Ταξινόμηση σε ομάδες.

-Πρακτική άσκηση 2 (θέση ανάνηψης)

-Πρακτική άσκηση 3 (βασική ΚΑΑ)

17:30 – 17:45 Διάλειμμα - Καφές

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΙΣΜΟΣ

17:45– 18:15 Εισαγωγή στον αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή (ΑΕΑ), χρησιμοποίηση διαφανειών.

Επίδειξη αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ( όλο το σεμινάριο θα συνεχιστεί σε ομάδες).

18:15 – 19:30 Εξοικείωση με τον ΑΕΑ. Πρακτική άσκηση.

-Επεξήγηση και συζήτηση των βασικών λειτουργιών του ΑΕΑ

-Εξοικείωση με την μπαταρία, τα ηλεκτρόδια

-Επεξήγηση των τριών βημάτων χρήσης του:

1.επιβεβαίωση καρδιακής ανακοπής

2.έναρξη λειτουργίας και σύνδεση ηλεκτροδίων απινιδιστή

3.εφαρμογή οδηγιών απινιδιστή.

-εκπαίδευση στη χρήση βοηθημάτων αεραγωγού (μάσκα και αυτοδιατεινόμενος ασκός)

-εκπαίδευση στο πρωτόκολλο ΑΕΑ ανά ζεύγος

-απλά σενάρια Απινιδισμού

19:30 – 20:00 Συζήτηση

-έμφραγμα μυοκαρδίου: συσχέτιση με αιφνίδιο θάνατο, σημασία αναγνώρισης και έγκαιρης

αντιμετώπισης

-θέματα ασφάλειας

-ιατρονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τις ομάδες και τη χώρα

-συντήρηση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή

20:00 Λήξη του Σεμιναρίου

Επίσης, μπορούν να παρακολουθήσουν το 2ο Συμπόσιο την ΕΕΚΑΑΝ που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2006 (8:30-14:30) στο Αμφιθέατρο Μεγάρου Διοικητού "Θ.Β.Καρατζά" της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Αιόλου 82-84, Αθήνα (ελεύθερο συμμετοχής) με μοριοδότηση.

Η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου "ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ" διατίθεται από την Ιατρική Σχολή (Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, τηλ.210-6714371)

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Προσωπικά, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην κ.Παπαδημητρίου-Παπακώστα.

Είναι η πρώτη από τα ΔΕΠ της σχολής, που ενδιαφέρθηκε και ανάρτησε ανακοίνωση σε αυτό το site, μετά από περίπου 3 χρόνια λειτουργίας του, και με αναγνωρισμένη την επισκεψιμότητα του από πολλούς συμφοιτητές μας.

(ελλείποντος βεβαίως ενός επίσημου site με ανακοινώσεις της σχολής)

Μακάρι να ενδιαφέρονταν έτσι και άλλα μέλη ΔΕΠ...

@mixmavros : "Το κτίριο βρίσκεται πισω από το Λαικό, διπλα στα γήπεδα. Η εισοδος είναι ακριβώς απέναντι από την "Κρήτη" (τη ψαροταβέρνα ). Μπαίνεις στο πρώτο κτίριο δεξία. Η αίθουσα βρίσκεται στον πρώτο οροφο. ¨

(από το μέλος monro στο topic ΚαΡδΙοΑνΑπΝεΥσΤιΚη ΑνΑζΩοΓοΝηΣη)

Τροποποιήθηκε από Foreas
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τα 2 πρώτα ; :o Αυτή τη Δευτέρα έγινε το πρώτο... και φαντάζομαι κάθε Δευτέρα.

Έγιναν τρία μαθήματα ήδη, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Εγώ πληροφορήθηκα τυχαία και άκαιρα, οπότε παρακολούθησα μόνο της Τετάρτης.

Υπολείπονται 4 ακόμη μαθήματα, που θα γίνουν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 4:00-6:00μμ.

