Jump to content

Όλη η δραστηριότητα

Αυτή η ροή ανανεώνεται αυτόματα     

 1. Χτες
 2. Off-topic αλλά τέλος πάντων: συζητούσαμε πριν ένα μήνα στο γραφείο ποίους τομείς θα ιδιωτικοποιήσει πρωτους-πρωτους ο Κούλης στο τέλος του covid-era και είχα πει αυθόρμητα: την υγεία. Ότι οι υπουργικές παρόλες περί "στήριξης του δημοσίου συστήματος υγείας" λέγονται για τα κορόιδα τα γιατρουδάκια και νοσηλευτές που τότε "έβαζαν πλάτη" και για τους αιωνίως αφελείς boomers που τα εχουν χάσει λόγω ηλικίας. Ότι το σχέδιο για ΣΔΙΤοποιηση της δημόσιας υγείας συνεχίζεται κανονικά. Το υπενθύμισε ο Κυριάκος χτες στη συνέντευξη του. Μπράβο Κυριάκο, στειλτους τώρα το λογαριασμό της "σωτηρίας".
 3. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΗΦ1465ΦΥΟ-ΩΘ7 ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ιατρών υπαίθρου α) Εκπλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου Σύμφωνα με ............... υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ορίζεται δωδεκάμηνη και διαρθρωμένη ως εξής: ένας (1) μήνας για εκπαίδευση στο νοσοκομείο αναφοράς και έντεκα (11) μήνες θητείας στο Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας. Σύμφωνα με ......... οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου μετά τον διορισμό τους τοποθετούνται υποχρεωτικώς τον πρώτο μήνα της θητείας τους στο Νοσοκομείο Αναφοράς για εκπαίδευση πριν την τοποθέτησή τους στα Περιφερειακά Ιατρεία ή Κέντρα Υγείας. Η υποχρεωτική μηνιαία πρακτική άσκηση δεν ισχύει για τους ιατρούς που έχουν ασκηθεί πέραν του ενός μηνός σε οποιαδήποτε ειδικότητα σε αναγνωρισμένα τμήματα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού και ως εκ τούτου η υπηρεσία υπαίθρου για αυτούς έχει διάρκεια έντεκα (11) μήνες (ιατροί μη υπόχρεοι προεκπαίδευσης ενός μηνός). Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι οπλίτες ιατροί που τοποθετούνται ............. Στην περίπτωση που ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου τοποθετείται για συμπλήρωση αυτής, θα πρέπει η προηγούμενη θητεία και το υπόλοιπο προςσυμπλήρωση χρονικό διάστημα, να αθροίζουν δώδεκα (12) μήνες (εκτός των ιατρών της προηγούμενης παραγράφου-ιατροί μη υπόχρεοι προεκπαίδευσης ενός μηνός). β) Άγονες και προβληματικές περιοχές και άγονα Περιφερειακά ιατρεία Η αριθ.πρωτ.Γ4γ/Γ.Π.οικ.91866/27-11-2018 Κ.Υ.Α. «Χαρακτηρισμός Περιφερειακών Ιατρείων, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά» (Β΄ 5570), αφορά μόνο τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ύψους 400€ για ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεους και επί θητεία, που διορίζονται στα Π.Ι. και Κ. Υ. που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν. Ως εκ τούτου οι βεβαιώσεις υπηρεσίας υπαίθρου που χορηγούνται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τα Κέντρα Υγείας στους ιατρούς υπαίθρου όσο αφορά στο χαρακτηρισμό ως άγονου του ΠΙ ή του ΚΥ που υπηρέτησε ο ιατρός, αυτές θα βασίζονται είτε στο π.δ.131/1987 (Α΄ 73) όπως ισχύει είτε στις εκάστοτε αποφάσεις και σε καμία περίπτωση στην προαναφερόμενη απόφαση. γ) Διαμονή ιατρών υπαίθρου Σύμφωνα με .......... ορίζεται ότι : «Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου μπορεί να χορηγείται άδεια διαμονής σε αυτόν εκτός της έδρας του υγειονομικού σταθμού, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί στοιχειώδης προϋποθέσεις διαμονής.» δ) Άδεια ανατροφής τέκνου Η χρονική διάρκεια της άδειας ανατροφής τέκνου ορίζεται ρητά στην ....... στην οποία αναφέρεται : «Οι άδειες για ανατροφή τέκνου, που προκύπτουν από το συμψηφισμό σε ημέρες του μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες για τέκνα ηλικίας μέχρι δύο (2) ετών (2 ώρες Χ 22 ημέρες) και κατά μία (1) ώρα (1 ώρα Χ 22 ημέρες) για τέκνα από δύο έως τεσσάρων ετών και μέχρι τη λήξη της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.» Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας εννέα (9) μηνών. ε) Οπλίτες πτυχιούχοι ιατρικής Οι οπλίτες πτυχιούχοι ιατρικής που τοποθετούνται σε κενές θέσεις Περιφερειακών Ιατρείων, Κέντρων Υγείας και Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών σύμφωνα με............., και η τοποθέτηση τους γίνεται κατόπιν έκδοσης Κ.Υ.Α., θα πρέπει να παραμένουν στη θέση και μόνο στην οποία τοποθετούνται. Τυχόν μετακίνησή τους θα αφορά στην κάλυψη της εξυπηρετούμενης από το Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο περιοχής
 4. Το πρόγραμμα ανέβηκε στην ιστοσελίδα της Γραμματείας. Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων Απριλίου-Μαΐου 2020
 5. Καλησπέρα. Σε αποτελέσματα για μόνιμους ιατρούς, συνάδελφος στην στήλη του αγροτικού έχει την ένδειξη ΝΑΙ αλλά με μηδενική μοριοδότηση(ενώ οι υπόλοιποι έχουμε 10 ή 50 μόρια). Τι θέλει να πει ο ποιητής κατά τη γνώμη σας;
 6. Η Δημητρούλα πρέπει να έχει προβλήματα κατανόησης κειμένου. Άλλα να διαβάζει και άλλα να σχολιάζει. Εκτός και αν της τα υπαγορεύσανε πάλι.... https://www.healthreport.gr/%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-43-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc/ Σαφείς κανόνες λειτουργίας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα δημόσια νοσοκομεία με ανεξάρτητο προσωπικό αλλά και άρτιο εξοπλισμό, ζητούν 43 Υπεύθυνοι και Διευθυντές στα επείγοντα. Με επιστολή τους στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ζητούν να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα που υπάρχου στα ΤΕΠ, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Άλλωστε από τα ΤΕΠ περνούν σχεδόν όλοι οι ασθενείς που φθάνουν στο ΕΣΥ πριν καταλήξουν σε κάποια κλινική για νοσηλεία. Οι 43 υπεύθυνοι των ΤΕΠ διάφορων νοσοκομείων, ζητούν μεταξύ άλλων το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να απασχολείται αποκλειστικά στα επείγοντα, να διασυνδεθούν τα επείγοντα τόσο με το ΕΚΑΒ -ΚΕΠΥ, όσο και με τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των περιστατικών. Άλλωστε σήμερα στα επείγοντα το προσωπικό απασχολείται και σε κλινικές, αφού τα ΤΕΠ δεν έχουν γίνει ακόμη αυτόνομα, όπως έχουν δεσμευτεί τόσο οι νυν υπουργοί της ΝΔ, όσο και οι πρώην του ΣΥΡΙΖΑ.
 7. https://www.koutipandoras.gr/article/resital-aytarhismoy-apo-ti-sofia-nikolaoy-tin-idia-stigmi-poy-mila- ## no greeklish please! ## - ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika - fragolevantika grapste kalytera ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika - agglika --nomimotita?fbclid=IwAR1eXxSuSRIKA1Q7rIKV1_YYysXsTiOWNswV3AM6nJBFNW9Qb-tkZ0WvEjo https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/323074_xana-se-apergia-peinas-o-kratoymenos-foititis-basilis-dimakis?fbclid=IwAR0jcM8pt-PsdDn5N5ye45HT745qygiZbllFQuGfPb6ZFb3fE3UsJBrDIR8 Δημήτρης Χριστόπουλος Χθες στις 2:29 μ.