Δεν είναι υποχρεωτικές οι παρουσίες, αλλά αξίζει η παρακολούθηση. Και οι εισηγήσεις ήταν περιεκτικές και πρακτική εξάσκηση κάναμε όλοι, ένας- ένας, σε πρόπλασμα.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις:

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας

κα Μερτίρη Χαρούλα τηλ.:2107462500

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 3 weeks later...

Λοιπόν,

-οι παρουσίες δεν ήταν υποχρεωτικές και ούτε έγινε λόγος για bonus στο βαθμό.

-όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην εξέταση, αρκεί να δηλώσουν στη γραμματεία. Νομίζω πως δέχονται και τηλεφωνικά δηλώσεις.

-το βιβλίο έχει αρχίσει να μοιράζεται από τις εκδόσεις Βήτα.

-η καθηγήτρια μας διαβεβαίωσε ότι οι 10 ερωτήσεις, που θα βάλει, θα είναι απλές, οι απαντήσεις βραχύτατες και γνωστές από τις παραδόσεις. Για όσους δεν παρακολούθησαν τα μαθήματα, αρκεί να διαβάσουν από το βιβλίο τις επικεφαλίδες, που η ίδια έχει ποστάρει στο greekmeds σαν πρόγραμμα μαθημάτων.

Ψάξε να βρεις το αντίστοιχο post στα κατ' επιλογήν μαθήματα.

Τώρα αν ενδείκνυται για βαθμό... παντού υπάρχει ένας μύθος! (γενικά λέγεται ότι προσφέρεται)

Καλή επιτυχία

emarright στις 12 Δεκεμβρίου, 4-6 μμ,

στο αμφιθέατρο της Μικροβιολογίας!

Τροποποιήθηκε από tik-tak
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 4 months later...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτηταί που έχουν δηλώσει το κατ΄ επιλογήν μάθημα:

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

την Tετάρτη 02/05/2007 ώρα 17:00 στο:

Αμφιθέατρο Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή (Γουδή)

• Θεωρία

• Ασκήσεις

Λόγω του μεγάλου αριθμού των φοιτητών , του συντόμου χρόνου εκπαίδευσης και της σημασίας των ασκήσεων είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας.

Τετάρτη 02/05/2007 17:00-19:00

Πέμπτη 03/05/2007 16:00-18:00

Παρασκευή 04/05/2007 16:00-18:00

Δευτέρα 07/05/2007 17:00-19:00

Τρίτη 08/05/2007 16:00-18:00

Η υπεύθυνη του μαθήματος

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

Αν. Καθ. Αναισθησιολογίας

Τροποποιήθηκε από Λ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Όταν έδωσα το χειμώνα ήταν σύντομης ανάπτυξης... Δε θυμάμαι θέματα, αλλά οι φίλοι μου που είχαν διαβάσει είπαν ότι ήταν αναμενόμενα και ΣΟΣ... είχαν βάλει κυρίως αλγοριθμο ΚΑΑ και κάτι άλλα που το βιβλίο τα είχε με κουκίδες ή α.β.γ.δ κλπ... Σε φώτισα... :P

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Μερικά θέματα από τις εξετάσεις τον περασμένο Δεκεμβρη

-Ορισμός καρδιακής ανακοπής

-Ορισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

-Αλυσίδα επιβίωσης σε ενηλίκους

-Αλυσίδα επιβίωσης σε παιδιά

-Ποιο είναι το ποσοστό του οξυγόνου στον εκπνεόμενο αέρα

-Πώς ελέγχουμε το επίπεδο συνείδησης

-Ποιοι είναι οι απινιδώσιμοι ρυθμοί

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Στο παρακάτω λινκ θα βρείτε τις παρουσιάσεις που έγιναν στο αμφιθέατρο. Είναι αρχεία .ppt (powerpoint) και έχουν μέγεθος περίπου 12mb.