μ. · "Ο ΔΗΜΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ". Έτσι έγραφε στα τέλη του 18ου αιώνα, ο υπερσυντηρητικός πολέμιος της Γαλλικής Επανάστασης, ο Joseph De Maistre για να θυμίζει πόσο σημασία έχει η τιμωρία και η εκδίκηση του κράτους απέναντι στις δοξασίες περί χειραφέτησης που ενέπνευσαν τις μάζες σαν γκρέμισαν τα κάτεργα της Βαστίλης. O De Maistre θεωρούσε ότι αυτές οι ιδεολογίες θα διαλύσουν την τάξη, την κοινωνία, την οικογένεια, την θρησκεία, τους πυλώνες δηλαδή της παραδοσιακής κοινωνίας. Το ότι "ο δήμιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας" μας θυμίζει σήμερα η γενική γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής Σοφία Νικολάου με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον κρατούμενο απεργό πείνας Βασίλη Δημάκη. Μας το θυμίζει διότι η ίδια ενσαρκώνει τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας που επιθυμεί. Η γγ αντεγκληματικής πολιτικής θα στιγματίσει ανεξίτηλα εμάς και το πολίτευμά μας αν το καταφέρει. Ο Δημάκης πρέπει να σωθεί. Μας αφορά όλους. Kostas Vaxevanis 18 ώρες · Η κυρία είναι ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής και θεωρητικά πιστεύει στη νομιμότητα, το σωφρονισμο και την επανένταξη στην κοινωνία. Φαντάζομαι και στην αριστεία που εκ των πραγμάτων εκφράζει ο Βασίλης Δημάκη. Πρακτικά εκφράζει συμπεριφορά εκδικητικού και αγράμματου χωροφύλακα που ψάχνει κάποιον να δείρει #VDimakis Πυρά Ακρίτα σε Μητσοτάκη για Β. Δημάκη: Αν πεθάνει, το κρίμα στο λαιμό σας! Με ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα στέλνει το δικό της μήνυμα εναντίον του πρωθυπουργού, σχετικά με την υπόθεση του κρατούμενου - φοιτητή, Βασίλη Δημάκη. Η δημοσιογράφος Έλενα Ακρίτα καταδεικνύει τον πρωθυπουργό ως υπεύθυνο για το τραγικό αδιέξοδο στην υπόθεση του Βασίλη Δημάκη. «Κύριε Πρωθυπουργέ εμείς δεν ξέρουμε καμία Σοφία Νικολάου, εσείς βάλατε αυτό (το) πράμα - γιατί άνθρωπος δεν είναι - σε αυτή τη θέση.. Αν πεθάνει ο Βασιλης Δημάκης το κρίμα στο λαιμό σας! #VDimakis #Βασίλης_Δημάκης», γράφει η δημοσιογράφος. Παυλος Πολακης 17 ώρες · Η δικιά σου «στραβή» κυρία Νικολαου της Αντιεγκληματικής πολιτικής ,είναι πρώτα απ όλα το ΣΚΑΝΔΑΛΟ με την Απολύμανση και τα αντισηπτικά των φυλακών που έκανες απευθειας ανάθεση σε εταιρεία που ιδρύθηκε τρεις μέρες πριν ,η στην άλλη εταιρεία που άλλαξε το καταστατικό της 9 μέρες πριν και από διοργάνωση συνεδρίων ασχολήθηκε και με απολυμανσεις-απεντομωσεις!!!!!!ΤΟΧΟΥΜΕ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΤΡΑΒΗ»ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΚΟΥΦΗ»!!! Ιδεοληψία και εκδικητικότητα έχετε εσείς που δεν αφήνετε ένα νέο άνθρωπο,όντας φυλακισμένο, να σπουδάσει . Αισχρή και εμετική η ανάρτηση σου ,αλλά όλα εδώ πληρώνονται !!
 8. Dimitris Soultas 18 ώρες · Η Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, που έχει κάνει τα πάντα ώστε ο κρατούμενος Βασίλης Δημάκης να μη συνεχίσει τις σπουδές του, πουλάει ύφος και πνεύμα κάνοντας άκυρους και αστείους συμψηφισμούς... με το Μάτι. Είναι ο ορισμός της χυδαιότητας υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι προτιμούν αντί να απαντούν επί της ουσίας (ειδικά όταν κινδυνεύει η ζωή ενός ανθρώπου), να κάνουν αναρτήσεις σαν κομματικά τρολ. Ας μας εξηγήσει ποιοί είναι οι ιδεοληπτικοί. Ο δάσκαλος του Δημάκη στη φυλακή; Οι καθηγητές του στο ΕΚΠΑ; Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών; Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα που θεωρούν ότι όταν ένας κρατούμενος θέλει να γυρίσει σελίδα και να σπουδάσει το τελευταίο που πρέπει να κάνεις ως Πολιτεία είναι να τον εκδικείσαι; Και μόνο γι αυτή την ανάρτηση θα έπρεπε να της ζητηθεί η παραίτησή της.