λινκ

Για τις εξετάσεις αν ξέρουμε αυτά είμαστε παραπάνω από καλυμμένοι (βασικά για το 10 πρέπει να ξέρουμε τα βασικά από αυτά).

edit: Αυτά θα είναι χρήσιμα και για αυτούς που θέλουν να δώσουν BLS, ATLS, APLS κλπ ;)

Τροποποιήθηκε από mixmavros
Ανανεώθηκε το λινκ.
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

συγκεντρωθηκαν οι πληροφορίες για αυτο το μάθημα

στο ποστ #56 του καρφιτσωμένου τοπικ

Πληροφορίες για τα επιλεγόμενα

-------------------------

ευχαριστώ πολύ  ,mixmavros !

για το report και το λινκ

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

[...Μερικά θέματα από τις εξετάσεις τον περασμένο Δεκεμβρη (2006):

-Ορισμός καρδιακής ανακοπής

-Ορισμός καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης

-Αλυσίδα επιβίωσης σε ενηλίκους

-Αλυσίδα επιβίωσης σε παιδιά

-Ποιο είναι το ποσοστό του οξυγόνου στον εκπνεόμενο αέρα

-Πώς ελέγχουμε το επίπεδο συνείδησης

-Ποιοι είναι οι απινιδώσιμοι ρυθμοί...]

από το μέλος moro

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΥΤΟ ?

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!

Πρέπει να το ανοίξεις με το winrar (το κατεβάζεις από εδώ). Από εκεί και πέρα αν έχεις το MS Office ή το OpenOffice το ανοίγεις ανάλογα.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η ύλη είναι σελ.: 19-25, 67-78, 83-87, 91-124, 139-152, 161-188, 196-210, 215-218.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα θέματα όπως είπε και ο mixmavros μπαίνουν από αυτά που κάναμε στο μάθημα δηλαδή καλύτερα να διαβάσετε από τις παρουσιάσεις. Το είπαν ξεκάθαρα και στις παραδόσεις.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Θα γραψω οσα θυμαμαι στο περιπου και απο τις 3 ομαδες...Οποιος θυμαται ας συμπληρωσει

 • Τι περιλαμβανει η βασικη υποστηριξη της ζωης(τους 3 κρικους της επιβιωσης ηθελε)
 • Απινιδωσιμοι και μη τυποι αρρυθμιας στην Κ.Α.
 • Διαφορα καρδιομετατροπης-απιδιδισμου
 • α δρασεις επινεφρινης
 • β δρασεις επινεφρινης
 • ενδειξεις χορηγησης αμιωδαρονης
 • Οδοι χορηγησης φαρμακων κ ποια η προτιμοτερη
 • Θεραπευτικη υποθερμια
 • Πως επιτυγχανουμε απελευθερωση αεραγωγου
 • Θεραπεια ασθματος
 • Ποια κακοηθης αρρυθμια οδηγει συχνοτερα σε Κ.Α.(..?)
 • Αναστρεψιμα αιτια Κ.Α.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Καλημερα και απο μενα!

να κανω μερικές προσθήκες στα ανωθεν θέματα!

1. Ενδείξεις χορήγησης ατροπίνης

2. Τι υγρα προτιμάμε να δώσουμε σε θύματα ΚΑ

3. Ποια κατηγορία φαρμακων χορηγούμε ενδοτραχειακα. δωστε 2 παραδειγματα τετοιων φαρμακων

4. Συχνότητα ΘΣ σε ΚΑΑ

5. Αναλογια ΘΣ και Αναπνοων σε Β-ΚΑΑ

6. Τι κανουμε αφου διαπιστώσουμε οτι ο ασθενης δεν αναπνεει;

7.οσον αφορα την θεραπευτικη υποθερμια ζητουσε ενδειξεις της και για το ασθμα την αρχική θεραπεια

αυτα προς το παρον, αν θυμηθω και αλλα θα επανελθω, αν και πιστευω οτι εχει καλυφθει η εξεταση.