 9. Ταπεινός και καταφρονεμένος...... Υπενθυμίζεται πως στη δήλωση του 2018 ο κ. Παπαδημούλης δήλωσε πως: -Είναι δικαιούχος και συνδικαιούχος με τη σύζυγό του και τα παιδιά του σε 22 τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με καταθέσεις ‪834.346,47 ευρώ. Ο μεγαλύτερος εξ’ αυτών είναι κοινός προθεσμιακός λογαριασμός με τη σύζυγό του, ύψους ‪509.487,75 ευρώ. -Η σύζυγος του ευρωβουλευτή είναι συνδικαιούχος μαζί με τον αδερφό της σε προθεσμιακό τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας της με υπόλοιπο ‪354.251,39 ευρώ. -Στην προηγούμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης οι τραπεζικές καταθέσεις του κ. Παπαδημούλη ήταν της τάξης του ‪1.094.550,12 ευρώ. -Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019 (χρήση 2018) τα προσωπικά εισοδήματά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανήλθαν σε ‪257.245,21 ευρώ και της συζύγου του σε 30.804,13 ευρώ. -Προχώρησε στην εκποίηση επενδυτικών τίτλων με την αξία πώλησής τους να ανέρχεται στα ‪365.858,61 ευρώ. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η αξία αποτίμησης των 21 τίτλων μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων, που διέθετε στο τέλος του συγκεκριμένου οικονομικού έτος το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έφτανε τα ‪593.916,89 ευρώ. -Το 2018 ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αύξησε την ακίνητη περιουσία του αγοράζοντας 6 διαμερίσματα έναντι ποσού ‪239.500 ευρώ. Πρόκειται για διαμερίσματα στην Αθήνα (70,80 τμ, 70τμ, 96τμ, 67τμ, 67τμ, 92τμ). -Παράλληλα, αγόρασε άλλα 2 διαμερίσματα στην Αθήνα εμβαδού 143,12 τμ και 196,80 τμ αντίστοιχα έναντι του συνολικού ποσού των ‪121.500 ευρώ, τα οποία και μεταβίβασε ως γονική παροχή την ίδια χρονιά στα 2 παιδιά του. Και τα 8 διαμερίσματα αγοράστηκαν από τον κ. Παπαδημούλη σε τιμές μικρότερες της αντικειμενικής αξίας τους.
 10. Καλησπέρα συνάδελφοι , είμαι φοιτήτρια ιατρικής στο 5ο έτος και καθώς ολοκληρώνω σιγά σιγά τις σπουδές μου με προβληματίζει έντονα η επιλογή ειδικότητας κυρίως λόγω της ατελείωτης αναμονής στην Ελλάδα. Σκεφτόμουν την δερματολογία σαν μια από τις επιλογές μου αλλά βάση των όσων μαθαίνω είναι μια από τις πιο περιζήτητες ειδικότητες και η αναμονή το λιγότερο 6 χρόνια. Έχω και το εξωτερικό σαν εναλλακτική βέβαια. Γνωρίζετε βάση των τωρινών δεδομένων ποια είναι η κατάσταση τόσο σε Ελλάδα και εξωτερικό και σε ποιες χώρες θα μπορούσα να απευθυνθώ για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ? ( Μιλάω αγγλικά και γαλλικά ) Σας ευχαριστώ πολύ!
 11. Last week
 12. Petros Damianos..... Ο Βασίλης,όπως θα διαβάσετε παρακάτω, μας χαιρέτησε, μας ευχαρίστησε και μας...αποχαιρέτησε... ξεκινώντας ΛΕΥΚΗ απεργία... Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν μας...Στ αυτιά μου βουίζουν τα λόγια του συνηγόρου του Thanasis Kampagiannis στην αγωνιώδη μεσημεριανή τηλεφωνική επικοινωνία μας, αμέσως μόλις με ενημέρωσε για την απόφαση του Βασίλη "έχουμε να διαχειριστούμε και την απελπισία του"...Κι όσοι τον γνωρίζετε, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά τα λόγια...Ο Βασίλης έχει δώσει πολλούς αγώνες με μεγαλύτερο αυτόν απέναντι στον εαυτό του, για μια ζωή ισότιμη δίπλα και μέσα στη κοινωνία...Στις 11/5 πείστηκε να σταματήσει τη δεύτερη λευκή απεργία μέσα σε 15 μέρες. Ο λόγος; το δελτίο τύπου της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στις 10/5. Τόσο εγώ όσο και ο συνήγορός του θεωρήσαμε ότι ήταν έγκυρο ένα θεσμικό κείμενο και τον πείσαμε να διακόψει την απεργία...Δυστυχώς, πέσαμε έξω... Δυστυχώς...Απ όλα όσα δεν έγιναν...αυτο που με πληγώνει περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν βρέθηκε ένα laptop ή ένα tablet με μια σύνδεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων του... Αλληλεγγύη στον κρατούμενο φοιτητή Βασίλη Δημάκη Χθες στις 7:57 μ.μ. · Μετά την διάψευση όλων των υποσχέσεων του Υπουργείου, τη συνέχιση του αποκλεισμού του από την εκπαιδευτική διαδικασία εδώ και δύο εβδομάδες, λόγω αδυναμίας εύρεσης ενός υπολογιστή (!) και μιας συνδεσης στο internet (!), και τη σημερινή μη μεταγωγή του στη Δ' Πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού κατόπιν λήξης του 14ήμερου, ο Βασίλης Δημάκης μας έστειλε την παρακάτω δήλωση. Δεν έχει πλέον μαζί μας καμία άλλη επικοινωνία. Δήλωση Βασίλη Δημάκη, 23/05/2020 Σήμερα 23/05/2020 διανύω την 29 ημέρα καραντίνας, 14 στα Γρεβενά και 15 στα υπόγεια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού και όχι στο κελί μου όπως θα έπρεπε και υποσχέθηκε, η θλιβερή Σοφία Νικολάου. Κοροϊδεύοντας πρώτα απ’ όλα εμένα κι έπειτα όσους-ες στήριξαν τον αγώνα μου για ισότιμη εκπαίδευση κατά την κράτηση. Όπως είναι γνωστό σε καμία καραντίνα δεν ήμουν σε αυτές τις 15 μέρες , όπως ακριβώς συμβαίνει με την ανοχή της εδώ διευθύντριας του Κ2 αφού έχει καταγγελθεί πλέον επίσημα και στην κ. Νικολάου αλλά και στην επόπτρια του συγκροτήματος Κορυδαλλού Κα. Νταγιάντα εγγράφως, όπως ακριβώς συμβαίνει, συνεχίζω, και στις γυναικείες φυλακές ακριβώς από πάνω μας αφού σε ένα κελί καραντίνας τοποθετούνται καθημερινά νέες κρατούμενες στον ίδιο χώρο με τις ήδη υπάρχουσες. Με λίγα λόγια στοιβάζονται σε ένα χώρο χωρίς την τήρηση των γνωστών σε όλους μας πια υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οπότε Κύριε Τσιόδρα, τι έχετε να πείτε για τα παραπάνω; Που έχετε πετσοκόψει τον ήδη εξουθενωμένο λαό στα πρόστιμα των 150 ευρώ; Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια, δεν διαφοροποιείται εκ της ιδιότητας που έκαστος φέρει. Όλα τα παραπάνω, με μια επίσκεψη ενός άμεμπτου εισαγγελέα, είναι άμεσα διαπιστώσιμα. Επειδή από πάντα ένα κι ένα ίσον δύο ή μας δουλεύετε όλους τους πολίτες ψιλό γαζί ή η αξία της ζωής των κρατουμένων δεν εξισώνεται επ’ ουδενί με των υπολοίπων πολιτών. Τα παραπάνω θεωρήστε τα ως «κύκνειο άσμα» από τον γράφοντα… Όλη αυτή η ταλαιπωρία δίχως τέλος που περνώ από τις 16/04/2020, ο εκδικητικός βασανισμός μου μέχρι κι ετούτη τη στιγμή που γράφω τη δήλωση αποχής μου απ’ τα πάντα, ο εμπαιγμός και η κοροϊδία μου από την Γ.