Γενικα παντως, τα πραγματα ηταν πολυ χαλαρα, και οι απαντησεις που ζητουσαν ηταν πολυ συντομες.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Τελικά ναι, το βιβλίο αρκεί αλλά επειδή τελικά η ύλη δεν είναι όπως μας την έδωσε. Λέει ότι περιλαμβάνονται και τα κεφάλαια από τα οποία αναφέρει μόνο την πρώτη σελίδα στην ύλη που μας έδωσε. Συγγνώμη δεν το είχα καταλάβει οπότε είχα δει ότι δεν ταυτίζεται η ύλη του βιβλίου με τις παραδόσεις για αυτό είπα ότι πρέπει να διαβάσει κανείς από σημειώσεις. Ελπίζω να μην δημιούργησα κάποιο πρόβλημα!

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

πάντως εγω διαβασα τα powerpoint που ειχε στο λινκ και συμπλήρωσα και με τις ερωτήσεις που επίσης υπάρχουν στο σαιτ από την προηγούμενη εξεταστική και κάλυπταν 100% για τα θέματα που έπεσαν, πιστεύω πάντως οτι ακόμα κι αν διαβάσετε από το βιβλίο να δείτε οπωσδήποτε τα power point για να επικεντρωθείτε στα σημαντικά.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 weeks later...

Θέματα που έπεσαν:

Ενδείξεις αμιωδαρόνης

Χαρακτηριστικά ΚΜ

αλυσίδα επιβίωσης

Αναστρέψιμα αίτια ΚΑ

Ενδείξεις ατροπίνης

α δράση επινεφρίνης

Τι είναι ο προθανάτιος ρόγχος

Έλεγχος συνείδησης θύματος ΚΑ

Απινιδώσιμοι και μη απινιδώσιμοι ρυθμοί

Ενδείξεις Θεραπευτικής Υποθερμίας

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 6 months later...

ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΣΗΜΕΡΑ,ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ,ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ,ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ....

ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ.

ΥΛΗ:ΣΕΛ 20-34

62-131

152-156

175-214

ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΗΤΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ 16/1/08, 16.00-18.00,

ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Τροποποιήθηκε από tik-tak
Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 5 weeks later...

Στις 16-1-08, οι εξετάσεις έγιναν ως συνήθως με δέκα θέματα σύντομης ανάπτυξης. Υπήρχαν δύο ομάδες θεμάτων.

Μερικά από τα θέματα (όσα θυμάμαι), ανακατεμένα και από τις δύο ομάδες:

-Ποιο το συχνότερο φάρμακο που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με ΚΑ;

-Ποια κατηγορία φαρμάκων μπορούν να χορηγηθούν ενδοφλέβια;

-Ποιες είναι οι απινιδώσιμες και ποιες οι μη απινιδώσιμες αρρυθμίες;

-Ποια η συχνότερη εξωνοσοκομειακή αρρυθμία που οδηγεί σε ΚΑ;

-Τι ονομάζουμε αγωνιώδη αναπνοή;

-Ποιοι οι 4 κρίκοι της αλυσίδας της επιβίωσης;

-Τι είναι η καρδιακή ανακοπή;

-Ποια τα μέλη της ομάδας αναζωογόνησης;

-Πώς ελέγχεται η συνείδηση του θύματος ΚΑ;

-Αναστρέψιμα αίτια ΚΑ.

-Ενδείξεις ατροπίνης.

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

 • 2 months later...

Οι εξετάσεις του μαθήματος για όσους το έχουν δηλώσει το εαρινό εξάμηνο θα γίνουν την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Η ύλη που δόθηκε είναι οι σελίδες: 20-34, 68-82, 92-131, 139-142, 152-156, 184-187, 196-201, 216-229

Link to comment
Μοιράσου σε άλλους δικτυακούς τόπους

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Δημιουργία νέας...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.