Γ Εγκληματικής πολιτικής με οδήγησαν εκεί που απευχόμουν να οδηγηθώ, στην πλήρη αποθάρρυνση μου από την εκπαιδευτική διαδικασία και απ’ όλα από όσα μόχθησα μέχρι τώρα με τον μηδενισμό της στήριξης τόσων ανθρώπων, πολιτών, φορέων, ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθηγητών, συμφοιτητών, καλλιτεχνών και άλλων από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της κατάπτυστης Νικολάου με τους στοχευμένους και πονηρούς χειρισμούς της. Αρνούμαι ως βαθιά Δημοκράτης να γίνω μέρος των σαδιστικών της σχεδίων. Ο άνθρωπος, κυρία Νικολάου, πεθαίνει μια φορά και όχι δύο-τρείς-τέσσερις και δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα εσείς σχεδιάζετε. Δεν θα σας δώσω τη χαρά. Με τις φασιστικές σας Γκεμπελικού περιεχομένου μεθόδους εκτελέσατε οτιδήποτε δημοκρατικό ζούσε μέσα μου, κι όπως σας έχω πει και παλαιότερα για κανένα λόγο δεν θα με μετατρέψετε - και ειδικά εσείς που δεν σας υπολήπτομαι - σε κάτι που εσείς θα θέλατε προς επίρρωση των κατάπτυστων προηγούμενων και ενίοτε ανορθόγραφων δελτίων τύπου του Υ.Π.Π. σίγουρα δεν είμαι ο άνθρωπος που η Σοφία Νικολάου (ή πινόκιο) θα βγάλει όλα τα απωθημένα και τα ψυχικά τραύματα της επάνω μου, είμαι πολύ λεύτερος παρά την μακρόν κράτηση μου για να δεχτώ και δη μάλιστα σε δημόσια θέα κάτι τέτοιο, είμαι φύσει ελεύθερο ον και τηρώ το δικαίωμα μου στην αυτοδιάθεση. Από τα προρρηθέντα συμφραζόμενα, παραιτούμαι από την εκπαιδευτική διαδικασία γιατί κουράστηκα, απηύδησα και απογοητεύτηκα παντελώς. Σοφία Νικολάου είσαι ένας παλιάνθρωπος! Θέλω να ευχαριστήσω τον καλύτερο υπερασπιστή που θα μπορούσα ποτέ να έχω, τον κύριο Θ. Καμπαγιάννη που έκανε τα πάντα αλλά ο φασισμός με όρους βιολογίας είναι καρκίνος και δεν νικιέται εύκολα. Τον Κύριο Πέτρο Δαμιανό, πρώτο μου δάσκαλο και υπέροχο άνθρωπο και να τους ζητήσω συγνώμη που δεν μπορώ να ακολουθήσω όσα τότε στη συνάντηση μας εδώ εκατέρωθεν συμφωνήσαμε, αλλά ειλικρινά με ξεπερνάει όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και κοντά 40 μέρες… Έλενα μου εσένα για τα πάντα! Όπως επίσης κάθε έναν ξεχωριστά για την στήριξη του! Εύχομαι με την ίδια θέρμη να στηρίξετε την κοινωνία να απαλλαγει από τους φασίστες και τα ορφανά του Γκέμπελς που κατατρώγουν σα σαράκι τον θεσμικό κορμό του κράτους αποδομώντας κάθε θεσμικό πυλώνα στήριξης της Δημοκρατίας. Από σήμερα θα αρνηθώ τροφή νερό κι οποιαδήποτε επικοινωνία με τον οποιονδήποτε χωρίς να διεκδικώ τίποτα παρά μόνο δημοκρατία «ο πιο φθοροποιός αγώνας είναι αυτός γιατ’ αυτονόητο.» Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους!!! Υ.Γ.: Άι στο γεροδιάολο κυρά μου! Μπράβο σου, τα κατάφερες… Μετά τιμής, Δημάκης Βασίλειος.
 13. Από το Athens medical School Wiki στο fb για αύριο. "Πλέον και με απόφαση ΣΦΙΑ αύριο όλοι και όλες στο Υπ. Προστασίας του Πολιτη για συμπαράσταση στον αγώνα του Β. Δ." --Αριστερή Συσπείρωση ΕΑΑΚ
 14. Η A’ Καρδιολογική Κλινική του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center αναζητά Καρδιολόγους για να εργαστούν ως εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής αλλά και στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα αν το επιθυμούν. Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διευθυντή της A’ Καρδιολογικής Κλινικής κ. Γεώργιο Ανδρικόπουλο (6977285178) ή τη γραμματέα της κλινικής κα Ελένη Γιαννοπούλου (2106972876) Για πληροφορίες στείλτε Inbox. Συνάδελφος που εργάζεται εκεί μπορεί να σας ενημερώσει
 15. https://www.taxydromos.gr/Topika/368508-braxykyklwma-giatrwn- ## no greeklish please! ## - oxi fragolevantika grapste kalytera sta agglika --tep.html
 16. "Φθάσε,όπου δε μπορείς"
  Ν.Καζαντζάκης

 1. Load more activity
×
×
 • Δημιουργία νέας...